L 189. Spgsm. 10 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” og “gravide” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.

Vist 58 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 pĂĽ foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmĂĽl 10 – L 189 Samling: 2013-14 – om omtale af “kvinden” og “gravide” i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick HĂŚkkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Spørgsmület
Ministeren bedes oplyse, om ministeren anser det for inkluderende og hensigtsmæssigt, at der anvendes forskellige betegnelser i forskellige love for den eller det samme, f.eks. ”den gravide” i Sundhedsloven og ”kvinden” i Børneloven.

Svar
Efter min opfattelse er det centrale, at personer, der har behov for svangreomsorg, har ret til dette, ligesom at der ikke bør vÌre hindringer for, at juridisk kønsskiftede personer kan fü børn og blive registreret som retlige forÌldre til deres børn. Jeg finder det derfor ikke problematisk, at man i børneloven anvender betegnelsen kvinde, mens man i sundhedsloven anvender betegnelsen den gravide.

Med venlig hilsen
Nick HĂŚkkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület spørgsmület og svaret.
Spørgsmület spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.