L 182. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning. Svar 27. maj 2014.

Vist 79 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 pĂĽ foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmĂĽl 19 – L 182 Samling: 2013-14 – om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014.

Spørgsmület
Vil ministeren oplyse, hvilke sammenlignelige lande der allerede har indført tilsvarende lovgivning for sü vidt angür den valgte model i lovforslaget?

Svar
Der er internationalt set en tendens, der gür i retning af at lempe betingelserne for juridisk kønsskifte.

Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte har gennem Udenrigsministeriet indhentet oplysninger om reglerne for juridisk kønsskifte i Argentina, Island, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Der henvises herom til afsnit 6 i arbejdsgruppens rapport.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.