L 60. Bilag 3. Tidsplan.

Vist 64 gange.
Tidsplan for L 60
Lovforslag af 5. oktober 2017 til lov om ændring af sundhedslovens bestemmelser om dobbeltdonation og kastration.

Handling Dato Bemærkning
Udkast 13. juli 2017 Offentlig h√łring
Fremsat 5. oktober 2017  
1. behandling 27. oktober 2017 Henvist til Sundheds- og Ældreudvalget.
Møde i Sundheds- og √Üldreudvalget 7. november 2017 Dagsordenen 4. c:
L 60 (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation i lov om assisteret reproduktion og ændring af reglerne for kastration).
Frist for sp√łrgsm√•l 14. november 2017  
Frist for svar 22. november 2017  
Politisk dr√łftelse 28. november 2017 Dagsordenens punkt 1. C.
Frist for ændringsforslag
og politiske bemærkninger
1. december 2017  
Afgivelse af bet√¶nkning 12. december 2017 Sundheds- og √Üldreudvalgets m√łde kl. 1400. Dagsordenens punkt 1. b.
Var tidligere planlagt til den 5. december 2017.
2. behandling 15. december 2017 M√łdet starter kl. 1000. L 60 er punkt 20 p√• dagsordenen.
Var tidligere planlagt til behandling den 12. december 2017.
3. behandling 19. december 2017 M√łdet starter kl. 1000. L 60 er tredje punkt p√• dagsordenen.
Var tidligere planlagt til behandling den 15. december 2017.
Ikrafttr√¶delse 1. januar 2018 Det vedtagne lovforslag om √¶ndring af sundhedsloven udm√łntes som LOV nr. 1688 af 26. december 2017.

Folketingets journal med Folketingets tidsplan for behandling af lovforslaget.
Folketingets journal vedr. udkast til Sundheds- og Ældreudvalgets behandling af lovforslaget Рbilag 4.

* * *
Folketingets journal vedr. udkast til Sundheds- og Ældreudvalgets behandling af lovforslaget Рbilag 3.
Udkastet til tidsplan i pdf-format hos Folketinget.