L 189. Spgsm. 8 af 22. maj 2014 om hvorfor børneloven ikke behøves Ìndret. Svar 28. maj 2014.

Vist 89 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 pĂĽ foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmĂĽl 8 – L 189 Samling: 2013-14 – om hvorfor børneloven ikke behøves ĂŚndret til sundheds- og forebyggelsesminister Nick HĂŚkkerup, der svarede den 28. maj 2014.

Spørgsmület
Ministeren bedes uddybe, hvorfor ministeren ikke finder det pükrÌvet at Ìndre Børneloven, süledes at der sikres konsistent sprogbrug?

Svar
Jeg kan henvise til høringsnotatet oversendt den 30. april 2014, hvoraf det bl.a. fremgår, at man i børnelovens forstand har ”køn, som man bruger til at forplante sig med, hvorfor det ikke vil give anledning til fortolkningstvivl, at en eller begge forældre ved barnets undfangelse har et andet juridisk køn end deres biologiske køn. Det er således forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse, der afgør deres rolle i børneloven som enten far, mor eller medmor. En person, der føder et barn, vil – uanset om personen juridisk er en mand – være barnets mor i børnelovens forstand. Ligeledes vil en person, der har gjort sin kvindelige partner gravid på naturlig vis – uanset at personen juridisk er en kvinde – være barnets far i børnelovens forstand.”

Det fremgår desuden, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ”vil følge udviklingen på området og løbende vurdere behovet for en præcisering eller ændring af børneloven også i relation til andre spørgsmål om faderskab, moderskab og medmoderskab. Det er afgørende for ministeriet, at der med fastholdelsen af børnelovens udgangspunkt ikke lægges hindringer i vejen for, at juridisk kønsskiftede kan få børn og blive registreret som retlige forældre til deres børn.

Med venlig hilsen
Nick HĂŚkkerup

* * *
Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.