LGBT Danmarks h√łringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.

Vist 143 gange.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2017 h√łringssvar til Sundheds- og √Üldreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med k√łnsskifte overlades til patienten og den behandlende l√¶ge.

H√łringssvaret gengives herunder.

* * *

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold, medint@sum.dk
Kopi til Emilie Norr√© S√łrensen, ens@sum.dk

H√łring over forslag til lov om oph√¶velse af forbud mod dobbeltdonation og √¶ndring af kastrationsregler

21. august 2017

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hilser regeringens lovforslag velkomment. Det vedr√łrer to konkrete og v√¶sentlige problemomr√•der, dels sp√łrgsm√•let om dobbeltdonation, dels reglerne for kastration.

1) Ophævelse af forbud mod dobbeltdonation
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at årsagen til forslaget er, at der i dag findes flere forskellige former for familie. LGBT Danmark er enig heri, og som vi har redegjort for tidligere, synes det eksisterende forbud mod, at en kvinde kan donere et æg til sin kvindelige partner at være en tilfældighed snarere end et bevidst valg[1]. Det er derfor meget tilfredsstillende, at der nu tages stilling og rettes, så den indlysende forskelsbehandling fjernes: Som loven er i dag kan en kvinde, der er ramt af infertilitet, hjælpes, hvis hendes partner en mand, men ikke, hvis hendes partner er en kvinde. Dette desuagtet at et resulterende barn i begge tilfælde ville have halvdelen af sine gener fra forældreparret. Det er ligeledes tilfredsstillende, at også enlige kvinder med lovforslaget får mulighed for at anvende donoræg.

Medicinsk indikation
Forslaget stiller krav om sundhedsfaglig indikation. Dermed tages alts√• konkret stilling til, at der ikke kan ske partnerdonation, med mindre den kvinde, der skal modtage √¶gget, er konstateret infertil. LGBT Danmark f√•r mange henvendelser fra kvindelige par, som √łnsker at stifte familie, hvor den ene donerer et √¶g til den anden, ikke p√• grund af infertilitet, men p√• grund af √łnske om biologisk forbundethed. Med lovforslaget findes fortsat et absolut forbud mod dette. LGBT Danmark skal i forl√¶ngelse heraf bem√¶rke, at det for os ikke er et sp√łrgsm√•l om, hvem der skal betale, men om, hvorvidt der skal v√¶re et absolut forbud eller ej. Vi har tidligere i Danmark haft et forbud mod assisteret reproduktion til par best√•ende af to kvinder, og det var tydeligt, at det ikke resulterede i, at familierne ikke blev til, men blot at de blev til p√• en mere besv√¶rlig og m√•ske usikker m√•de. LGBT Danmark vil anbefale, der ikke stilles krav om infertilitet.

Sprogbrug
LGBT Danmark skal endvidere anbefale, at der i bem√¶rkningerne tillovforslaget ikke anvendes begreberne heteroseksuelt par og lesbisk par, men i stedet par af modsat k√łn henholdsvis par af samme k√łn eller par, best√•ende af to kvinder eller lignende. B√•de et par af samme k√łn og et par af modsat k√łn kan best√• af personer, der ikke identificerer sig som homoseksuelle henholdsvis heteroseksuelle men som biseksuelle eller andet.

2) Ændring af reglerne for kastration
Undtagelsesbestemmelse
Med vedtagelsen af lovforslag L 189 den 11. juni 2014 blev aldersgr√¶nsen for tilladelse til kastration nedsat fra 21 √•r til 18 √•r. Samtidig indf√łrtes den nug√¶ldende bestemmelse i sundhedsloven “¬ß 115, stk. 3. Kastration af personer under 18 √•r m√• ikke tillades.”
Indtil denne ændring var det muligt for personer under 21 år at få tilladelse til kastration.
sundhedslovens § 115, stk. 3 havde denne formulering:

Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.

Der blev ikke anf√łrt begrundelser for at fjerne muligheden for at personer under 18 √•r (21 √•r) ikke mere kunne f√• tilladelse til kastration.

Unge transk√łnnede kan ofte have v√¶ret i behandling med henblik p√• k√łnsskifte siden f√łr deres pubertet. De fremst√•r derfor udadtil som det k√łn, de f√łler sig som. Der vil v√¶re tilf√¶lde, hvor det vil v√¶re rigtigst at kunne anvende en undtagelsesbestemmelse og tillade kastration, hvor den unge er under 18 √•r. LGBT Danmark foresl√•r derfor, at der til lovforslaget tilf√łjes en √¶ndring af ¬ß 115, stk. 3:

Stk. 3. Kastration af personer under 18 √•r m√• kun tillades, hvis personen er transk√łnnet, og det vurderes at v√¶re til dennes bedste at f√• tilladelse.

Uafsluttede ans√łgninger
If√łlge udkastets ¬ß 3, stk. 2 finder loven ikke anvendelse p√• ans√łgninger indgivet inden 1. januar 2018. LGBT Danmark finder det urimeligt, at en ans√łger efter lovens vedtagelse skal vente p√•, at Sundhedsstyrelsen skal f√¶rdigbehandle en ans√łgning. B√•de af hensyn til ans√łgeren og Sundhedsstyrelsens administration, og henset til, at en ans√łgning alligevel kan tilbagekaldes, findes det mest hensigtsm√¶ssigt, at uafsluttede ans√łgninger bortfalder, s√• disse ans√łgere straks fra lovens ikrafttr√¶delse er omfattet af loven.

Sprogbrug
LGBT Danmark anbefaler, at det specifikt anf√łres, hvorledes begrebet transk√łnnet er defineret.
Dette kan ske ved i afsnit 2.2.2.1 i bem√¶rkningerne til lovforslaget efter f√łrste s√¶tning tilf√łjes:

Man er i s√• fald transk√łnnet

Ordet transk√łnnet har gennem tiden v√¶ret brugt i flere forskellige betydninger, og det vil derfor v√¶re hensigtsm√¶ssigt med en definition af ordet i sundhedsloven.

I bem√¶rkningerne anvendes flere steder begrebet biologisk k√łn. LGBT Danmark bem√¶rker hertil, at det i visse tilf√¶lde kan v√¶re vanskeligt eller umuligt at definere barnets k√łn ud fra k√łnskarakterer. Alle b√łrn tildeles imidlertid et k√łn ved f√łdslen, og LGBT Danmark anbefaler derfor, der i stedet anvendes begrebet det ved f√łdslen tildelte k√łn. Dette er i overensstemmelse med international sprogbrug, ligesom det faktisk anvendes i lovforslaget i indledningen til udkastets punkt 2.2.2.1.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

Note
  1. [Retur] http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/bilag/707/index.htm

* * *
H√łringssvar fra LGBT Danmark i pdf-format.
H√łringssvaret indg√•r i bilag 1 til L 60 hos Folketinget i pdf-format.