L 182. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 3. juni 2014.

Vist 100 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 30. april 2014 fremsatte √ėkonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 – Samling: 2013-14 – om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łnjuridisk k√łnsskifte).

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 3. juni 2014

Forslag
til
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013, som √¶ndret ved ¬ß 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, ¬ß 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og lov nr. 311 af 29. marts 2014, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
¬ĽStk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning.
Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.¬ę
Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

2. I ¬ß 26, stk. 4, √¶ndres ¬Ľ¬ß 3, stk. 6¬ę til: ¬Ľ¬ß 3, stk. 8¬ę.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014.
Stk. 2. For personer, som inden lovens ikrafttr√¶den efter de hidtil g√¶ldende regler har ans√łgt om tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, om tilladelse til at f√• k√łnsbetegnelsen X i passet eller om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, regnes den periode, der er n√¶vnt i ¬ß 3, stk. 6, 2. pkt., i lov om Det Centrale Personregister som indsat ved denne lovs ¬ß 1, nr. 1, fra tidspunktet for indgivelse af ans√łgning herom. Har en person indgivet ans√łgning om flere af de n√¶vnte tilladelser, regnes den n√¶vnte periode fra tidspunktet for den f√łrst indgivne ans√łgning.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget optrykt efter 2. behandlingen.
Lovforslaget optrykt efter 2. behandlingen i Folketingstidende H i pdf-format.