Spgsm. 4 (L 18) af 28. oktober 2021 om det vil v√¶re overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b offentligt at ytre, at der ikke findes andet end to biologiske k√łn. Svar 17. november 2021.

Vist 27 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 4 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Fatma √ėktem (V), det fremover vil v√¶re overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b offentligt at ytre, at der ikke findes andet end to biologiske k√łn, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil lovforslaget medf√łre, at det fremover vil kunne blive betragtet som en overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b, hvis en person offentligt ytrer, at vedkommende ikke mener, at der findes andet end to biologiske k√łn?

* * *
Svar
Til brug for besvarelsen har jeg indhentet et bidrag fra Justitsministeriet, der har ressortansvaret for straffeloven. Justitsministeriet har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚDet fremg√•r af straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, at den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter en udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.

En ytring skal s√•ledes have karakter af en trussel, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse og skal efter forarbejderne til bestemmelsen v√¶re af en vis grovhed, for at ytringen omfattes af bestemmelsens anvendelsesomr√•de, jf. Folketingstidende 1970-71, till√¶g A, spalte 1185 og bet√¶nkning nr. 553/1969 om forbud mod racediskrimination, side 34. Det er p√• den baggrund Justitsministeriets umiddelbare vurdering, at en persons blotte tilkendegivelse af, at den p√•g√¶ldende ikke mener, at der findes andet end to biologiske k√łn, ikke vil v√¶re at anse som en truende, forh√•nende eller nedv√¶rdigende udtalelse i ¬ß 266 b‚Äôs forstand.

Det vil dog i sidste ende bero p√• domstolenes vurdering af samtlige omst√¶ndigheder i den konkrete sag, om en given udtalelse udg√łr en overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b.
I forl√¶ngelse heraf bem√¶rkes det, at det fremg√•r af lovforslagets almindelige bem√¶rkninger, afsnit 3.2.1.1, at det l√¶gges til grund, at begreberne ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnsudtryk‚ÄĚ allerede i dag er omfattet af anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b om hadefulde ytringer. Det er uafklaret, om det ogs√• g√¶lder k√łnskarakteristika. Det er dog Justitsministeriet vurdering, at ogs√• k√łnskarakteristika formentlig vil v√¶re at anse som omfattet.

Den foresl√•ede √¶ndring af straffelovens ¬ß 266 b har s√•ledes til form√•l at tydeligg√łre retstilstanden og styrke retssikkerheden, idet k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika fremover kommer til at fremg√• direkte af bestemmelsens ordlyd.‚ÄĚ

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestillin

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.