L 182. Spgsm. 16 af 22. maj 2014 om bistand til √¶ndringsforslag om at ans√łgning om juridisk k√łnsskifte skal vedl√¶gges erkl√¶ring fra egen l√¶ge. Svar den 26. maj 2014.

Vist 140 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 p√• foranledning af Fatma √ėktem (V) sp√łrgsm√•l 16 – L 182 Samling: 2013-14 – af 22. maj 2014 om bistand til √¶ndringsforslag om at ans√łgning om juridisk k√łnsskifte skal vedl√¶gges erkl√¶ring fra egen l√¶ge. til √łkonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren, som teknisk bistand, udarbejde et √¶ndringsforslag, hvor personer der oplever et misforhold mellem det biologiske k√łn og det k√łn, som den p√•g√¶ldende oplever sig selv som tilh√łrende, kan f√• tilladelse til juridisk k√łnsskifte ved at indgive ans√łgning herom. Foruden at der i ans√łgningen skal vedl√¶gges en erkl√¶ring om, at ans√łgningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, skal der vedl√¶gges en l√¶gefaglig udtalelse fra egen l√¶ge, s√•dan der ikke umiddelbart er risiko for, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte
ikke skyldes transseksualisme, men andre årsager herunder ubehandlet psykisk sygdom.

Svar
Som teknisk bistand er der udarbejdet et ændringsforslag, som samtidigt hermed er oversendt til Folketingets Ligestillingsudvalg.

Jeg kan ikke tilslutte mig √¶ndringsforslaget, som i √łvrigt ikke er n√¶rmere kvalificeret eller afstemt med de relevante parter.

Den model for juridisk k√łnsskifte, som regeringen har peget p√•, er den model, som i h√łjeste grad tager hensyn til den personlige frihed uden at kompromittere samfundsm√¶ssige hensyn.
Der er med den valgte model lagt op til, at juridisk k√łnsskifte tager udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

I sp√łrgsm√•let foresl√•s der indf√łrt pligt til at indhente en udtalelse fra egen l√¶ge inden et juridisk k√łnsskifte, idet det √łnskes sikret, at anmodningen er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn og ikke skyldes andre √•rsager, herunder ubehandlet psykisk sygdom.

Da man n√¶ppe kan kr√¶ve, at en ans√łger har en fast praktiserende l√¶ge, eller at en fast l√¶ge har noget forudg√•ende kendskab til ans√łgeren, m√• en s√•dan udtalelse baseres p√• samtaler med ans√łgeren. Det st√•r mig imidlertid ikke klart, hvad det n√¶rmere l√¶gefaglige indhold i s√•danne samtaler m√•tte v√¶re i forhold til afklaring af vedkommendes k√łnsidentitet. I forhold til at kunne afvise, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte ikke er begrundet i ubehandlet psykisk sygdom, bem√¶rkes det, at √©n eller nogle f√• samtaler med en almen praktiserende l√¶ge n√¶ppe kan im√łdekomme dette form√•l.

P√• den baggrund mener jeg ikke, at vi b√łr stille krav om l√¶gefaglig udtalelse fra egen
l√¶ge som betingelse for et juridisk k√łnsskifte.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

Ændringsforslaget

Ændringsforslag
til
forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)
Til § 1

2) Nr. 1, affattes således:

I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

‚ÄĚStk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn,
at den p√•g√¶ldende vedl√¶gger en udtalelse fra egen l√¶ge, hvoraf det fremg√•r, at l√¶gen vurderer, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte skyldes en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.‚ÄĚ

Bemærkninger til ændringsforslaget
Til nr. 2

Med bestemmelsen foresl√•s det, at tildeling af nyt personnummer, udover en skriftlig erkl√¶ring fra vedkommende selv om, at √łnsket om et nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet, samt en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, tillige er betinget af, at der vedl√¶gges en udtalelse fra egen l√¶ge.

Af udtalelsen fra egen l√¶ge skal det fremg√•, at l√¶gen vurderer, at √łnsket om et nyt personnummer skyldes en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn og ikke andre √•rsager, herunder ubehandlet sygdom.

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Ændringsforslaget hos Folketinget i pdf-format.