L 182 og L 189. Bilag 1. H√łringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.

Vist 130 gange.
H√łringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
l 057 K√łbenhavn K

28-03-2014

Svar p√• h√łring over forslag til lov om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (√Ündrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.)

N√¶rv√¶rende h√łringssvar omfatter regionernes bidrag til f√łlgende 3 h√łringer:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 17. marts 2014 sendt h√łring over √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (√Ündrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.). Ligeledes er der sendt DUT-h√łring [1] vedr√łrende denne.

√ėkonomi- og Indenrigsministeriet har den l 7. marts 2014 sendt h√łring over forslag til lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister.

Overordnet set √łnsker regionerne lov√¶ndringerne velkommen. Lovforslagene er i deres grundholdning respektfuld over for personer med k√łnsidentitetsproblemer. Desuden f√łlges den udvikling der b√•de nationalt og internationalt er p√• omr√•det.

At procedurer forenkles og g√łres fleksible betyder, at flere borgere vil kunne behandles p√• en mere nuanceret m√•de end hidtil – hvilket er en fordel, da transseksualitet er mere variabel i sit udtryk, end lovgivningen indtil nu har fremstillet det. Det vurderes, at de foresl√•ede √¶ndringer vil lette tilv√¶relsen for en v√¶sentlig del af personer med k√łnsidentitetsproblemer.

Som det er anf√łrt i lovforslaget, vil Sundhedsloven skulle operere med b√•de et juridisk og et biologisk k√łn.

Regionerne er positivt indstillede over for den foresl√•ede √¶ndring af sundhedsloven ¬ß 115, stk. l, hvorefter man i h√łjere l√¶gger v√¶gt p√• personens eget vedvarende √łnske om k√łnsskifte. Der er dog anledning til at bem√¶rke, at der kan forekomme situationer, hvor en person efter den foresl√•ede ordlyd vil opfylde betingelserne for kastration med henblik p√• k√łnsskifte, men hvor det af for eksempel psykiatriske, sociale eller somatiske grunde ikke vil v√¶re tilr√•deligt at tillade kirurgisk kastration.

Med henblik p√• at opn√• en klarere regulering af de sager, hvori der ikke b√łr meddeles tilladelse til kirurgisk kastration med henblik p√• k√łnsskifte – b√łr det fremg√• direkte af ¬ß 115, at ans√łgning om kastration kan afsl√•s, s√•fremt √łvrige forhold taler afg√łrende imod.

I lovforslaget mangler der ogs√• klarhed over, om man kan f√• tilladelse til brystfjernelse alene eller brystimplantat alene uden genitialier ber√łres. Det anses som en fordel, hvis patienter kan tilbydes dette i regi af det offentlige sundhedsv√¶sen.

IT- og forskningsmæssig betydning
Regionerne g√łr opm√¶rksom p√•, at der ved juridiske k√łnsskifte vil kunne opst√• udfordringer som relaterer sig til, at sundhedsdata er bundet op p√• et k√łnsspecifikt cpr.nr. Disse i udgangspunktet IT-m√¶ssige udfordringer foruds√¶ttes unders√łgt n√¶rmere. Det kan i den forbindelse overvejes, om der skal v√¶re begr√¶nsninger i mulighederne for gentagne juridiske k√łnsskifter.

Omr√•det er komplekst, og det kan v√¶re sv√¶rt for borgerne at overskue konsekvenserne af et juridisk k√łnsskifte. Det vil v√¶re hensigtsm√¶ssigt, hvis der stilles krav om, at borgeren skal have r√•dgivning om konsekvenserne ved et juridisk k√łnsskifte.

Som eksempel kan n√¶vnes, at har borgeren f√•et juridisk k√łnsskifte, vil borgeren ikke automatisk blive indkaldt til k√łnsspecifikke screeningsunders√łgelser. Borgeren vil fortsat have mulighed for at f√• foretaget unders√łgelserne, men har nu selv ansvar for at f√• dem udf√łrt, hvis borgeren √łnsker dette.
Derved ligestilles borgere med √¶ndret juridisk k√łn ikke med andre borgere.
Set i lyset af de sager, der har v√¶ret om ufrivillig framelding fra screeningsprogrammet for livmoderkr√¶ftscreening, b√łr borgerne ved √¶ndring af det juridiske k√łn informeres om dette, da disse borgere vil blive frameldt screeningsprogrammet Det kan ogs√• v√¶re vanskeligt at argumentere for, at borgeren har ret til erstatning via Patientforsikringen, hvis der opst√•r k√łnsspecifikke cancere, hvor der er et offentligt screeningstilbud, – men hvor borgeren ikke f√łlger det.

Indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte vil ogs√• kunne udg√łre en sundhedsm√¶ssig risiko forst√•et p√• den m√•de, at fejlkodninger for k√łnsspecifikke sygdomme ikke l√¶ngere vil blive fanget, fordi sygdommene netop er biologisk k√łnsspecifikke og ikke l√¶ngere vil kunne erkendes om fejlkodninger ud fra navn og cpr. nummer.

Organisatorisk
Det bem√¶rkes, at der er udfordringer i forhold til at mange funktioner p√• sygehusene fortsat tager hensyn til de k√łnslige forskelle – f.eks. i forhold til indl√¶ggelse p√• flersengstuer. Der vil komme situationer, hvor sundhedspersonalet m√• vurdere, om en person skal betragtes som det ene eller andet k√łn – og der vil komme situationer, hvor det kan v√¶kke anst√łd hos andre patienter, hvis en patient behandles som det k√łn, patienten tilh√łrer rent juridisk.

√ėkonomi
Med de foresl√•ede lempelser af betingelserne for kirurgisk kastration m√• der forventes en stigning i antallet af personer, der vil f√• mulighed for kirurgisk kastration. Det m√• ogs√• forventes, at flere personer vil s√łge om juridisk k√łnsskifte, end der p√• nuv√¶rende tidspunkt gives kirurgisk k√łnsskifte.

Endvidere kan det forventes, at en lempelse af betingelserne for kirurgisk kastration vil medf√łre en stigning i antallet af personer, der efterf√łlgende fortryder de foretagne indgreb. Det b√łr i den forbindelse overvejes, hvorledes sundhedsv√¶senet skal forholde sig til eksempelvis √łnsker om rekonstruktiv kirurgi m.v.

Samlet set antages forslaget at have ressourcern√¶ssige konsekvenser, og der tages forbehold for de √łkonomiske konsekvenser af lovforslaget. Endvidere rejser Danske Regioner krav om DUT, idet regionerne forventer en √łget eftersp√łrgsel af sundhedsydelser.

Med venlig hilsen
Janet Samuel

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget som bilag 1 i pdf-format.

Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] DUT – Det Udvidede Totalbalanceprincip
    Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indeb√¶rer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgifts√¶ndringer som f√łlge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forh√łjes eller reduceres, n√•r kommunerne eller regionerne bliver p√•lagt eller frataget opgaver.
    Yderligere informtion om DUT hos Finansministeriet.