L 183. Kommenteret h√łringsnotat af 29. april 2020 til udkastene til lovforslaget.

Vist 60 gange.
Social- og Indenrigsministeriets kommenterede h√łringsnotat af 29. april 2020 til lovforslag L 183 – Samling 2019-20 – om √¶ndring af for√¶ldreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love.

F√łrste udkast til det fremsatte lovforslag blev fremst den 9. oktober 2019.
Et revideret udkast til det fremsatte lovforslag blev fremst den 4. februar 2020.
Lovudkastene har v√¶ret sendt i h√łring til en lang r√¶kke myndigheder og organisationer m.v., hvoraf flere dog ikke har indsendt h√łringssvar.

Herunder gengives Social- og Indenrigsministeriets kommentarer til LGBT komiteens h√łringssvar til f√łrste udkast og h√łringssvar til andet udkast.
For at l√¶se de √łvrige kommentarer til indsendte h√łringssvar henvises til Social- og Indenrigsministeriets kommenterede h√łringsnotat.

* * *
3.3. Forældremyndighed
3.3.1. Aftaler om forældremyndighed
Efter ¬ß 27 a i b√łrneloven kan en kvinde, der er blevet behandlet med assisteret reproduktion med en kendt mands s√¶d, sammen med sin kvindelige √¶gtef√¶lle m.v. og barnets far aftale, at √¶gtef√¶llen skal v√¶re barnets medmor. LGBT komiteen foresl√•r, at den foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 13 i for√¶ldreansvarsloven, der giver mulighed for, at en for√¶ldremyndighedsindehaver og en af barnets for√¶ldre kan aftale at have f√¶lles for√¶ldremyndighed, udvides s√•ledes, at en for√¶ldremyndighedsindehaver ogs√• kan aftale f√¶lles for√¶ldremyndighed med en mand, der omfattet af ¬ß 27 a i b√łrneloven.
Hvis en af for√¶ldrene d√łr, vil forslaget betyde, at den efterlevende for√¶lder og den p√•g√¶ldende mand, der muligvis er en del af barnets netv√¶rk, vil kunne aftale at have f√¶lles for√¶ldremyndighed.

Social- og Indenrigsministeriets bemærkninger
Social- og Indenrigsministeriet finder ikke, at LGBT komiteens forslag kan rummes inden for rammerne for n√¶rv√¶rende lovforslag. Forslaget vil indg√• i de l√łbende overvejelser om √¶ndringer p√• for√¶ldremyndighedsomr√•det.

3.3.3. Midlertidige afg√łrelser om for√¶ldremyndighed ‚Äď bortf√łrte b√łrn
LGBT komiteen peger p√•, at nogle af de lande, der deltager i det internationale samarbejde om b√łrnebortf√łrelser, ikke anerkender et for√¶ldreskab mellem to for√¶ldre af samme k√łn, der er etableret her i landet. Dette kan f.eks. betyde, at hvis en for√¶lder bortf√łrer et barn fra Danmark til et s√•dant land, anerkendes den tilbagev√¶rende for√¶lder ikke som for√¶lder i det p√•g√¶ldende land, og denne for√¶lder vil derfor ikke kunne f√• barnet tilbagegivet. Tilsvarende vil tilbagegivelse af et barn, der er bortf√łrt til Danmark fra et s√•dant land, betyde, at for√¶ldreskabet mellem to for√¶ldre af samme k√łn ikke anerkendes i det land, som barnet tilbagegives til. LGBT komiteen foresl√•r p√• den baggrund, at der indf√łres et forbud mod tilbagegivelse af bortf√łrte b√łrn til lande, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn. Samtidig foresl√•s det, at afg√łrelser om midlertidig for√¶ldremyndighed i bortf√łrelsessager efter ¬ß 27 i for√¶ldreansvarsloven, jf. lovudkastets ¬ß 4, nr. 4, skal opretholdes, s√•fremt barnet bortf√łres til et land, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn.

Social- og Indenrigsministeriets bemærkninger
Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at konventionerne om b√łrnebortf√łrelser giver mulighed for at n√¶gte at tilbagegive et bortf√łrt barn, hvis tilbagegivelsen strider mod grundl√¶ggende retsprincipper (ordre public) i det land, som barnet er blevet bortf√łrt til. Det er myndighederne i det p√•g√¶ldende land, der fastl√¶gger, hvordan ordre public i p√•g√¶ldende land skal forst√•s. Dette kan betyde, at et barn ikke tilbagegives til en person, der efter loven i det p√•g√¶ldende land ikke anses som for√¶lder til barnet, eksempelvis en medmor der anses for retlig for√¶lder til barnet efter loven i det land, som barnet blev bortf√łrt fra.

Et forbud mod at tilbagegive et bortf√łrt barn til et land, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn, kan ikke gennemf√łres, da det vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser efter b√łrnebortf√łrelseskonventionerne. Det vil bero p√• en konkret vurdering i den enkelte sag, om der grundlag for at tilbagegive et barn. der er blevet bortf√łrt til Danmark. Afg√łrelsen herom tr√¶ffes af domstolene, der som n√¶vnt kan n√¶gte at tilbagegive barnet, fordi tilbagegivelse vil stride mod ordre public i dansk ret.

Med hensyn til den tidsm√¶ssige udstr√¶kning af midlertidige for√¶ldremyndighedsafg√łrelser efter ¬ß 27 i for√¶ldreansvarsloven bem√¶rkes, at der er tale om afg√łrelser, der er truffet p√• et ufuldst√¶ndigt grundlag. Afg√łrelserne b√łr derfor afl√łses af for√¶ldremyndighedsafg√łrelser truffet af familieretten [1] efter s√¶dvanlig sagsoplysning, herunder navnlig inddragelse af barnet. Dette g√¶lder uanset, til hvilket land barnet er bortf√łrt. Det kan i den forbindelse oplyses, at den for√¶lder, som barnet er blevet bortf√łrt fra, kan f√• behandlet en for√¶ldremyndighedssag her i landet, selvom barnet er blevet bortf√łrt fra Danmark.

* * *
Folketingets journal – bilag 1 – om h√łringsnotatet.
H√łringsnotatet i pdf-format hos Folketinget.
Samtlige h√łringssvar hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] Familieretten er en afdeling i byretterne i de enkelte retskredse.