L 55. Bilag 10. Spgsm. 4. Præsentationer fra Herning Kommunes foretræde for udvalget 23. feb. 2017 og spgsm. til ministeren derom. Svar 23. februar 2017.

Vist 66 gange.
Herning Kommune havde torsdag den 23. feb. 2017 foretr√¶de for Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget vedr√łrede lovforslag L 55 ‚Äď Samling 2016-17 bilag 8 ‚Äď og pr√¶senterede herunder kommunens nuv√¶rende system med udstedelse af legitimationskort til unge under 18 √•r (alkokort), og foreslog systemet indf√łrt i det i lovforslaget omhandlede legitimationskort.
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget stillede den 23. februar 2017 sp√łrgsm√•l nr. 4 om at kommentere henvendelsen fra Herning Kommune og det under samr√•det udleverede materiale til √łkonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzb√łll, der svarede den 23. februar 2017.

Henvendelsen og det udleverede materiale
Henvendelsen beskriver Herning Kommunes nuværende system til udstedelse af legitimationskort til unge.
Systemet beskrives nærmere i det samtidig udleverede bilag fra Biometric Solutions, herunder hvordan systemet også vil kunne anvendes til det i lovforslaget foreslåede legitimationskort.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen henvendelsen af 1/2-17 fra Herning Kommune
samt materiale udleveret ved foretræde for udvalget den 23/2-17, L 55 Рbilag 10.

Svar
Jeg er glad for den interesse, som Herning Kommune har vist for lovforslaget. Jeg synes, det viser, at lovforslaget kan v√¶re med til at g√łre en forskel for de borgere, der ikke har pas eller k√łrekort, og at der i kommunerne er et stort √łnske om at yde en god service for disse borgere.

Det fremgår bl.a. af afsnit 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger, at der foreslås en tilpasning af legitimationskortet til personer på 16 år og derover, der indebærer, at det fortsat er kommunerne, som har ansvar for og administrerer udstedelsen af legiti-mationskortet. Herved kan man i vidt omfang tage udgangspunkt i det eksisterende decentrale system i kommunerne til produktion og administration heraf.

Den foresl√•ede ¬ß 2, stk. 2, indeholder en bemyndigelse til social- og indenrigsministeren (nu √łkonomi- og indenrigsministeren) til at fasts√¶tte n√¶rmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet, herunder n√¶rmere krav for, hvorn√•r ans√łgerens identitet kan anses for godtgjort. Bemyndigelsen vil blive udm√łntet i en bekendtg√łrelse.

Arbejdet med udarbejdelsen af bekendtg√łrelsen vil g√• i gang, s√• snart lovforslaget er vedtaget. Jeg kan oplyse, at Herning Kommunes henvendelse vil indg√• som en nyttig del af grundlaget for udarbejdelsen af bekendtg√łrelsen. Ministeriet vil i den forbindelse arbejde for, at kommunerne ‚Äď som det fremg√•r af bem√¶rkningerne til lovforslaget – som udgangspunkt kan benytte eksisterende systemer, herunder systemet i Herning.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzb√łll

* * *
Folketingets journal vedr. henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.
Bilaget fra Biometric Solutions i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.