L 182. Spgsm. 11 af 22. maj 2014 om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. Svar den 26. maj 2014.

Vist 124 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 p√• foranledning af Fatma √ėktem (V) sp√łrgsm√•l 11 – L 182 Samling: 2013-14 – om √¶ndringsforslag, s√• loven bliver evalueret efter 2 √•r. til √łkonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren, som teknisk bistand, udarbejde et ændringsforslag, der sikrer, at loven bliver evalueret efter 2 år?

Svar
Som teknisk bistand er der udarbejdet et ændringsforslag, som samtidigt hermed er oversendt til Folketingets Ligestillingsudvalg.

Lovforslaget har til formål at hjælpe en mindre gruppe mennesker til at få et lettere liv, og jeg har tillid til, at adgangen til at tildele nye personnumre ikke vil blive misbrugt.
Jeg finder derfor ikke umiddelbart grundlag for, at det bestemmes, at loven skal evalueres efter 2 år.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

Ændringsforslaget

Ændringsforslag
til
forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)

Til § 2

1) Efter stk. 2 indsættes:
‚ÄĚStk. 3. √ėkonomi- og indenrigsministeren evaluerer loven 2 √•r efter lovens ikrafttr√¶den.‚ÄĚ

[Evaluering af loven]

Bemærkninger til ændringsforslaget

Til nr. 1

Med bestemmelsen foresl√•s det, at der inds√¶ttes en bestemmelse om, at loven skal evalueres 2 √•r efter lovens ikrafttr√¶den. Det foresl√•s, at √ėkonomi- og Indenrigsministeriet i den forbindelse opg√łr antallet af anmodninger om nyt personnummer efter lovens vedtagelse samt oplyser om antallet af sager, hvor der er tildelt et nyt personnummer, og antallet af sager, hvor det tidligere tildelte personnummer er gentildelt med en redeg√łrelse for begrundelsen herfor. √ėkonomi- og Indenrigsministeriets evaluering sendes til Folketingets Ligestillingsudvalg.

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Ændringsforslaget hos Folketinget i pdf-format.