L 189. Spgsm. 1 af 22. maj 2014 om √¶ndringsforslag om √¶ndring af ordet transseksuel til transk√łnnet. Svar 28. maj 2014.

Vist 91 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 p√• foranledning af Fatma √ėktem (V) sp√łrgsm√•l 1 – L 189 Samling: 2013-14 – √¶ndringsforslag om √¶ndring af ordene transseksuel
og transseksualitet til transk√łnnet og transk√łnnethed til sundheds- og forebyggelsesminister Nick H√¶kkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren yde teknisk bistand til et √¶ndringsforslag, der medf√łrer, at ordene transseksuel og transseksualitet til transk√łnnet og transk√łnnethed?

Svar
Som teknisk bistand er vedlagte √¶ndringsforslag udarbejdet. Jeg skal samtidig bem√¶rke, at jeg ikke kan tilslutte mig √¶ndringsforslaget, idet forslaget vil indeb√¶re, at Sundhedsstyrelsen ved behandling af en ans√łgning ikke p√•ser, at ans√łgeren har diagnosen transseksualitet.

Diagnosen transseksualitet karakteriseres i WHO‚Äôs ICD-10 klassifikation ved ‚ÄĚet √łnske om at leve og blive anerkendt som et medlem af det modsatte k√łn, s√¶dvanligvis ledsaget af en f√łlelse af ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne anatomiske k√łnskarakteristika og et √łnske om hormonbehandling eller kirurgisk behandling for at √¶ndre disse i retning af det foretrukne k√łn‚ÄĚ.

I arbejdsgruppens rapport er ‚ÄĚtransk√łnnet‚ÄĚ anvendt som en betegnelse for personer, som oplever et udtalt misforhold mellem deres biologiske k√łn og det oplevede k√łn (det k√łn, som de identificerer sig med). Der er imidlertid ikke en n√¶rmere sundhedsfaglig definition af transk√łnnethed, hvorfor det i √¶ndringsforslaget er lagt til grund, at sp√łrgeren √łnsker, at transk√łnnethed konstateres ved ans√łgerens egen erkl√¶ring.

Jeg vil gerne fremh√¶ve, at baggrunden for det lovf√¶stede krav om tilladelse til kastration, og at man allerede i dag p√•ser, at ans√łgeren har diagnosen transseksualitet, er, at der er tale om et omfattende og irreversibelt indgreb. Jeg synes derfor, at det er rimeligt at v√¶rne om, at indgrebet alene foretages, hvor der er sket en l√¶gefaglig vurdering af indikationen for behandlingen, s√• tilf√¶lde, hvor en person m√•tte fortryde kastrationen, i videst muligt omfang undg√•s.

Dette er også i overensstemmelse med det vanlige krav om, at en læge skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i behandlingen af patienter, og det forudsætter, at der er indikation for behandlingen

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

Ændringsforslaget

Bilag til besvarelse af SUU sp√łrgsm√•l nr. 1 (L 189)
Teknisk bistand til ændringsforslag

Ændringsforslag
til
forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

(Kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.)

Til § 1

2) Nr. 17 affattes således:

‚ÄĚ¬ß 115, stk. 1, affattes s√•ledes:

¬ĽEn person kan efter ans√łgning f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er transk√łnnet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.¬ę‚ÄĚ

Bemærkninger til ændringsforslaget

Til nr. 2

Med bestemmelsen foresl√•s det, at en person efter ans√łgning kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er transk√łnnet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

Dette vil medf√łre, at Sundhedsstyrelsen ‚Äď modsat i dag ‚Äď ved behandling af en ans√łgning ikke p√•ser, at ans√łgeren har diagnosen transseksualitet. Hvorvidt en person er transk√łnnet, m√• s√•ledes vurderes ud fra personens egen erkl√¶ring herom.

Sundhedsstyrelsen vil i medf√łr af bestemmelsen fortsat p√•se, at ans√łgerens √łnske har v√¶ret vedholdende gennem l√¶ngere tid, at det vurderes at ville v√¶re vedvarende, og at ans√łgeren kan overskue konsekvenserne. Endvidere vil det blive p√•set, at der ikke foreligger √łvrige oplysninger, der taler imod indgrebet.

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Ændringsforslaget hos Folketinget i pdf-format.