L 183. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT komiteens skrivelse af 5. maj 2020 om for√¶ldremyndighed, n√•r et barns for√¶ldre d√łr. Svar 27. maj 2020.

Vist 71 gange.
LGBT komiteen sendte den 5. maj 2020 en skrivelse til Social- og Indenrigsministeriet med et √łnske om, at Folketinget dr√łfter LGBT komiteens forslag om, at en mand, der ved erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har tiltr√•dt medmoderskab, kan f√• for√¶ldremyndighed, hvis et barns for√¶ldre d√łr.
Social- og Indenrigsudvalget stillede den 5. maj 2020 sp√łrgsm√•l 1 til L 183 – samling 2019-2020 – om at kommentere skrivelsen fra LGBT komiteen, til Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der svarede den 27. maj 2020.

Indhold
Skrivelsen fra LGBT komiteen
Sp√łrgsm√•let til ministeren
Svaret fra ministeren

* * *

[Til indhold] Skrivelsen fra LGBT komiteen

Tirsdag den 5. maj 2020.

Social- og Indenrigsudvalget

Vedr.: L 183 Forslag til lov om √¶ndring af for√¶ldreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love.
(Afskaffelse af tvungen delt bop√¶l og refleksionsperioden samt opf√łlgning p√• etableringen af det nye familieretlige system m.v.).

Inden frems√¶ttelse af lovforslaget var et udkast igennem to h√łringer, og LGBT komiteen har indgivet h√łringssvar begge gange. Social- og Indenrigsministeriet har, som det fremg√•r af h√łringsnotatet, afvist LGBT komiteens forslag. Et af disse forslag handlede om i ¬ß 13 at sidestille en mand, der efter b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har tiltr√•dt medmoderskab, med en for√¶lder, der ikke er for√¶ldremyndighedsindehaver. Ministeriet finder ikke, at forslaget kan rummes indenfor rammerne af lovforslaget. Vores andet forslag vedr√łrer ¬ß 15, som handler om forhold i forbindelse med d√łdsfald, og her foresl√•r vi en pr√¶cisering af ordet ‚ÄĚandre‚ÄĚ, en pr√¶cisering vi mener er helt indenfor rammerne af lovforslaget.

Lovforslagets § 4, nr. 4 lyder:
4. § 15, stk. 3, affattes således:
¬ĽStk. 3. D√łr en for√¶lder, der har for√¶ldremyndigheden alene, tr√¶ffes der afg√łrelse om, hvem der skal have for√¶ldremyndigheden. En efterlevende for√¶lder og andre kan anmode om for√¶ldremyndigheden. Er der f√¶lles for√¶ldremyndighed, og d√łr begge for√¶ldre, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.¬ę

LGBT komiteen har foreslået indsættelse af:
‚ÄĚ, en mand, der ved erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har tiltr√•dt medmoderskab‚ÄĚ
mellem ‚ÄĚEn efterlevende for√¶lder‚ÄĚ og ‚ÄĚog andre kan anmode om for√¶ldremyndigheden.‚ÄĚ

LGBT komiteen √łnskede inds√¶ttelsen, da det i praksis ofte er s√•dan, at en s√•dan mand er social for√¶lder for sit barn. H√łringsnotatet er ikke helt klart, da det ved kommenteringen af vores forslag omtaler forhold ved d√łdsfald i forbindelse med diskussionen af ¬ß 13. Uanset hvad, finder LGBT komiteen, at en pr√¶cisering af ordet ‚ÄĚandre‚ÄĚ i ¬ß 15 falder indenfor rammerne af lovforslaget.

Da √¶ndringsforslaget til ¬ß 4, nr. 4 ikke kom med i lovforslaget og ikke er n√¶vnt i bem√¶rkningerne til lovforslaget, anmoder LGBT komiteen om, at √¶ndringsforslaget bliver dr√łftet under Folketingets behandling af lovforslaget, s√•ledes, der findes et fortolkningsbidrag til bestemmelsen i Folketingets behandling af lovforslaget.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen

Tina Thranesen S√łren Laursen

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 5. maj 2020 fra LGBT komiteen, jf. L 183 – bilag 2.

[Til indhold] Svaret
LGBT komiteen foresl√•r i henvendelsen af 5. maj 2020 √¶ndring af de regler om for√¶ldremyndighed, der fremg√•r af lovforslagets ¬ß 4, nr. 3 og 4. Der henvises endvidere til punkt 3.3.1. i h√łringsnotatet.

LGBT komiteens f√łrste forslag vedr√łrer lovforslagets ¬ß 4, nr. 3. Her foresl√•s det, at ¬ß 13, stk. 2, i for√¶ldreansvarsloven √¶ndres, s√• det bliver muligt for en for√¶ldremyndighedsindehaver, der ikke er en af barnets for√¶ldre, at aftale med en af barnets for√¶ldre, at de sammen skal have f√¶lles for√¶ldremyndighed. En s√•dan aftale skal godkendes af Familieretshuset eller af familieretten.

Den foresl√•ede √¶ndring vil bl.a. have betydning i en situation, hvor en for√¶lder har aftalt f√¶lles for√¶ldremyndighed over et barn med sin √¶gtef√¶lle eller samlever, og hvor denne for√¶lder senere afg√•r ved d√łden. Herefter har √¶gtef√¶llen eller samleveren i udgangspunktet for√¶ldremyndigheden alene, og med forslaget f√•r vedkommende mulighed for at indg√• aftale om f√¶lles for√¶ldremyndighed med den anden for√¶lder til barnet.

LGBT komiteen foresl√•r, at anvendelsesomr√•det for den foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 13 i for√¶ldreansvarsloven udvides. Den foresl√•ede udvidelse er rettet mod situationer, hvor et lesbisk par er blevet for√¶ldre med hj√¶lp fra en s√¶ddonor, som de kender. Med LGBT komiteens forslag f√•r den ene af barnets for√¶ldre efter den anden for√¶lders d√łd mulighed for at aftale f√¶lles for√¶ldremyndighed med s√¶ddonoren.

Som anf√łrt i punkt 3.3.1. i h√łringsnotatet, mener jeg ikke, at LGBT komiteens forslag kan rummes inden for rammerne for n√¶rv√¶rende lovforslag, men forslaget vil indg√• i de l√łbende overvejelser om √¶ndring p√• for√¶ldremyndighedsomr√•det.

LGBT komiteens andet forslag vedr√łrer ¬ß 15, stk. 3, i for√¶ldremyndighedsloven. Det f√łlger af denne bestemmelse, at ved en enefor√¶ldremyndighedsindehavers d√łd kan en efterlevende for√¶lder til barnet og andre anmode om for√¶ldremyndigheden. Ved lovforslagets ¬ß 4, nr. 4, foresl√•s bestemmelsen lovteknisk justeret.

LGBT komiteen foresl√•r, at det skal fremg√• af bestemmelserne, at den mand, der var s√¶ddonor til et barn, der blev f√łdt af et lesbisk par, kan anmode om for√¶ldremyndigheden over barnet, hvis for√¶ldremyndighedsindehaveren er afg√•et ved d√łden.

Jeg mener ikke, at der er behov for en sådan ændring, da en sæddonor allerede i dag kan anmode om forældremyndigheden.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende LGBT komiteens skrivelse.
Skrivelsen fra LGBT komiteen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Udgivet i: KategorierL 183 Navnelov m.fl. 2019, LGBT komiteenSøgeord: Tags, , , , , , , , , , ,