L 189. Bilag 1. H√łringsskrivelse fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.

Vist 92 gange.
H√łringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder

Anna Skat Nielsen
ani@sum.dk
K√łbenhavn den 28. marts 2014

H√ėRINGSSVAR: √ÜNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JURIDISK K√ėNSSKIFTE MV.

AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere p√• lovforslag om √¶ndring af sundhedsloven mv. i forbindelse med √¶ndrede kriterier for kastration og indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte.

AIDS-Fondet anser i overvejende grad konsekvensrettelserne i lovudkast vedr. √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., som v√¶sentlige og relevante i forhold til forslaget til √¶ndringerne i lov om Det Centrale Personregister vedr. juridisk k√łnsskifte.

AIDS-Fondet er imidlertid st√¶rkt kritisk overfor anvendelsen af ‘diagnosen’ transseksuel jf. forslag til sundhedslovens ¬ß 115, stk. l og bem√¶rkningerne hertil navnlig afsnit 2.2.2. Vi er enige i, at beslutning om kastration skal ske p√• et velovervejet grundlag. Dette kan indeb√¶re et samtaleforl√łb som skal afklare, at kastration
er ans√łgerens vedholdende √łnske og at ans√łgerne kan overskue konsekvenserne af en kastration herunder at √łnsket ikke er fremsat som f√łlge af en psykisk lidelse.

Det er derimod for vidtg√•ende, at ans√łgeren skal diagnosticeres som transseksuel.
Betegnelsen er efter AIDS-Fondets opfattelse kr√¶nkende og indeb√¶rer en sygeligg√łrelse af transpersoner. Fra AIDS-Fondets brugere er vi bekendte med, at transpersoner, som foruds√¶tning for fysisk k√łnsskifte, allerede i dag gennemg√•r langvarige udredningsforl√łb, der af den enkelte opleves som kr√¶nkende og som g√•r langt ud over, hvad der er n√łdvendigt for at udelukke, at et √łnske om kastration
er fremsat som f√łlge af en sindslidelse. Det er desuden vores indtryk, at disse samtaleforl√łb uanset, at de er meget omfattende, leder til vilk√•rlighed. I forslag til sundhedslovensn ¬ß 115, stk. l er der s√•ledes tale om lovf√¶stelse af en praksis, som vi oplever, er dybt uhensigtsm√¶ssig.

Det er således AIDS-Fondets klare anbefaling, at diagnosticering som transseksuel, som forudsætning for at opnå tilladelse til kastration, udgår af forslaget.

Til orientering vedl√¶gges AIDS-Fondets h√łringssvar om lovforslag om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister vedr. tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn.

Venlig hilsen
AIDS-Fondet

Henriette Laursen
Direkt√łr

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen – bilag 1.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget – bilag 1 i pdf-format.