L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.

Vist 89 gange.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder

Anna Skat Nielsen
ani@sum.dk
København den 28. marts 2014

HØRINGSSVAR: ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JURIDISK KØNSSKIFTE MV.

AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere pü lovforslag om Ìndring af sundhedsloven mv. i forbindelse med Ìndrede kriterier for kastration og indførelse af juridisk kønsskifte.

AIDS-Fondet anser i overvejende grad konsekvensrettelserne i lovudkast vedr. Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., som vÌsentlige og relevante i forhold til forslaget til Ìndringerne i lov om Det Centrale Personregister vedr. juridisk kønsskifte.

AIDS-Fondet er imidlertid stĂŚrkt kritisk overfor anvendelsen af ‘diagnosen’ transseksuel jf. forslag til sundhedslovens § 115, stk. l og bemĂŚrkningerne hertil navnlig afsnit 2.2.2. Vi er enige i, at beslutning om kastration skal ske pĂĽ et velovervejet grundlag. Dette kan indebĂŚre et samtaleforløb som skal afklare, at kastration
er ansøgerens vedholdende ønske og at ansøgerne kan overskue konsekvenserne af en kastration herunder at ønsket ikke er fremsat som følge af en psykisk lidelse.

Det er derimod for vidtgüende, at ansøgeren skal diagnosticeres som transseksuel.
Betegnelsen er efter AIDS-Fondets opfattelse krÌnkende og indebÌrer en sygeliggørelse af transpersoner. Fra AIDS-Fondets brugere er vi bekendte med, at transpersoner, som forudsÌtning for fysisk kønsskifte, allerede i dag gennemgür langvarige udredningsforløb, der af den enkelte opleves som krÌnkende og som gür langt ud over, hvad der er nødvendigt for at udelukke, at et ønske om kastration
er fremsat som følge af en sindslidelse. Det er desuden vores indtryk, at disse samtaleforløb uanset, at de er meget omfattende, leder til vilkürlighed. I forslag til sundhedslovensn § 115, stk. l er der süledes tale om lovfÌstelse af en praksis, som vi oplever, er dybt uhensigtsmÌssig.

Det er sĂĽledes AIDS-Fondets klare anbefaling, at diagnosticering som transseksuel, som forudsĂŚtning for at opnĂĽ tilladelse til kastration, udgĂĽr af forslaget.

Til orientering vedlÌgges AIDS-Fondets høringssvar om lovforslag om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister vedr. tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn.

Venlig hilsen
AIDS-Fondet

Henriette Laursen
Direktør

* * *
Høringssskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende høringsskrivelsen – bilag 1.
Høringssskrivelsen sammen med de øvrige høringsskrivelser hos Folketinget – bilag 1 i pdf-format.