L 182. Spgsm. 15 af 22. maj 2014 om ulemper p√•peget af arbejdsgruppen ved erkl√¶ringsmodellen for juridisk k√łnsskifte. Svar den 26. maj 2014.

Vist 109 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 p√• foranledning af Fatma √ėktem (V) sp√łrgsm√•l 15 – L 182 Samling: 2013-14 – af 22. maj 2014 om ulemper p√•peget af arbejdsgruppen ved erkl√¶ringsmodellen for juridisk k√łnsskifte til √łkonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere p√• de ulemper, som arbejdsgruppen for juridisk k√łnsskifte p√•peger omkring den af regeringens valgte erkl√¶ringsmodel?

Svar
Arbejdsgruppen peger på en række fordele forbundet med erklæringsmodellen.

Arbejdsgruppen peger herudover som en ulempe ved erkl√¶ringsmodellen p√•, at der uden krav om en l√¶gefaglig vurdering er risiko for, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte ikke skyldes transseksualisme, men andre √•rsager, herunder psykisk sygdom. Blandt andet fordi et juridisk k√łnsskifte kan omg√łres, peger arbejdsgruppen ogs√• p√•, at skadevirkningen for den enkelte imidlertid er begr√¶nset. Arbejdsgruppen peger ogs√• p√•, at tilbagef√łring af juridisk k√łnsskifte efter arbejdsgruppens
vurdering ikke vil skabe problemer eller udgifter for det offentlige af betydning. Arbejdsgruppen peger endelig p√•, at risikoen for, at det juridiske k√łnsskifte fortrydes, m√• antages at v√¶re mindre, hvis der indf√łres en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder.

Det er min opfattelse, at arbejdsgruppen med de anf√łrte bem√¶rkninger har peget p√•, at ulemperne er af en karakter, der kan h√•ndteres i praksis.

Der er med den valgte model lagt op til, at juridisk k√łnsskifte beror p√• den enkeltes egen oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Jeg mener ikke, at vi har grund til at formode, at personer, som s√łger om juridisk k√łnsskifte som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, er psykisk syge. Derfor mener jeg heller ikke, at vi b√łr stille krav om l√¶gefaglig eller psykologisk vurdering som betingelse for at kunne foretage et juridisk k√łnsskifte.

Det bem√¶rkes i √łvrigt, at arbejdsgruppen under beskrivelsen af erkl√¶ringsmodellen har peget p√•, at ved en model, som ikke involverer sundhedsmyndigheder eller andre faglige eksperter, er det ikke muligt at foretage en egentlig efterpr√łvelse af, om ans√łgningen vitterligt er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Arbejdsgruppen peger dog ogs√• p√•, at hvis √ėkonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem efterf√łlgende omtale i pressen, bliver opm√¶rksomt p√•, at den afgivne erkl√¶ring herom er urigtig, vil tilladelsen til juridisk k√łnsskifte imidlertid kunne oph√¶ves efter de almindelige forvaltningsretlige regler.
Konsekvensen heraf vil v√¶re, at den p√•g√¶ldende gentildeles det oprindelige personnummer. Arbejdsgruppen bem√¶rker herved, at urigtige oplysninger i den afgivne erkl√¶ring om begrundelsen for ans√łgningen om juridisk k√łnsskifte efter omst√¶ndighederne vil kunne straffes efter straffelovens ¬ß 163.

Jeg henviser i √łvrigt til lovforslagets almindelige bem√¶rkninger, afsnit 2.3., om regeringens begrundelse for valg af erkl√¶ringsmodellen med refleksionsperiode.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.