L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danmarks Apotekerforening af 20. marts 2014.

Vist 104 gange.
Høringsskrivelsen fra Danmarks Apotekerforening gengives herunder

Fra: Helle Sandager HS@Apotekerforeningen.dk
Sendt: 20. marts 2014 11:26
Til: Anna Skat Nielsen
Cc: Gitte Hessner; Merete Kaas
Emne: Høring om forslag til lov om Ìndring af sundhedsloven (Ìndringer som følge af indførelse af adgang til juridisk kønsskifte)

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Apotekerforeningen har modtaget forslag til lov om Ìndring af sundhedsloven i høring. Med loven gennemføres en rÌkke konsekvensÌndringer af sundhedsloven, som følge af at der er indført adgang til juridisk kønsskifte, som indebÌrer Ìndring af CPR-nummert.

Foreningen püpeger, at det i forbindelse med juridisk kønsskifte, er vigtigt, at Ìndringerne i køn og CPR-nummer eksekveres i form af hurtig udstedelse af nyt sundhedskort, sü apoteket med udgangspunkt i kortets oplysninger kan formidle de rette medicintilskud. Ved CPR-nummer skift bør myndighederne sikre, at borgerens CTR-saldo [1] med det samme overføres til det nye CPR-nummer.

Apotekerforeningen har ingen øvrige bemÌrkninger.

Politisk konsulent
Helle Sandager

Danmarks Apotekerforening
KanonbĂĽdsvej lO
1437 København K
Tlf.: 29 63 12 35
email: hs@apotekerforeningen.dk

* * *
Høringssskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende høringsskrivelsen – bilag 1.
Høringssskrivelsen sammen med de øvrige høringsskrivelser hos Folketinget – bilag 1 i pdf-format.

Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] CTR – Det Centrale Tilskudsregister
    For at sikre at apoteket trÌkker det rigtige tilskudsbeløb fra prisen pü den medicin, du køber, findes der et landsdÌkkende elektronisk register, kaldet Det Centrale Tilskudsregister (CTR).
    Yderligere information om CTR hos LĂŚgemiddelstyrelsen.