L 182. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.

Vist 179 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte).
Forhandlingerne startede kl. 0909 og sluttede kl. 0909.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmetallene: For 59. Imod 52. Hverken for eller
imod 0.
Der var ikke nogen, som ønskede at udtale sig.

Folketingets officielle referat med afstemningsresultatet fordelt pĂĽ de enkelte partier og de enkelte folketingsmedlemmer.