Dansk Selskab for Obstetrik og Gyn√¶kologis h√łringssvar af 17. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.

Vist 119 gange.
Dansk Selskab for Obstetrik og Gyn√¶kologi (DSOG) indsendte den 17. august 2017 h√łringssvar til Sundheds- og √Üldreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med k√łnsskifte overlades til patienten og den behandlende l√¶ge.

H√łringssvaret gengives herunder.

* * *
17.8.17

Vedr. H√łring over forslag til lov om oph√¶velse af forbud mod dobbeltdonation og √¶ndring af kastrationsregler

Dansk Selskab for Obstetrik og Gyn√¶kologi (DSOG) vil hermed takke for muligheden for at afgive h√łringssvar i forbindelse med ovenn√¶vnte forslag til lov√¶ndring.

DSOG ses med stor tilfredshed p√• lovforslaget om oph√¶velse af forbud mod dobbeltdonation og st√łtter fuldt op om dette.

I relation til √¶ndring af kastrations reglerne har vi f√łlgende bem√¶rkninger.

I det nye ændringsforslag lægges der op til at beslutningen om kastration nu kan foretages af behandlende læge samt patienten selv under informeret samtykke.

Som grundlag for beslutningen n√¶vnes det, at det allerede i dag er en udtalelse fra behandlende l√¶ge der ligger til grund for SSTs beslutning. Det er ikke korrekt, idet det er en udtalelse fra Sexologisk Klinik, herunder fra den ansvarlige psykiater, men indstillingen laves i f√¶llesskab med psykologer og som n√¶vnt ovenfor ofte efter at patienten har v√¶ret dr√łftet multidiciplin√¶rt.

Hvis den nye vejledning fra SST vedr√łrende udredning og behandling af transk√łnnede vedtages kan den ‚ÄĚbehandlende l√¶ge‚ÄĚ fx v√¶re en praktiserende gyn√¶kolog eller en almen praktiserende l√¶ge, som ikke har v√¶ret involveret i udredningen af patienten. I begrundelsen for √¶ndringen er det anf√łrt som antagelse at ‚ÄĚ..det er den behandlende l√¶ge sammen med patienten der er n√¶rmest til at vurdere, om betingelserne for kastration er opfyldt, herunder om patienten kan overskue konsekvensen af indgrebet, idet er den behandlende l√¶ge der bl a har udredt patienten‚ÄĚ. Det er alts√• ikke korrekt.

Transk√łnnede patienter har et forst√•elig og naturligt udtalt √łnske om selv at bestemme hvilke sundhedsfaglige ydelser de skal tilbydes. Vi mener, at et √łnske om et s√• stort, irreversibelt indgreb, p√• en i √łvrigt rask person, skal v√¶re grundigt vurderet b√•de somatisk og psykisk, og at beslutningen om kastration ikke udelukkende kan tages af ‚ÄĚbehandlende l√¶ge‚ÄĚ.

DSOG vil derfor opfordre til, at det skal v√¶re g√¶ldende at beslutningen om al kirurgi p√• transk√łnnede, herunder kastration, foretages af et multidiciplin√¶rt team med specialviden indenfor netop behandling af transk√łnnede.

Mvh
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Thomas Larsen, Formand

* * *
H√łringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gyn√¶kologi i pdf-format.
H√łringssvaret indg√•r i bilag 1 til L 60 hos Folketinget i pdf-format.