L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.

Vist 245 gange.
LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 h√łringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 ‚Äď samling 2017-18 ‚Äď til √¶ndring af lov om assisteret reproduktion vedr√łrende dobbeltdonation og sundhedsloven vedr√łrende kastration.
Sundheds- og √Üldreudvalget bad den 17. oktober 2017 med sp√łrgsm√•l 1 ‚Äď samling 2017-18 ‚Äď om kommentarer til henvendelsen fra sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby, der svarede den 6. oktober 2017.

H√łringsskrivelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
F√łlgeskrivelse

LGBT Danmark
LGBT Danmark

* * *
H√łringsskrivelsen
[Indhold] Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget
Sundhedsminister Ellen Trane N√łrby

Bemærkninger til L 60 РOphævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration

17. oktober 2017

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har allerede under den almindelige h√łringsproces indgivet h√łringssvar og er tilfreds med p√• flere omr√•der at v√¶re im√łdekommet. Vi har dog nogle yderligere bem√¶rkninger til det fremsatte lovforslag.

Ægdonation
I forhold til √¶gdonation bestemmer lovforslaget, at det alene kan ske ved medicinsk indikation. Hertil skal LGBT Danmark bem√¶rke, at vi f√•r mange henvendelser fra par best√•ende af to kvinder, som √łnsker at bruge indbyrdes √¶gdonation, selvom der ikke er medicinsk indikation. LGBT Danmark er opm√¶rksom p√•, at risikoen for svangerskabs-forgiftning er ca. tre gange h√łjere ved √¶gdonation, end hvis der anvendes egne √¶g[1]. Det b√łr dog overvejes, om der er proportionalitet imellem den risiko, der im√łdeg√•s, og den begr√¶nsning, der opretholdes, i hvordan man kan stifte familie.

Vurdering af, om en person er transk√łnnet
I bem√¶rkningerne til lovforslaget findes nu henvisninger til en vurdering af, om en person er transk√łnnet:

Vurderingen af, om en person er transk√łnnet, skal fortsat ske p√• samme grundlag som tidligere. (Sektion 2.2.2.1, tredje afsnit)

Dette er yderst beklageligt. Sundhedsstyrelsen har i sin nye Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold[2] helt undg√•et at stille sp√łrgsm√•lstegn ved, om en person er transk√łnnet. Det er sket ud fra den erkendelse, at det kun er den enkelte person selv, der kan afg√łre det. Der skal dermed if√łlge vejledningen ikke foretages en vurdering af, om en person er transk√łnnet.

Sundhedsstyrelsen anf√łrer i sin vejledning alene, at der skal foretages vurderinger i relation til 1) “varighed og omfang af k√łnsligt ubehag og √łnske om kastration“, 2) “l√¶gefaglig vurdering af behandlingsbehov” og 3) “vurdering af om der foreligger somatiske eller psykiske tilstande og lidelser, som kr√¶ver behandling forud for k√łnsmodificerende behandling eller kan kontraindicere hele eller dele af behandlingen”.

LGBT Danmark √łnsker, at regeringen og Sundheds- og √Üldreudvalget anerkender og tilkendegiver, at der ikke skal foretages en vurdering af, om en person er transk√łnnet, s√• der s√•ledes bliver overensstemmelse mellem vejledningen og forarbejderne til loven.

Det skal endvidere bem√¶rkes, at den efterf√łlgende s√¶tning i samme afsnit er formuleret, s√• det fremg√•r, at en transperson “oplever k√łnsligt ubehag eller utilstr√¶kkelighed ved egne k√łnskarakteristika“. Men ikke alle transpersoner har denne oplevelse, hvorfor s√¶tningen bliver stigmatiserende.

Transk√łnnede under 18 √•r
LGBT Danmark foreslog i sit h√łringssvar at genindf√łre en undtagelsesbestemmelse for unge.

Med vedtagelsen af lovforslag 2013-14 L 189 (Kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.) blev aldersgr√¶nsen for tilladelse til kastration nedsat fra 21 √•r til 18 √•r. Samtidig √¶ndredes ¬ß 115, stk. 3 fra

§ 115, stk. 3. Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.

til

§ 115, stk. 3. Kastration af personer under 18 år må ikke tillades.

Der blev ikke anf√łrt begrundelser for at fjerne muligheden for at personer under 18 √•r (21 √•r) ikke mere kunne f√• tilladelse til kastration.

Unge transk√łnnede kan ofte have v√¶ret i behandling med henblik p√• k√łnsskifte siden f√łr deres pubertet. De fremst√•r derfor udadtil som det k√łn, de f√łler sig som. Der vil v√¶re tilf√¶lde, hvor det vil v√¶re rigtigst at kunne anvende en undtagelsesbestemmelse og tillade kastration, hvor den unge er under 18 √•r. LGBT Danmark foresl√•r derfor, at der til lovforslaget tilf√łjes en √¶ndring af ¬ß 115, stk. 3:

¬ß 115, stk. 3. Kastration af personer under 18 √•r m√• kun tillades, hvis personen er transk√łnnet, og det vurderes at v√¶re til dennes bedste at f√• tilladelse.

Uafsluttede ans√łgninger
I h√łringsnotatet er der ingen omtale af LGBT Danmarks kritik af, at uafsluttede ans√łgninger ikke bortfalder. If√łlge udkastets ¬ß 3, stk. 2 finder loven ikke anvendelse p√• ans√łgninger indgivet inden 1. januar 2018. LGBT Danmark finder det urimeligt, at en ans√łger efter lovens vedtagelse skal vente p√•, at Sundhedsstyrelsen skal f√¶rdigbehandle en ans√łgning. B√•de af hensyn til ans√łgeren og Sundhedsstyrelsens administration, og henset til, at en ans√łgning alligevel kan tilbagekaldes, findes det mest hensigtsm√¶ssigt, at uafsluttede ans√łgninger bortfalder, s√• disse ans√łgere straks fra lovens ikrafttr√¶delse er omfattet af loven.

Konsekvensen af udkastets formulering vil formentlig v√¶re, at de transk√łnnede personer, der har indgivet ans√łgning om tilladelse til kastration til Sundhedsstyrelsen, tilbagekalder deres ans√łgning, hvorefter de vil v√¶re omfattet af de nye bestemmelser.
På den baggrund anbefaler LGBT Danmark, at § 3, stk. 2 formuleres således:

¬ß 3, stk. 2. Ans√łgninger om kastration som led i k√łnsskifte, der er indgivet inden den 1. januar 2018, bortfalder.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] Fx Am J Obstet Gynecol. 2016 Mar;214(3):328-39. doi: 10.1016/j.ajog.2015.11.020. Epub 2015 Nov 25, og
  2. [Retur] VEJ nr. 9921 af 22. september 2017

[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17. oktober 2017 fra LGBT Danmark, jf. L 60 – bilag 2.

[Indhold] Svar
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 26-10-2017

Ad. Sundhedsfaglig begrundelse for behandling med dobbeltdonation
LGBT Danmark finder, at begr√¶nsningen af behandling med dobbeltdonation til tilf√¶lde, hvor det er sundhedsfagligt begrundet, b√łr genovervejes.

LGBT Danmark mener ikke, at begrænsningen er proportionel med den risiko, der er ved behandling med dobbeltdonation i forhold til hensynet til, hvordan man kan stifte familie.

Det har i forbindelse med de politiske dr√łftelser af reglerne v√¶ret overvejet, om dobbeltdonation uden sundhedsfaglige begrundelse burde tillades. I denne vurdering har de sundhedsfaglige risici ved behandling med donor√¶g v√¶ret fremh√¶vet, herunder s√¶rligt i forhold til den forh√łjede risiko for svangerskabsforgiftning.

Det Etiske R√•d har ligeledes vurderet i hvilket omfang dobbeltdonation kan tillades i deres udtalelse af februar 2017, hvor et flertal af r√•dets medlemmer anbefalede, at dobbeltdonation alene b√łr tilbydes p√• sundhedsfaglig indikation.

Henset til, at der ikke har været bred opbakning til en model uden sundhedsbegrundelse, er dette ikke en del af det fremsatte lovforslag.

Ad. Vurdering af, om en person er transk√łnnet
LGBT Danmark anf√łrer, at Sundhedsstyrelsen i den nye vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold helt har undg√•et at stille sp√łrgsm√•lstegn ved, om en person er transk√łnnet, og at der if√łlge vejledningen ikke skal foretages en vurdering af, om en person er transk√łnnet.

Der er fors√łgt at tage h√łjde for LGBT Danmarks √łnske p√• baggrund af h√łringen, idet √łnsket udelukkende har v√¶ret at l√¶gge sig op af vejledningen og dens grundlag for udredning og behandling. Med n√¶rv√¶rende svar vil dette st√• klart i forbindelse med Folketingets videre behandling af forslaget. Dette fremh√¶ves, idet det samtidig bem√¶rkes, at det af tekniske √•rsager ikke muligt alene at nyaffatte bem√¶rkningerne.

Ad. Transk√łnnede under 18 √•r
LGBT Danmark foreslog i sit h√łringssvar at genindf√łre en undtagelsesbestemmelse for unge s√•ledes, at kastration af unge under 18 √•r g√łres lovlig.

Det fremg√•r af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold i kapitel 9 om behandling hos personer under 18 √•r:
‚ÄĚBehandling hos b√łrn og unge omfatter reversible behandlinger som supprimerende hormonterapi (‚Äôstophormoner‚Äô som f.eks. GnRH-analoger), potentielt irreversible k√łnsmodificerende behandlinger med √łstrogener eller androgener og i sj√¶ldne tilf√¶lde irreversibel brystkirurgi. F√łr tilbud om behandling skal der v√¶re foretaget en grundig vurdering af psykosociale forhold, og evt. behandlingstilbud b√łr overvejes i et udviklingsm√¶ssigt perspektiv. Behandlingstilbud skal overvejes trinvist, fra reversible til irreversible, og ved trinskift skal b√•de den unge og for√¶ldrene have erkendelse af de fulde effekter af behandlingen.‚ÄĚ

Det fremgår videre i vejledningens kapitel 9, at:

‚ÄĚI helt s√¶rlige tilf√¶lde, og efter dr√łftelse ved MDT-konference p√• baggrund af en aktuel vurdering, kan der tilbydes henvisning til brystkirurgi. √ėvrig k√łnsmodificerende kirurgi kan ikke tilbydes til unge under 18 √•r.‚ÄĚ

Der er p√• dette omr√•de en hastig udvikling, hvorfor Sundhedsstyrelsen vil f√łlge ogs√• dette t√¶t.

Ad. Uafsluttede ans√łgninger
LGBT Danmark √łnsker at √¶ndre ¬ß 3, stk. 2, s√• ans√łgninger om kastration som led i k√łnsskifte, der er indgivet inden den 1. januar 2018, bortfalder.

Ministeriet vil frems√¶tte et √¶ndringsforslag, s√• ans√łgninger, der ikke er f√¶rdigbehandlet pr. 1. januar 2018, bortfalder. Kastrationer skal herefter behandles efter de med lovforslaget foresl√•ede regler.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

* * *
[Indhold] F√łlgeskrivelsen fra Ellen Trane N√łrby til LGBT Danmark
Sundhedsministeren
Dato: 27-10-2017
S√łren Laursen, forperson for LGBT Danmark
Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson for LGBT Danmark
soren_laursen@lgbt.dk
lgbt@lgbt.dk

K√¶re S√łren Laursen og Linda Thor Pedersen

Tak for jeres brev af 17. oktober 2017, hvori I stiller forslag til ændringer af lovforslaget om tilladelse af dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler (L 60 som fremsat 5. oktober 2017).

Jeg er glad for, at I f√łlger lovforslaget og kommer med gode bidrag, ogs√• efter frems√¶ttelsen.

Som I ved, er det min klare ambition, at vi f√•r skabt s√• gode rammer som muligt for, at LGBT+-personer kan opleve sammenh√¶ngende behandlingsforl√łb af h√łj kvalitet i sundhedsv√¶senet. Lovforslaget skal ses i dette lys, og det er derfor efter min opfattelse et vigtig led i den kontinuerlige udvikling p√• omr√•det.

Jeg har stor forst√•else for, at I p√• nogle punkter kunne √łnsker jer, at forslaget var mere vidtr√¶kkende, men jeg h√•ber, at I samtidig kan anerkende, at de foresl√•ede √¶ndringer er udtryk for, at man fra Folketingets side p√• bedst mulig vis med de politiske forskelligheder, der nu engang er, har fundet kompromiser, der skaber fremgang p√• omr√•det. For s√• vidt ang√•r svarene p√• jeres konkrete indsigelser henviser jeg til vedlagte svar, som ogs√• er oversendt til Folketinget.

Som I ved, vil regeringen lancere en handlingsplan p√• LGBT+-omr√•det, der skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBT+-personer. Jeg kan til orientering oplyse, at Sundheds- og √Üldreministeriet deltager aktivt i udarbejdelse af planen, da ogs√• sundhedsv√¶senet skal underst√łtte, at vi alle kan leve det liv, vi √łnsker, og v√¶re den vi vil. Det er et led af en st√łrre proces, hvor normer og kulturer m√• flyttes, og hvor vi alle ‚Äď det v√¶re sig myndigheder, organisationer, virksomheder og civilsamfund i √łvrigt ‚Äď m√• samarbejde t√¶t for at kunne lykkes med at skabe rum til, at alle kan udfolde sig deres egen k√łnsidentitet frit. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at forts√¶tte det t√¶tte samarbejde p√• omr√•det.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

* * *
Folketingets journal vedr. bemærkningerne.
Bemærkningerne i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
F√łlgeskrivelsen i pdf-format.