L 182. Andenbehandling den 3. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.

Vist 117 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 ‚Äď Forslag til lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn) (Juridisk k√łnsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439.

Jane Heitmann (V) var det eneste folketingsmedlem, som √łnskede ordet.
Hun fremf√łrt, at Venstre st√łttede intentionerne i lovforslaget, men fandt det for vidtg√•ende, hvorfor Venstre havde stillet √¶ndringsforslag nr. 1 om, at ans√łgningen om juridisk k√łnsskifte skulle vedl√¶gges en udtalelse fra egen l√¶ge.
Hun undrede sig også over, at ministeren ikke ville være med til at lade loven evaluere efter to år.

Ændringsforslag nr. 1 fremsat af Venstre sat til afstemning.
Ændringsforslaget lyder:

  I det under nr. 1 foresl√•ede ¬ß 3, stk. 6, affattes 2. pkt. s√•ledes:

Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, at den p√•g√¶ldende vedl√¶gger en udtalelse fra egen l√¶ge, hvoraf det fremg√•r, at l√¶gen vurderer, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte skyldes en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere
en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Afstemningsresultat:
For ændringsforslaget: 26.
Imod ændringsforslaget: 80.
Hverken for eller imod: 0.
Ændringsforslaget forkastet.

* * *
Ændringsforslag nr. 2
Ingen √łnskede ordet.

√Ündringsforslag nr. 2 fremsat af √łkonomi- og indenrigsministeren sat til afstemning
Ændringsforslaget lyder:

  Efter nr. 1 inds√¶ttes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 26, stk. 4, √¶ndres ¬Ľ¬ß 3, stk. 6¬ę til: ¬Ľ¬ß 3, stk. 8¬ę.¬ę
[Lovteknisk begrundet konsekvensændring]

Der √łnskedes ikke afstemning.
Ændringsforslaget vedtaget.

* * *
Lovforslaget gik herefter direkte til 3. behandling den 11. juni 2014.