L 60. Bilag 5. √Ündringsforslag til lovforslaget om, at ikke f√¶rdigbehandlede ans√łgninger om kastration bortfalder.

Vist 249 gange.

Sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby (V) f√łlger √łnsket i LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 17. oktober 2017 og har den 23. november 2017 fremsat √¶ndringsfor om en ny overgangsbestemmelse i lovforslag L 60.

Ændringsforslaget gengives herunder.

* * *

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration
[af sundhedsministeren (Ellen Trane N√łrby)]

Af sundhedsministeren:
Til § 3
2) § 3, stk. 2, affattes således:
¬ĽStk. 2. Loven finder anvendelse p√• ans√łgninger, der ikke er f√¶rdigbehandlet p√• tidspunktet for lovens ikrafttr√¶delse.¬ę
[Ny overgangsbestemmelse]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 2)

Der foresl√•s med √¶ndringsforslaget en ny overgangsbestemmelse i ¬ß 3, stk. 2, for at sikre, at personer, der har ans√łgt inden lovens ikrafttr√¶delse omfattes af de nye regler, som foresl√•et i lovforslaget, s√•fremt deres ans√łgning ikke er f√¶rdigbehandlet den 1. januar 2018. Denne overgangsordning indeb√¶rer, at ans√łgninger fra personer, der ikke er omfattet af sundhedslovens ¬ß¬ß 110 og 111, bortfalder, og beslutning om kastration i stedet overlades til patienten og den forl√łbsansvarlige l√¶ge.

* * *
Folketingets journal vedr. ændringsforslaget.
Ændringsforslaget i pdf-format hos Folketinget.