L 55. Bilag 5. Spgsm. 2. H√łringsskr. af 22. januar 2017 fra LGBT Danmark om ministerens bem√¶rkninger til LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 19. december 2016 om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 2. februar 2017.

Vist 146 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
√ėkonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzb√łll kommenterede den 20. januar 2017 h√łringsskrivelsen af 19. december 2016 fra LGBT Danmark.
Kommentarerne var af en art, at LGBT Danmark har indsendt sin h√łringsskrivelse nr. 2 med bem√¶rkninger og korrektioner til Simon Emil Ammitzb√łlls kommentarer.

LGBT Danmarks h√łringsskrivelse nr. 2 er registreret hos Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget som bilag 5 til L 55.
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget har den 24. januar 2017 som sp√łrgsm√•l nr. 2 ‚Äď samling 2016-17 ‚Äď bedt √łkonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzb√łll (LA) om at kommentere h√łringsskrivelsen, hvilket skete den 2. februar 2017..

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2016 og f√łlger op p√• Folketingets Social- og Indenrigsudvalgs beretning fra den 3. marts 2016 over beslutningsforslag B 31 om indf√łrelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort.

H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark

S√łndag den 22. januar 2017.
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget

Vedr.: H√łringsskrivelse til L 55 Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner vil med denne supplerende h√łringsskrivelse kommentere √łkonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzb√łlls besvarelse af sp√łrgsm√•l 1 – kommentarer til LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 19. december 2016.

 1. Ministeren anf√łrte:
  “Jeg forst√•r LGBT Danmarks bekymring, men jeg deler ikke opfattelsen af, at det er problematisk, at legitimationskortet p√•f√łres indehaverens personnummer. Det skal bl.a. ses i lyset af, at legitimationskortet er et tilbud og ikke en obligatorisk ordning”.
  At det er et tilbud og ikke en obligatorisk ordning √¶ndrer jo ikke p√•, at transpersoner ved anvendelse af legitimationskortet til stadighed f√•r deres k√łnsidentitet afsl√łret og udstillet i et utal af dagligdagssituationer, hvor det er helt irrelevant.

 2. Ministeren anf√łrte:
  “√Örsagen til, at det foresl√•ede legitimationskort skal indeholde indehaverens personnummer, er bl.a., at det fremg√•r af den s√•kaldte hvidvasklov (lovbekendtg√łrelse nr. 1022 af 13. august 2013 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme), at legitimation for en fysisk person bl.a. i forbindelse med oprettelse af et fast kundeforhold i et pengeinstitut, skal omfatte navn, adresse og personnummer eller anden lignende dokumentation, hvis den p√•g√¶ldende ikke har et personnummer“.
  Ministeren henvisning til hvidvaskloven er til:
  § 12, stk.2. Hvis kunden er en fysisk person, skal legitimationen omfatte navn, adresse og cpr-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr-nr.
  Som det fremgår, så er kravet om personnummer (cpr-nr.) ikke ultimativt).

  Som anf√łrt i LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 19. december 2016, s√• har Karen Ellemann som svar p√• spgsm. 3 til beslutningsforslag B 31 anf√łrt, at:
  “Erhvervs- og V√¶kstministeriet har i den forbindelse oplyst, at et legitimationskort, som indeholder b√•de navn, adresse og cpr.nr., vil leve op til de basale krav i hvidvaskloven. Legitimation skal dog foretages ud fra en risikovurdering”.
  I og med, at det i lovforslaget specifikt er anf√łrt, at adresse ikke skal anf√łres p√• legitimationskortet, s√• f√łlges allerede p√• det punkt ikke anbefalingerne fra Erhvervs- og V√¶kstministeriet.

 3. Karen Ellemann har i sit svar p√• spgsm. 3 til beslutningsforslag B 31 endvidere oplyst, at Erhvervs- og V√¶kstministeriet ogs√• anf√łrer, at:
  “Det kan derfor ikke udelukkes, at en person skal legitimere sig yderligere”.
  LGBT Danmark vil dertil p√•pege, at n√•r Erhvervs- og V√¶kstministeriet n√¶vner, at det ikke kan udelukkes, at en person skal legitimere sig yderligere, s√• er der s√• meget mindre grund til, at personnummeret beh√łver anf√łrt p√• legitimationskortet.

  Som anf√łrt i LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 19. december 2016, s√• kan yderligere legitimation som f.eks. sundhedskortet dokumentere en persons personnummer i de situationer, hvor det vurderes n√łdvendigt.
  Der er dermed intet i hvidvaskloven, der begrunder, at det foresl√•ede legitimationskort skal v√¶re p√•f√łrt personnummer.

 4. Ministeren anf√łrte:
  “Af samme √•rsag mener jeg ikke, at LGBT Danmarks forslag om, at legitimationskortet i stedet for indehaverens personnummer p√•f√łres et kortnummer, der henviser til personen i Det Centrale Personregister (CPR), er en anvendelig l√łsning.

  I tilknytning hertil g√łr jeg opm√¶rksom p√•, at indehaverens personnummer allerede i dag ogs√• findes p√• f.eks. sundhedskort og pas”.

  LGBT Danmark vil hertil bem√¶rke, at det jo ikke √¶ndrer p√•, at transpersoner ved anvendelse af et legitimationskortet med personnummer p√•f√łrt til stadighed f√• deres k√łnsidentitet afsl√łret og udstillet i et utal af dagligdagssituationer, hvor det er helt irrelevant.
  At der er personnummer p√• andre legitimationsformer er ikke i sig selv en gyldig grund til ogs√• at anf√łre personnummer p√• et nyt identitetskort, n√•r det ikke er n√łdvendigt.

  LGBT Danmark har i sit h√łringssvar af 19. december 2016 fremf√łrt, at i stedet for personnummer, kan der p√•f√łres et kortnummer p√• legitimationskiortet. Dette kortnummer kan v√¶re NemID-nummeret, hvorved der let vil kunne ske verificering af personens identitet.

 5. Ministeren anf√łrte:
  “Med hensyn til LGBT Danmarks bekymring for risikoen for identitetstyveri kan jeg desuden oplyse, at √ėkonomi- og Indenrigsministeriet i s√¶rlige tilf√¶lde efter skriftlig anmodning herom kan tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indg√•r eller har indg√•et i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet, jf. ¬ß 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister“.
  Dette vil LGBT Danmark ikke bestride.
  LGBT Danmark mener imidlertid, at det da m√• v√¶re bedre at undg√• et identitetstyveri beg√•et med baggrund i tyveri af et identitetskort med personnummer p√•f√łrt, end at skulle udbedre en sket skade. B√•de identitetstyveri og tildeling af et nyt personnummer p√•f√łrer borgeren v√¶sentlige ulemper, og det er en besv√¶rlig proces at f√• tildelt et nyt personnummer pga. identitetstyveri.

  LGBT Danmark vil n√¶vne, at manglende overf√łrsel af sundhedsoplysninger er en af ulemperne. P√• trods af, at juridisk k√łnsskifte og dermed tildeling af nyt personnummer blev indf√łrt i 2014, s√• er problemerne med overf√łrsel af sundhedsoplysninger fortsat ul√łste.

 6. Ministeren anf√łrte:
  “Jeg kan i √łvrigt henvise til de specielle bem√¶rkninger til lovforslagets ¬ß 2, stk. 2, hvor det er anf√łrt, at ministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet, herunder n√¶rmere krav for, at ans√łgerens identitet kan anses for godtgjort, [‚Ķ]”.
  LGBT Danmark vil dertil bem√¶rke, at d√©t, at ministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet jo ikke √¶ndrer ved de ulemper, som transpersoner vil blive p√•f√łrt, hvis det bliver lovbestemt, at legitimationskortet skal v√¶re p√•f√łrt personnummer.

 7. 7. Ministeren anf√łrte videre i forts√¶ttelse af forann√¶vnte punkt:
  “[‚Ķ] og h√łringsnotatet, som den tidligere social- og indenrigsminister har oversendt til udvalget den 9. november 2016″
  I h√łringsnotatet, som ministeren henviste til er der ikke anf√łrt noget om behovet for personnummer p√• legitimationskortet.
  At der ikke fra dem, der har indgivet h√łringssvar, er argumenteret for ikke at p√•f√łre personnummer p√• legitimationskortet, kan meget vel skyldes, at ingen af dem repr√¶senterer transpersoner og derfor n√¶ppe har v√¶ret opm√¶rksomme p√• de problemer, som transpersoner vil blive udsat for ved anvendelse af legitimationskortet.

LGBT Danmark vil afslutningsvis anf√łre, at der i ministerens kommentarer til LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 19. december 2016 reelt ikke er noget, som taler imod at undlade at p√•f√łre personnummer p√• legitimationskortet.

Linda Thor Pedersen.
Transpolitisk talsperson.

* * *
Svar den 2. februar 2017.
LGBT Danmark anf√łrer bl.a. i sit brev af 22. januar 2017, at der i mit svar til Folketingets Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalg af 20. januar 2017 (bilag 1) reelt ikke er noget, der taler imod at undlade at p√•f√łre legitimationskortet indehaverens personnummer. Det synspunkt er jeg ikke enig i.

Jeg g√łr i den forbindelse opm√¶rksom p√•, at en del af baggrunden for, at den tidligere social- og indenrigsminister har fremsat lovforslaget netop er, at der ikke i dag findes et legitimationskort, der har som sit hovedform√•l at fungere som generel legitimation. Det er navnlig blevet oplevet som et problem for borgere, der ikke har et pas eller k√łrekort.

Det fremg√•r derfor bl.a. af afsnit 2.3 i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger, at der er tale om en samlet vurdering, hvorefter et legitimationskort, der indeholder indehaverens fulde navn, foto og personnummer, vil kunne anvendes som legitimation i en r√¶kke hverdagsdagssituationer, ligesom pas og k√łrekort ogs√• i dag anvendes som legitimation i andre situationer end ved rejse og k√łrsel.

Det er s√•ledes fortsat min opfattelse, at legitimationskortet skal p√•f√łres indehaverens personnummer for bedst muligt at underst√łtte kortets form√•l med at dokumentere indehaverens identitet.

Jeg kan derfor henholde mig til mit svar p√• sp√łrgsm√•l 1 ad L55 af 20. januar 2017.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzb√łll

Bilag 1:
Endeligt svar af 20. januar 2017 p√• sp√łrgsm√•l 1 ad L55 til Folketingets Social-, Inden-rigs- og B√łrneudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr. h√łringsskrivelsen.
H√łringsskrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let om at kommentere h√łringsskrivelsen og svaret.
Sp√łrgsm√•letog svaret i pdf-format hos Folketinget.