L 189. Spgsm. 4 af 22. maj 2014 om erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede. Svar 28. maj 2014.

Vist 69 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmĂĽl 4 – L 189 Samling: 2013-14 – erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede
til sundheds- og forebyggelsesminister Nick HĂŚkkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Spørgsmület
Hvilke udenlandske erfaringer er der fra f.eks. New Zealand i forhold til behandling af transkønnede?

Svar
Jeg har ikke nÌrmere kendskab til erfaringer fra New Zealand vedr. behandling af transkønnede. Idet spørgsmület er stillet i tilknytning til L 189, bemÌrkes det samtidig, at L 189 om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion mv. omhandler justeringer som følge af følge af indførelse af juridisk kønsskifte og omformulerede kriterier for kastration. Lovforslaget vedrører süledes ikke selve det sundhedsfaglige indhold af udredning og behandling af personer, der ønsker kønsmodificerende behandling.

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning om netop udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer, jf. ogsü min besvarelse af spørgsmül nr. 3 (L 189).

Med venlig hilsen
Nick HĂŚkkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.