L 28. 3. behandling og vedtagelse den 10. december 2015 af lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet.

Vist 90 gange.
Den 10. december 2015 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 28 РSamling: 2015-16 Рforslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.

Lovforslaget blev vedtaget med 101 stemmer for forslaget, 0 stemte imod forslaget og 0 stemte hverken for eller imod forslaget.

Punkt 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 28 – Forslag til lov om √¶ndring af lov om Ligebehandlingsn√¶vnet. (Indf√łrelse af krav om retlig interesse, formandsafg√łrelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsn√¶vnet m.v.).

Kl.1021. Den fg. formand (Karen J. Klint):
Der er ikke stillet √¶ndringsforslag. Er der nogen, der √łnsker at udtale sig?
Det er ikke tilfældet.
Der kan stemmes.
Er der flere, der √łnsker at afgive stemme?
Det er ikke tilfældet, så jeg slutter afstemningen.
For stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Lovforslaget vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
Den vedtagne lov har fået betegnelsen LOV nr. 1570 af 15. december 2015.

* * *
Referat af 3. behandlingen hos Folketinget.
Lovforslaget som vedtaget i pdf-format hos Folketinget.
LOV nr. 1570 af 15. december 2015 på Retsinformation.