L 189. Bilag 7. 1. udkast til betænkning den 2. juni 2014.

Vist 96 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 f√łrste udkast til beretning over L 189 – Samling: 2013-14 – lov om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

(Kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.)

Udkast
til
Betænkning
over
lov om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.)
[af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget. Ministeren for sundhed og forebyggelse har stillet ændringsforslag nr. 1-4, 6 og 7. Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 5.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 30. april 2014 og var til 1. behandling den 20. maj 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Dispensation fra § 8 a, stk. 2, i Folketingets forretningsorden
Udvalget anmoder om, at Folketinget dispenserer fra reglen i forretningsordenen om, at 2. behandling af lovforslaget ikke m√• finde sted f√łr 2 dage efter, at offentligg√łrelsen af bet√¶nkningen har fundet sted.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 3. marts 2014 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del ‚Äď bilag 297. Den 30. april 2014 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra LGBT Danmark.
[Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget. ]

Lukket ekspertm√łde
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt den 15. maj 2014 et lukket ekspertm√łde om transk√łnnedes vilk√•r i Danmark. Programmet for ekspertm√łdet er omdelt som bilag 2.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 23 sp√łrgsm√•l til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret.]

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
<>
Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget kan st√łtte lovforslaget, men det sker med en klar forventning om, at regeringen forts√¶tter arbejdet for at f√• flyttet transk√łnnethed v√¶k fra listen over psykiatriske diagnoser, b√•de i Danmark og internationalt. SF er kritisk over for, at transk√łnnede fortsat skal diagnosticeres med en psykiatrisk lidelse for at kunne f√• foretaget en kastration.

Det er positivt, at sundhedsloven med lovforslaget √¶ndres, s√• den er i overensstemmelse med loven om juridisk k√łnsskifte. Det er ogs√• positivt, at transk√łnnede sikres rettigheder i forhold til deres sundhed, selv om deres juridiske k√łn √¶ndres. Og endelig er den nye formulering vedr√łrende kastration bedre end den nuv√¶rende. Derfor st√łtter SF lovforslaget.

SF beklager dog, at man ikke er √•ben over for at g√łre op med Sexologisk kliniks monopol, s√• den geografiske ulighed kunne reduceres ‚Äď ligesom man kunne √łnske st√łrre √•benhed i forhold til internationalt samarbejde omkring udf√łrelsen af kastrationer.

Men SF har stillet √¶ndringsforslag nr. 5 med henblik p√• at sikre, at transk√łnnede efter eget √łnske derom, tilbydes kvalificeret vejledning og st√łtte i udlevelsen af deres nye k√łn og i h√•ndteringen af de udfordringer, dette medf√łrer.
Som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udformet √¶ndringsforslaget, giver det i f√łrste omgang kun den ret til mennesker, der s√łger om kastration, men forslagsstillerne har desuden et √łnske om, at en lignende mulighed for sundhedsfaglig st√łtte ogs√• gives til transk√łnnede, der s√łger om juridisk k√łnsskifte.

Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget √łnsker et √•bent og tolerant samfund, hvor transk√łnnede s√•vel som alle andre kan f√łle sig, kl√¶de sig og opf√łre sig som de vil, s√• l√¶nge de ikke er til skade for andre.

DF og KF finder derimod ikke, at det er til nogens gavn at fors√łge at lovgive sig ud af det biologiske faktum, som vores k√łn er. Uanset om vi er glade for eller kede af vores biologiske k√łn, s√• er det et faktum, som kun kan √¶ndre ved en k√łnsskifteoperation.

Med de to lovforslag (L 182 om nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn og dette) opst√•r der en r√¶kke dilemmaer, hvor mennesker fanges i juridisk ingenmandsland. DF og KF noterer sig, at indenrigs- og √łkonomiministeren ikke under udvalgsbehandlingen af L 182 har kunnet give svar p√•, hvordan transpersoners juridiske stilling vil v√¶re i en r√¶kke situationer, f.eks. i forbindelse med valg af omkl√¶dningsfaciliteter, indl√¶ggelse p√• flersengsstuer, indkvartering under v√¶rnepligt etc. Ministeren giver udtryk for, at disse ting skal klares ved dialog.
Og det vil ogs√• v√¶re det bedste. Men DF og KF finder det aldeles uhensigtsm√¶ssigt, at der ikke findes klare retningslinjer, hvis der skulle opst√• tvister. Hermed efterlades gruppen af transk√łnnede i juridisk ingenmandsland.

DF og KF finder det endvidere uhensigtsm√¶ssigt, at transk√łnnede ikke vil have lige adgang til sundhedsydelser, men selv aktivt skal ops√łge de tilbud, som vi ved har livreddende effekt, hvis man f√•r indkaldelser.

DF og KF finder det desuden ganske usympatisk, at sundhedsloven fremover skal definere mennesker som henholdsvis ¬Ľen person med livmoder¬ę og ¬Ľen person med mindst en testikel¬ę. DF og KF finder, at k√łn er v√¶sentlig for mange mennesker, uanset om de er transk√łnnede eller ej.
Derfor finder partierne det ikke hensigtsm√¶ssigt at tage alle som gidsler i dette fors√łg p√• at definere sig ud af kvinde/mand. Samtidig stiller det personer, der af sygdomsm√¶ssige √•rsager f.eks. har mistet livmoderen i den situation, at de ikke l√¶ngere i sundhedsloven er defineret som kvinder. Ligesom et k√łnsskifte ikke kan rette op p√•, at man er f√łdt uden livmoder, hvorfor en mand, der juridisk og fysisk skifter k√łn til kvinde, derfor heller ikke vil
v√¶re kvinde i sundhedslovens forstand. Dermed finder DF og KF, at de to lovforslag tilsammen alene er udtryk for et s√łgt fors√łg p√• at kalde biologien noget andet ‚Äď og med et ret uheldigt udfald.

Endelig er der sp√łrgsm√•let om at lade juridiske m√¶nd f√• hj√¶lp til assisteret reproduktion. Dette forslag synes at virke stik imod hensigten. Hvis man netop har bedt om at blive betragtet som en mand, er det vel n√¶ppe for at blive gravid.
DF og KF stiller sig derfor undrende over for, hvilken persongruppe denne ændring skal laves for.

Endelig er DF og KF bekymret for, om lovforslagene kan have negative konsekvenser for vores fælles frihed og for sikkerheden i f.eks. lufthavne.

DF og KF noterer sig i den sammenh√¶ng, at ministeren for sundhed og forebyggelse, tidligere forsvarsminister, Nick H√¶kkerup under 1. behandling af lovforslaget sagde f√łlgende, da han blev adspurgt om muligheden for at √¶ndre sin faktiske h√łjde i passet: ¬Ľnetop det der med at skulle give et pas, ville jo v√¶re at give frihed p√• bekostning af nogle andre, nemlig p√• bekostning af flysikkerheden og p√• bekostning af folks mulighed for at f√¶rdes sikkert. Derfor er vi her n√•et dertil, at k√¶den kn√¶kker. Hvis man giver den frihed, tager man friheden fra nogle andre, nemlig os alle sammen i f√¶llesskab¬ę.

N√•r ministeren for sundhed og forebyggelse har denne bekymring omkring √¶ndret h√łjde i passet, er DF og KF blevet bekr√¶ftet i, at en s√•dan sikkerhedsrisiko formentlig ogs√• vil v√¶re forbundet med √¶ndret cpr-nummer i passet. DF og KF noterer sig desuden, at det i dag er ganske sv√¶rt at skifte cpr-nummer i forbindelse med identitetstyveri netop af sikkerheds- og identifikationsm√¶ssige √•rsager. DF og KF forestiller sig, at de samme problemstillinger m√• v√¶re g√¶ldende i forbindelse med skift af cpr-nummer af andre √•rsager.

DF og KF kan p√• den baggrund ikke st√łtte lovforslagene, men finder i stedet, at et grundigt arbejde for mere social accept af transk√łnnedes valg af levevis, p√•kl√¶dning og andet vil v√¶re langt mere hj√¶lpsomt og brugbart end dette uheldige fors√łg p√• at fjerne koblingen mellem biologi og cpr-nummer.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g
Til § 1

Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af <>:

1) Efter nr. 8 indsættes som et nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 94, stk. 2, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.¬ę
[Korrektion]

2) Nr. 14 affattes således:
¬Ľ14. I ¬ß 100, stk. 2, √¶ndres to steder ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę, og to steder √¶ndres ¬Ľhun¬ę til: ¬Ľdenne¬ę.¬ę
[Korrektion]

3) Efter nr. 14 indsættes som et nyt nummer:
¬Ľ02. I ¬ß 100, stk. 3, √¶ndres ¬ĽKvinden¬ę til: ¬ĽDen gravide¬ę.¬ę
[Korrektion]

4) Nr. 15 affattes således:
¬Ľ15. I ¬ß 100, stk. 5 og 6, √¶ndres ¬Ľkvinden¬ę til: ¬Ľden gravide¬ę.¬ę
[Korrektion som f√łlge af nyt nummer vedr. ¬ß 100, stk. 3]

Af et mindretal (SF), tiltrådt af <>:
5) Efter nr. 18 indsættes som et nyt nummer:
¬Ľ01. Efter ¬ß 115 inds√¶ttes som ny paragraf:
¬Ľ¬ß 115 a. En person, der √łnsker tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, skal tilbydes tv√¶rfaglig r√•dgivning herom.¬ę¬ę
[R√•dgivning til transk√łnnede]

Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af <>:

Til § 2

6) Nr. 2 affattes således:
¬Ľ2. I ¬ß 1 inds√¶ttes som stk. 3:
¬ĽStk. 3. I denne lov forst√•s ved:
1) Kvinde: En person med livmoder eller æggestoksvæv.
2) Mand: En person med mindst en testikel.¬ę¬ę
[Præcisering af definitionsbestemmelse]

Til § 4

7) Paragraffen affattes således:

¬Ľ¬ß 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. ¬ß 3 tr√¶der i kraft den 31. august 2014.¬ę
[Korrektion]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensrettelse, således at kvinden også i § 94, stk. 2, benævnes den gravide.

Til nr. 2

Idet § 102, stk. 2, alene indeholder to punktummer, foreslås § 1, nr. 14, ændret således, at det blot fremgår, at kvinden to steder i § 102, stk. 2, ændres til den gravide, og hun to steder i § 102, stk. 2, ændres til denne. Der er således tale om ændringer af teknisk karakter.

Til nr. 3

Idet ordet Kvinden i § 100, stk. 3, er angivet med stort bogstav, foreslås betegnelse ændret til Den gravide ligeledes med stort begyndelsesbogstav. Der er tale om en ændring af teknisk karakter.

Til nr. 4

Som en konsekvens af det nye nummer vedr. § 100, stk. 3, jf. ændringsforslagets nr. 3 til § 1, foreslås det, at justeringen af § 100, stk. 3, i lovforslagets § 1, nr. 15, udgår.

Til nr. 5

Med den nye bestemmelsen foresl√•s det, at en person, der √łnsker tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, skal tilbydes r√•dgivning herom.

R√•dgivningen skal st√łtte i udforskningen og udlevelsen af deres nye k√łn og i h√•ndteringen af de udfordringer dette medf√łrer. R√•dgivningen m√• ikke have indflydelse p√• muligheden for at modtage k√łnskorrigerende behandling.

Til nr. 6

Med den foresl√•ede √¶ndring af lovforslagets ¬ß 2, nr. 5, pr√¶ciseres det, at ogs√• personer, der har √¶ggestoksv√¶v, er omfattet af den foresl√•ede definition af kvinder i lovens forstand. Pr√¶ciseringen foresl√•s, idet personer, som ikke har en livmoder, men som stadig har √¶ggestokke eller √¶ggestoksv√¶v i princippet kan fungere som √¶gdonorer, hvorfor disse tillige b√łr omfattes af lovens bestemmelser. Det bem√¶rkes samtidig for god ordens skyld, at den foresl√•ede definition af k√łn i lovens forstand alene har til form√•l at sikre, at personer, der har skiftet juridisk, men ikke biologisk k√łn, og som √łnsker behandling med assisteret reproduktion, har mulighed herfor.

Til nr. 7

Idet 1. september 2014 er ikrafttrædelsesdato for § 1, nr. 8, i lov nr. 653 af 12. juni 2013, der justerer sundhedslovens § 106, og 1. september 2014 desuden er ikrafttrædelsesdatoen for nærværende lovforslag L 189, hvori der også foreslås ændringer af § 106, foreslås det med henblik på at sikre klarhed over ordlyden af sundhedslovens § 106, at lovforslagets § 3, der indeholder de vedtagne, men ikke ikrafttrådte ændringer af § 106, træder i kraft den 31. august 2014.

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende bilag 7 – bet√¶nkningsudkastet.
Betænkningsudkast i Folketingstidende B i pdf-format.