L 189. Bilag 1. H√łringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.

Vist 73 gange.
H√łringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Att: Anna Skat Nielsen
ani@sum.dk

27. marts 2017

H√łringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (√Ündre-de kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.).

Tak for muligheden for at afgive h√łringssvar.

AAU‘s h√łringssvar er udarbejdet af Christian Graugaard, professor, Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut. Hvis der er sp√łrgsm√•l eller forhold i h√łringssvaret, I √łnsker uddybet, er I meget velkomne til at kontakte Christian Graugaard (cgr@dcm.aau.dk). Sexologisk Forskningscenter indg√•r naturligvis ogs√• med gl√¶de i en dialog om det videre lovgivningsarbejde.

AAU har f√łlgende bem√¶rkninger til lovudkastene:
  • Generelt: Lovforslaget m√• betragtes som en tiltr√¶ngt forbedring af danske transk√łnnedes autonomi, rettigheder og adgang til sundhedsydelser.
  • Generelt: Det er v√¶sentligt, at biologiske kvinder, som opn√•r juridisk k√łnsskifte, fortsat oplyses om muligheden for relevante vaccinations- og screeningstiltag. Dette m√• sikres gennem registreringstekniske anordninger og b√łr eksempelvis ikke v√¶re op til vedkommendes egen l√¶ge.
  • Generelt: Det er naturligvis vidtg√•ende at tillade insemination af juridiske m√¶nd, men en logisk f√łlge af lov√¶ndringens intention og i god tr√•d med den almindelige samfundsm√¶ssige udvikling p√• omr√•det.
  • Generelt: Det hilses velkommen, at aldersgr√¶nsen for legal kastration neds√¶ttes til 18 √•r. Det skal dog samtidig bem√¶rkes, at der b√łr udvikles s√¶rlige r√•dgivnings-, udrednings- og behandlingstilbud for mindre√•rige patienter.
  • Generelt: Lovbem√¶rkningernes formulering om, at ” … diagnosticering af personen indeb√¶rer et l√¶ngerevarende forl√łb … ” er efter vores opfattelse uheldig. Det afg√łrende er, at psykisk skr√łbelige eller direkte sindslidende personer ikke indstilles til kirurgisk k√łnsskifte, men hvorvidt processen er l√¶ngereeller korterevarende er individuel og b√łr n√¶ppe fastl√¶gges i lovbem√¶rkninger. Det b√łr s√•ledes ikke i sig selv v√¶re et m√•l, at udredningstiden er lang.
  • Ad ¬ß 106: Formuleringerne” … der har kvindelige reproduktive k√łnsorganer … ” og” … der har mandlige reproduktive k√łnsorganer … ” udtrykker en forvirrende dobbeltkonfekt, og det foresl√•s, at man i stedet skriver “kvindelige/mandlige reproduktive organer” eller “kvindelige/mandlige k√łnsorganer”. Desuden henledes opm√¶rksomheden p√• intersex-patienter, som er f√łdt med flertydige k√łnsorganer. Det er problematisk, at denne gruppe- som formuleringerne er nu -falder uden for lovens omr√•de.
  • Ad ¬ß 115: Formuleringen ” … ans√łgeren er transseksuel … ” er uheldig af to grunde: 1) Verbet “er” implicerer en st√łrre diagnostisk objektivitet, end man ofte har at g√łre med i virkeligheden. Transk√łn er for alle praktiske form√•l et subjektivt f√¶nomen, og transpersoner udg√łr tilmed en stor og broget gruppe. Af samme grund er lovbem√¶rkningernes brug af ordene “diagnosen” og “diagnosticering” problematiske, idet eksakt, objektiv l√¶gelig diagnostik if√łlge sagens natur aldrig kan opn√•s. 2) Begrebet “transseksuel” anses i b√•de subkultur og sexologiske fagkredse som for√¶ldet, idet ordet “transk√łnnet” foretr√¶kkes. Vi foresl√•r derfor f√łlgende formulering: ” … opfatter sig selv som transk√łnnet … ” eller ” … opfatter sig selv som transperson … “.
  • Ad ¬ß 115: Som historisk baggrund kan det oplyses, at formuleringen om “sj√¶lelige lidelser eller social forringelse” blev indf√łjet ved lovrevisionen i 1935 efter √łnske fra Retsl√¶ger√•det, som i perioden 1929-35 ved ganske mange lejligheder havde tilladt kastration af is√¶r homoseksuelle m√¶nd, som reelt ikke var (eller havde v√¶ret) i karambolage med s√¶delighedslovgivningen (kastrationslovens opkomst og tidlige administration er analyseret i Christian Graugaards ph.d.-arbejde fra 1997).
  • Ad ¬ß 116: Det hilses velkommen, at ansvaret for udredning og behandling af transk√łnnede overg√•r til Sundhedsstyrelsen. Det bem√¶rkes dog samtidig, at regler og procedurer forud for tilladelse til kastration/kirurgisk k√łnsskifte b√łr standardiseres og g√łre mere gennemskuelige, fleksible og brugervenlige, end tilf√¶ldet er i dag. l denne henseende kan det overvejes, hvorvidt Sexologiske Klinik ved Psykiatrisk Center K√łbenhavn fortsat skal v√¶re det eneste center i landet med h√łjt specialiseret funktion, samt i hvilket omfang vurderingen af k√łnsskifteans√łgere kan eller b√łr inddrage andre faglige instanser. Desuden b√łr der formuleres klare retningslinjer for hormonbehandling (herunder pubertetsuds√¶ttende behandling) samt kirurgiske fjernelse af bryster.

Venlig hilsen
Bodil Brander Christensen

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen – bilag 1.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget – bilag 1 i pdf-format.