L 189. Spgsm. 3 af 22. maj 2014 om den kommende vejledning vil følge Standards of Care. Svar 28. maj 2014.

Vist 76 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmĂĽl 3 – L 189 Samling: 2013-14 – om den kommende vejledning vil følge Standards of Care til sundheds- og forebyggelsesminister Nick HĂŚkkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Spørgsmület
Vil den kommende vejledning følge de internationale “standards of care“?

Svar
L 189 om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion mv. omhandler dels justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte og dels omformulerede kriterier for kastration. Lovforslaget vedrører süledes ikke selve det sundhedsfaglige indhold af udredning og behandling af personer, der ønsker kønsmodificerende behandling.

Jeg forstür spørgsmület süledes, at det vedrører Sundhedsstyrelsens kommende vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer.
Som orienteret om i min besvarelse af spørgsmül nr. 791 af 20. maj 2014 er Sundhedsstyrelsens kommende udkast til vejledning fortsat under udarbejdelse. Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning forventes sendt i høring senest primo juni 2014. Nür høringen ivÌrksÌttes, vil materialet samtidig blive oversendt til Sundhedsudvalgets orientering.

Med venlig hilsen
Nick HĂŚkkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.