Spgsm. 23 (L 18) af 5. november 2021, om hvordan f.eks. folkekirkelige civilsamfundsakt√łrer er stillet ved en udvidelse af lovens omr√•de. Svar 17. november 2021.

Vist 26 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 5. november 2021 sp√łrgsm√•l nr. 23 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Fatma √ėktem (V), Birgitte Bergman (KF), Louise Schack Elholm (V), om hvordan f.eks. folkekirkelige civilsamfundsakt√łrer er stillet ved en udvidelse af lovens omr√•de, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvordan f.eks. folkekirkelige civilsamfundsakt√łrer, der ikke er folkekirken eller trossamfund, er stillet ved en kommende udvidelse af lovens omr√•de, jf. ministeriets tidligere svar til FrikirkeNet og Indre Mission i h√łringsnotatet, hvoraf det fremg√•r, at trossamfund nyder s√¶rlig beskyttelse?

* * *
Svar
Jeg kan oplyse, at det er hensigten med lovforslaget, at fx folkekirkelige civilsamfundsakt√łrer, der ikke er folkekirken eller trossamfund, skal v√¶re stillet p√• samme m√•de som i dag, idet der er tale om en tydeligg√łrelse af g√¶ldende retspraksis.

Det vil dog med lovforslaget være muligt, at indbringe en klage til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet, tidligere har en sådan sag skulle rejses af anklagemyndigheden ved domstolene.

Jeg kan i √łvrigt henvise til min besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 (L 18).

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.