L 182. Bilag 1. H√łringsskrivelse fra Finansr√•det af 28. marts 2014.

Vist 116 gange.

H√łringsskrivelsen fra Finansr√•det gengives herunder

NOTAT

28. marts 2014

Til
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet
CPR-kontoret
Sendt til gk@cpr.dk med kopi til cpr@cpr.dk.

H√łringssvar til lovforslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)
Hermed fremsendes Finansr√•dets bem√¶rkninger til √ėkonomi- og Indenrigsministeriets h√łring om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister.

Ad § 3, nyt stykke 6
Finansr√•det har ingen bem√¶rkning i forhold til, at lovforslaget √•bner for, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske k√łnk√łn, som de p√•g√¶ldende oplever at tilh√łre og identificerer sig med, kan opn√• juridisk k√łnsskifte.

Det skal imidlertid bem√¶rkes, at finanssektoren foruds√¶tter, at √¶ndringer som f√łlge af et juridisk k√łnsskifte opdateres automatisk i CPR-registeret, og at alle √¶ndringer af CPR-numre som f√łlge heraf meddeles bankerne automatisk.

Grundregistrering af personer
Det nuv√¶rende CPR-nummer har v√¶ret og er fortsat et afg√łrende omdrejningspunkt for digitalisering af s√•vel den offentlige som den private sektor, og det er helt afg√łrende ogs√• fremadrettet at sikre, at personregistreringen kan vedblive at v√¶re et b√•de sammenh√¶ngende, effektivt og sikkert fundament for den videre digitalisering.

Hovedparten af finanssektorens forretningsprocesser baserer sig s√•ledes p√• CPR-numret. Alle √¶ndringer i CPR-numret og –registeret vil derfor have store √łkonomiske og praktiske implikationer for finanssektoren.

Finansr√•det im√łdeser p√• den baggrund at blive inddraget i relation til analysen af persondataregistreringen under grunddataprogrammet, der skal munde ud i et forslag til en mere effektiv og sammenh√¶ngende personregistrering og distribution af persondata via Den F√¶llesoffentlige Datafordeler. [1]

Med venlig hilsen

Thomas N√łrby Dahl
Direkte +45 3370 1082
tnd@finansraadet.dk

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget som bilag 1 i pdf-format.

  1. [Retur] Den Fællesoffentlige Datafordeler
    Datafordeleren skal forbedre tilg√¶ngelighed af data ved at sikre h√łje oppetider, ensartede tekniske gr√¶nseflader og √©t sted hvor man finder, indg√•r aftaler om og henter de offentlige Grunddata. Myndigheder og virksomheder, der bruger grunddata, skal kunne modtage disse hurtigt og p√•lideligt. Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere grunddata ad en f√¶lles kanal frem for ad flere forskellige.
    Datafordeler.