L 182. Bilag 1. H√łringsskrivelse fra Institut for Menneskerettigheder af 27. marts 2014.

Vist 125 gange.
H√łringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder gengives herunder

√ėkonomi- og Indenrigsministeriet
Sendes til: gk@cpr.dk
Med kopi til: cpr@cpr.dk

27. marts 2014

VEDR√ėRENDE H√ėRING OVER FORSLAG TIL LOV OM √ÜNDRING AF LOV OM DET CENTRALE PERSONREGISTER

√ėkonomi- og Indenrigsministeriet har ved e-mail af 28. februar 2014 bedt om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bem√¶rkninger til h√łring over udkast til forslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn).

Sammen med lovforslag er fremsendt den rapport, som arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte, har udarbejdet. Rapporten indeholder en grundig gennemgang og vurdering af juridisk k√łnsskifte set i forhold til Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention og domme, som Menneskerettighedsdomstolen har afsagt p√• omr√•det.

Juridisk k√łnsskifte kan i Danmark i dag kun opn√•s efter, at der er sket et fysisk k√łnsskifte i form af kastration.

Med lovforslaget tillades det personer, som oplever et misforhold mellem deres biologiske k√łn og det k√łn, som de oplever at tilh√łre og identificerer sig med, at skifte k√łn juridisk, men uden fysiske indgreb.
Der stilles s√•ledes ikke krav om kastration eller anden k√łnskorrigerende behandling, men heller ikke krav om diagnose eller anden form for l√¶gelig vurdering.

Instituttet finder, at lovforslaget indeholder en klar forbedring af disse personers adgang til juridisk k√łnsskifte.

Det fremg√•r af lovforslaget, at det er en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at ans√łgeren er fyldt 18 √•r p√• ans√łgningstidspunktet.

Det er p√• nuv√¶rende tidspunkt ikke afklaret, hvilke udrednings- og behandlingstilbud transk√łnnede under 18 √•r skal tilbydes, jf. punkt 3.3 i rapporten. Arbejdsgruppen har vurderet ikke at have haft det forn√łdne grundlag for at vurdereom-og i givet fald efter hvilke kriterier og procedurer- der b√łr indf√łres mulighed for juridisk k√łnsskifte for personer under 18 √•r, jf. rapporten side 45.

Af rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte fremg√•r, at der blandt andet i Tyskland er mulighed for juridisk k√łnsskifte for rapporten under 18 √•r, ligesom der i Nederlandene er et lovforslag under behandling, hvor mindstealderen er 16 √•r, jf. rapporten side 36 ff.

Under hensyn hertil -og til at Sexologisk Klinik er i f√¶rd med at udvikle udrednings- og behandlingstilbud s√¶rligt m√•lrettet unge transk√łnnede – foresl√•r instituttet, at det allerede nu overvejes at inds√¶tte en dispensationsadgang for personer under 18 √•r i lovteksten. En dispensationsadgang hvor der √•bnes for, at disse unge under n√¶rmere angivne omst√¶ndigheder, afh√¶ngigt af alder, modenhed mv. samt med godkendelse fra for√¶ldre/v√¶rger, kan ans√łge om juridisk k√łnsskifte.

Der henvises til jeres j.nr. 2012-01397.

Venlig hilsen
Sofie Aviaja B√ľnger
FULDMÆGTIG

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget som bilag 1 i pdf-format.