L 182. Spgsm. 21. Bilag 4. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 28. maj 2014.

Vist 131 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Ligestillingsudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag РL 182 Samling: 2013-14.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. maj 2014 sp√łrgsm√•l 21 om henvendelsen til Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager (RV) , der svarede samme dag (den 28. maj 2014).

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

[Til indhold] Henvendelsen fra LGBT Danmark

Ligestillingsudvalget

Den 27. maj 2014.

Vedr√łrende lovforslag L 182 om √¶ndring af Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, gl√¶der sig over frems√¶ttelsen af lovforslaget og har med interesse l√¶st de indkomne h√łrinssskrivelser, fulgt 1. behandlingen af lovforslaget og de stillede sp√łrgsm√•l til ministeren.
P√• den baggrund vil landsforeningen fremf√łre f√łlgende bem√¶rkninger.

Hospitalsindlæggelse
Landsforeningen vil p√•pege, at patienterne p√• de danske sygehuse afspejler mangfoldigheden i samfundet, og vi har tillid til, at sundhedsv√¶senet forst√•r at levere sundhedsydelser uden at ty til forskelsbehandling og under v√¶rdige forhold for b√•de transk√łnnede og andre patienter.

Benyttelse af sv√łmmehaller, svømmehaller, fitness-centre, offentlige toiletter mm.
Landsforeningen anser det ikke for at v√¶re et reelt problem. Endvidere vil det i praksis ikke √¶ndre noget i forhold til, hvordan situationen er i dag, hvor mange transk√łnnede anvender n√¶vnte faciliteter uden, at det landsforeningen bekendt har givet anledning til klager fra andre brugere.
Langt de fleste steder har mulighed for separate kabiner til omkl√¶dning, og de steder, hvor dette ikke er tilf√¶ldet, vil den transk√łnnede og personalet let kunne finde en tilfredsstillende l√łsning, s√• ingen f√łler sig kr√¶nket.

 1. Sundhedslovens ¬ß 115, stk. 1 – s√•fremt √łvrige forhold taler afg√łrende imod
  Landsforeningen ser ingen grund til at indf√łje en s√•dan bestemmelse.
  Landsforeningen √łnsker en lettere – ikke en vanskeligere – adgang til at f√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation.
 2. Tilladelse til brystfjernelse alene eller brystimplantater alene uden genitalier ber√łres.
  Landsforeningen tilslutter sig Danske Regioners bem√¶rkning om, at det vil v√¶re en klar fordel for transk√łnnede, at der i det offentlige regi tilbydes brystfjernelse og inds√¶ttelse af brystimplantater.
  Da det ikke ber√łrer den transk√łnnedes genitalier, b√łr det kunne ske alene efter henvisning fra egen alment praktiserende l√¶ge.
 3. Indkaldelse til k√łnsspecifikke screeningsunders√łgelser
  Landsforeningen er helt bevidst om, at der efter lovforslaget ikke vil ske automatisk indkaldelse til k√łnsspecifikke screeningsunders√łgelser, men anser det for at v√¶re et mindre problem set i forhold til den gevinst, som transk√łnnede opn√•r ved vedtagelse af lovforslaget.
  Landsforeningen ser dog gerne, at der vil blive arbejdet p√• at √¶ndre systemerne, s√•ledes at der senere vil kunne ske indkaldelse til k√łnsspecifikke screeningsunders√łgelser af personer, som har f√•et juridisk k√łnsskifte.
 4. Fortrydelse af kirurgisk kastration
  Landsforeningen deler ikke Danske Regioners bekymring for, at vedtagelsen af lovforslaget vil kunne medf√łre en stigning af antallet af personer, der efterf√łlgende fortryder de foretagne indgreb.
  Lovforslaget √¶ndrer i sig selv ikke ved vilk√•rene for at f√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation.
  Der er i dag kun ganske f√•, om nogen, som fortryder en k√łnsskifteoperation.
  Skulle der fremadrettet blive flere, som f√•r tilladelse til k√łnsskifteoperation, og skulle vilk√•rene blive lempet, s√• er det Landsforeningens vurdering, at det kun vil v√¶re yderst f√•, om nogen, som vil fortryde operationen.
  Der er gennem √•rene ganske mange, som har f√•et foretaget k√łnsskifteoperation i udlandet og dermed uden den meget langvarige og omst√¶ndelige procedure, som i dag finder sted via Sexologisk Klinik.
  Landsforeningen bekendt, har ingen af dem, som har f√•et foretaget k√łnsskifteoperation i udlandet fortrudt deres operation.
  Derudover er der landsforeningen bekendt aldrig fremlagt dokumentation for, at et udredningsforl√łb som det, der foretages p√• Sexologisk Klinik medf√łrer √łget tilfredshed med behandlingen hos de transk√łnnede.
  Landsforeningen bem√¶rker endvidere, at WPATH har henstillet, at det g√łres muligt at opn√• juridisk anerkendelse uden krav om forudg√•ende kirurgiske indgreb.
  Der kan derfor ikke fremf√łres seri√łse argumentationer for, at der fremadrettet vil v√¶re en stigning af antallet af personer, der efterf√łlgende fortryder de foretagne indgreb.

Transk√łnnethed er ikke en sygdom
Landsforeningen √łnsker at g√łre opm√¶rksom p√•, at transk√łnnethed ikke er en sygdom. Derfor vil det v√¶re forkert at kr√¶ve en vurdering og erkl√¶ring fra en l√¶ge som betingelse for et juridisk k√łnsskifte.
Det er i √łvrigt ikke muligt for andre end den transk√łnnede selv at afg√łre personens k√łnsidentitet, da denne er subjektiv, og da transk√łnnede lever og udtrykker deres k√łn forskelligt. I denne forbindelse bem√¶rker landsforeningen, at der efter de g√¶ldende regler om tilladelse, til at k√łnnet angives med betegnelsen X i pas, er meddelt tilladelse i 20 ud af 21 behandlede sager, og at Psykologn√¶vnet har fundet uhensigtsm√¶ssige forhold omkring udredningen i den sidste sag.
Det er endvidere landsforeningens opfattelse, at de transk√łnnede, som vil s√łge om juridisk k√łnsskifte, er fuldt afklarede om deres k√łnsidentitet og konsekvenserne ved et juridisk k√łnsskifte.
Endelig fremg√•r det, at der vil blive udarbejdet en vejledning, som yderligere vil sikre, at de transk√łnnede, der √łnsker juridisk k√łnsskifte, er bekendt med konsekvenserne inden, de efter refleksionsperioden p√• 6 m√•neder bekr√¶fter deres ans√łgning.
Dertil skal tilf√łjes, at det jo altid er muligt af egen drift at konsultere sin l√¶ge.
Et krav om l√¶geerkl√¶ring m√• derfor anses for overfl√łdigt bureaukrati.

Foreninger
Landsforeningen skal erindre om, at der er flere organisationer, som repræsenterer transpersoner i Danmark, og at landsforeningen er helt enig i lovforslaget og finder et krav om en lægevurdering fuldstændig usaglig og et indgreb i den personlige frihed og autonomi.

Juridisk k√łnsskifte henholdsvis fornavneskift
Landsforeningen er enig i, at lovforslaget vil g√łre det lettere at f√• et juridisk k√łnsskifte end at skifte fornavn.
I stedet for at vanskeligg√łre det juridiske k√łnsskifte, finder landsforeningen det mere hensigtsm√¶ssigt at √¶ndre navneloven, s√• det bliver lettere at skifte fornavn.
At lovforslaget vil g√łre det lettere at f√• et juridisk k√łnsskifte end at skifte fornavn, m√• ikke bruges som argumentation for at g√łre det vanskeligere at f√• juridisk k√łnsskifte.

CPR-registret
Landsforeningen anerkende regeringens beslutning om ikke at revidere CPR-systemet, og finder, at lovforslaget ud over at give mulighed for juridisk k√łnsskifte ogs√• l√łser de transk√łnnedes problemer med, at personnummeret afsl√łrer deres fysiske k√łn.

Fængsler og arresthuse
Landsforeningen vil bem√¶rke, at det heldigvis er meget sj√¶ldent og m√•ske end ikke forekommet i Danmark, at en transperson, der lever som det modsatte k√łn, er kommet i f√¶ngsel. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at det vil ske i fremtiden.
Landsforeningen er derfor også allerede i kontakt med kriminalforsorgen med henblik på at udarbejde regler derom.
Landsforeningen vil pege p√•, at f√łlgende forhold b√łr v√¶re g√¶ldende, hvis en juridisk k√łnsskiftet person kommer i f√¶ngsel:
 1. Der skal udvises almindelig anst√¶ndighed og h√łflig adf√¶rd med respekt for den transk√łnnede.
 2. Ved visitation skal der tages beh√łrigt hensyn til p√•g√¶ldende.
  Er der tvivl om p√•g√¶ldende √łnsker at blive visiteret af en mand eller en kvinde, b√łr den transk√łnnede sp√łrges derom, og √łnsket s√• vidt muligt efterkommet.
 3. En juridisk k√łnsskiftet person skal anbringes i en afdeling svarende til p√•g√¶ldendes juridiske k√łn.
 4. Der skal udvises diskretion omkring den p√•g√¶ldendes k√łn, s√•ledes at k√łnnet ikke kommer til uvedkommendes kendskab.
 5. Oplysninger om p√•g√¶ldendes k√łn b√łr kun fremg√• i skriftligt materiale i den udstr√¶kning, det er relevant.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vibe Grevsen
Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen
Forperson

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/5-14 fra LGBT Danmark Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, jf. L 182‚Äď bilag 4.

[Til indhold] Svaret
Jeg er blevet bedt om at kommentere en henvendelse af 27. maj 2014 fra LGBT vedr√łrende L 182.

Helt overordnet er jeg glad for LGBT¬īs positive holdning til L 182.

Henvendelsen indeholder en r√¶kke betragtninger om de situationer, som transk√łnnede i dag skal h√•ndtere i forbindelse med f.eks. sv√łmmehalsbes√łg, hospitalsindl√¶ggelser osv. Som det fremg√•r af mit svar p√• spm. 3 (L 182) er jeg med enig med LGBT i, at disse situationer b√•de kan og m√• l√łses i mindelighed.

Henvendelsen indeholder endvidere betragtninger om, at det ikke er hensigtsm√¶ssigt, at et juridisk k√łnsskifte skal kr√¶ve en forudg√•ende l√¶geerkl√¶ring. Som det fremg√•r af mit svar p√• spm. 16 (L 182), er jeg enig i denne betragtning.

De √łvrige betragtninger i henvendelsen ses at vedr√łre L 189.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 4.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.