L 189. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 4. juni 2014 om ├Žndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (├ćndringer som f├Şlge af indf├Şrelse af juridisk k├Şnsskifte m.v.).

Vist 101 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 – om ├Žndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som f├Şlge af indf├Şrelse af juridisk k├Şnsskifte m.v.).
Forhandlingerne startede kl. 1343 og sluttede kl. 1345.

Herunder gengives lovforslaget, som det ser ud efter afstemning om ├Žndringsforslag ved 2. behandlingen den 4. juni 2014.

Forslag
til
Lov om ├Žndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(├ćndrede kriterier for kastration og justeringer som f├Şlge af indf├Şrelse af juridisk k├Şnsskifte m.v.)

┬ž 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtg├Şrelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ├Žndret bl.a. ved ┬ž 1 i lov nr. 653 af 12. juni 2013 og senest ved ┬ž 1 i lov nr. 519 af 26. maj 2014, foretages f├Şlgende ├Žndringer:

1. I ┬ž 61, stk. 1, ├Žndres ┬╗kvinder ved graviditet.┬ź til: ┬╗gravide.┬ź.

2. I ┬ž 85, stk. 1, affattes s├ąledes:
┬╗Personer mellem 50 og 69 ├ąr, der har kvindeligt brystv├Žv, har ret til brystunders├Şgelse hvert andet ├ąr i bop├Žlsregionen, jf. ┬ž 277, stk. 9.┬ź.

3. I ┬ž 92 ├Žndres ┬╗kvinde┬ź til: ┬╗gravid┬ź, og ┬╗kvinden┬ź ├Žndres til: ┬╗den gravide┬ź.

4. I ┬ž 93 ├Žndres ┬╗kvinde┬ź til: ┬╗gravid┬ź, og to steder ├Žndres ┬╗hendes┬ź ├Žndres til: ┬╗dennes┬ź.

5. I ┬ž 94, stk. 1, ├Žndres ┬╗kvinde┬ź til: ┬╗gravid┬ź.

6. I ┬ž 94, stk. 1, nr. 1, ├Žndres ┬╗kvindens┬ź til: ┬╗den gravides┬ź, og ┬╗hendes┬ź ├Žndres til: ┬╗dennes┬ź.

7. I ┬ž 94, stk. 1, nr. 4 og 5 og to steder i nr. 6, ├Žndres ┬╗kvinden┬ź til: ┬╗den gravide┬ź

8. I ┬ž 94, stk. 1, nr. 6, ├Žndres ┬╗kvindens┬ź til: ┬╗den gravides┬ź.

9. I ┬ž 94, stk. 2, ├Žndres ┬╗kvinden┬ź til: ┬╗den gravide┬ź.

10. I ┬ž 95, stk. 1, ├Žndres ┬╗kvinde┬ź til: ┬╗person┬ź, ┬╗kvinden┬ź ├Žndres til: ┬╗den gravide┬ź, og to steder ├Žndres ┬╗kvindens┬ź til: ┬╗den gravides┬ź.

11. I 95┬ž , stk. 2 og 3, ├Žndres: ┬╗kvinde┬ź til: ┬╗gravid┬ź.

12. I ┬ž 96 ├Žndres ┬╗kvinde┬ź til: ┬╗gravid┬ź, og to steder ├Žndres ┬╗hendes┬ź til: ┬╗dennes┬ź.

13. I ┬ž 98, stk. 1 og stk. 2, 1. og 3. pkt., ├Žndres ┬╗kvinden┬ź til: ┬╗den gravide┬ź.

14. I ┬ž 99, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ├Žndres ┬╗kvinden┬ź til: ┬╗den gravide┬ź, og i stk. 1 ├Žndres ┬╗hun┬ź til: ┬╗denne┬ź.

15. I ┬ž 100, stk. 2, ├Žndres to steder ┬╗kvinden┬ź til: ┬╗den gravide┬ź, og to steder ├Žndres ┬╗hun┬ź ├Žndres til: ┬╗denne┬ź.

16. I ┬ž 100, stk. 3, ├Žndres Kkvinden┬ź til: ┬╗Den gravide┬ź.

17. I ┬ž 100, stk. 5 og 6, ├Žndres ┬╗kvinden┬ź til: ┬╗den gravide┬ź.

18. I ┬ž 106, affattes s├ąledes:
┬╗┬ž 106. En person med livmoder kan steriliseres, hvis det er n├Şdvendigt at forebygge svangerskab for at afv├Žrge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sj├Žlelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er l├Žgefagligt begrundet.
Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan personens ├Žgtef├Žlle eller samlever i stedet f├ą tilladelse til sterilisation, jf. dog ┬ž 107, stk. 3.┬ź

19. ┬ž 115, stk. 1, affattes s├ąledes:
ÔÇŁEn person kan efter ans├Şgning f├ą tilladelse til kastration som led i k├Şnsskifte, hvis ans├Şgeren har f├ąet stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende ├Şnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.ÔÇŁ

20. ┬ž 115, stk. 3, ├Žndres ┬╗21 ├ąr┬ź til: ┬╗18 ├ąr┬ź, og ┬╗, medmindre ganske s├Žrlige grunde taler derfor┬ź udg├ąr.

21. I ┬ž 116 ├Žndres ┬╗ministeren for sundhed og forebyggelse┬ź til: ┬╗Sundhedsstyrelsen┬ź.

┬ž 2

I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtg├Şrelse nr. 923 af 4. september 2006, som ├Žndret ved ┬ž 1 i lov nr. 1546 af 21. december 2010, ┬ž 47 i lov nr. 593 af 14. juni 2011, ┬ž 1 i lov nr. 602 af 18. juni 2012 og ┬ž 1 i lov nr. 1313 af 27. november 2013, foretages f├Şlgende ├Žndringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes s├ąledes:

┬╗Kapitel 1
Anvendelsesomr├ąde m.v.┬ź

2. I ┬ž 1 inds├Žttes som stk. 3:
┬╗Stk. 3. I denne lov forst├ąs ved:
1) Kvinde: En person med livmoder eller ├Žggestoksv├Žv.
2) Mand: En person med mindst en testikel.┬ź

┬ž 3

I lov nr. 653 af 12. juni 2013 om ├Žndring af sundhedsloven og v├Žvsloven (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspr├Žciseringer i v├Žvsloven) foretages f├Şlgende ├Žndring:

1. ┬ž 1, nr. 8, oph├Žves.

┬ž 4

Stk. 1. Loven tr├Žder i kraft den 1. september 2014, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. ┬ž 3 tr├Žder i kraft den 31. august 2014.

┬ž 5

Stk. 1. Loven g├Žlder ikke for F├Žr├Şerne og Gr├Şnland, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. ┬ž 1, nr. 1, og ┬ž 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis s├Žttes i kraft for F├Žr├Şerne med de ├Žndringer, som de f├Žr├Şske forhold tilsiger.

* * *
Kildehenvisninger
Folketingets journal vedr├Şrende lovforslaget efter 2. behandlingen.
Lovforslaget efter 2. behandlingen hos Folketinget i pdf-format.