L 182. Spgsm. 10 af 22. maj 2014 om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.

Vist 79 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 pĂĽ foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmĂĽl 10 – L 182 Samling: 2013-14 – om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014.

Spørgsmület
Vil ministeren redegøre for vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte, herunder hvad der prÌcis vejledes om, samt hvordan vejledningen finder sted?

Svar
Det er hensigten, at der udarbejdes skriftligt vejledende materiale, som udleveres til de personer, der ansøger om nyt personnummer efter lovforslaget. Materialet vil indeholde oplysning om, at tildeling af nyt personnummer efter lovforslaget indebÌrer, at pügÌldende juridisk betragtes som en person tilhørende det andet køn, hvilket har betydning f.eks. i relation til reglen i navnelovens § 13, stk. 2, hvorefter et fornavn ikke mü betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bÌre navnet.

Der vil ogsü blive informeret om, at pügÌldende automatisk modtager nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer, ligesom der vil blive informeret om, at tildeling af nyt personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, kørekort og fødselsattest i overensstemmelse med det nye køn.
Materialet vil ogsü indeholde oplysning om, hvilke konsekvenser et juridisk kønsskifte har i forhold til indkaldelse henholdsvis deltagelse i kønsspecifikke screeningsundersøgelser m.v.

Materialet vil blive udarbejdet inden lovens ikrafttrĂŚden i samarbejde med bl.a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.