L 65. Bilag 1. H√łringssvar til lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner.

Vist 24 gange.
H√łringssvar til udkast af 23. juni 2021 til forslag til lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven (Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner).

Regeringen fremsatte den 10. november 2011 lovforslag L 65 – Samling: 2021-22 – med baggrund i lovudkastet og de dertil indkomne h√łringssvar.

Herunder gengives alene de transrelaterede dele af h√łringssvarene.

* * *
LGBT+ Danmark
[…]
Transpersoner, der bliver forældre
Det er LGBT+ Danmarks opfattelse, at lovforslaget im√łdekommer et vigtigt behov blandt transk√łnnede for√¶ldre for at blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet uden at fratage for√¶ldrene rettigheder knyttet til barselsorlov, for√¶ldreorlov mv.

LGBT+ Danmark kvitterer for, at for√¶ldrefelterne fsva. registrering af sl√¶gtskab i CPR √¶ndres til hhv. “mor/far” og “far/medmor”.

I √łvrigt ser LGBT+ Danmark helst, at b√łrneloven i sin helhed g√łres k√łnsneutral, og kommer fortsat til at arbejde for dette.

* * *
Institut for Menneskerettigheder
[…]
Instituttets har f√łlgende anbefalinger til udkastet:

TRANSPERSONERS FORÆLDRESKAB
Instituttet finder det positivt, at ministeriet med lovudkastet vil anerkende transpersoners √¶ndring af juridisk k√łn i relation til for√¶ldreskabet.

Det fremg√•r af lovudkastet, at ministeriet vil sikre, at de rettigheder og pligter, som lovgivningen tildeler og p√•l√¶gger den, som har f√łdt, vil blive opretholdt. Det betyder, at den p√•g√¶ldendes rettigheder, fx efter b√łrneloven, vil f√łlge det juridiske k√łn, mens den p√•g√¶ldendes rettigheder, fx efter barselsloven, vil f√łlge det ved f√łdslen tildelte k√łn.

Et eksempel herp√• er en kvinde, som har √¶ndret juridisk k√łn til en mand, og som herefter f√łder et barn. Den p√•g√¶ldende vil som f√łlge af lovudkastet kunne tildeles b√•de rettigheder som far efter b√łrneloven og som den f√łdende for√¶lder efter barselsloven. Instituttet g√łr i den forbindelse opm√¶rksom p√•, at den p√•g√¶ldendes rettigheder og pligter efter de forskellige love kan v√¶re sv√¶re at gennemskue og fremst√• uklare.

Det fremg√•r af lovudkastet, at ministeriet anvender terminologien “gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte“. Denne terminologi kan indikere, at den p√•g√¶ldende i forbindelse med sin √¶ndring af juridisk k√łn har gennemf√łrt medicinsk behandling, hvilket ikke er tilf√¶ldet. Instituttet finder, at terminologien “√¶ndring af juridisk k√łn” med fordel b√łr anvendes i lovudkastet, idet denne terminologi sprogligt d√¶kker bedre over det forhold, at den p√•g√¶ldendes cifre i CPR-nummeret, √¶ndres.

I lovudkastet foresl√•s, at et nyt kapitel inds√¶ttes i b√łrneloven vedr√łrende for√¶ldre og partnere, der har √¶ndret juridisk k√łn inden barnets f√łdsel. Det fremg√•r af bem√¶rkningerne til lovudkastet, at en kvinde, der inden barnets f√łdsel har √¶ndret juridisk k√łn, og som derefter f√łder et barn, bliver anset som barnets far. I den forbindelse bem√¶rkes, at der kan forekomme en situation, hvor en mand er partner med en kvinde, som herefter bliver gravid. Kvinden v√¶lger inden barnets f√łdsel at √¶ndre juridisk k√łn, og f√łder derefter et barn.
Parterne best√•r herefter rent juridisk af to m√¶nd. Den f√łdende vil if√łlge lovudkastet blive anset som barnets far, mens partneren ogs√• er far. Instituttet bem√¶rker, at det b√łr overvejes, om det ikke anses for mere retvisende at lade den ikke-f√łdende far blive anset som barnets medfar i de tilf√¶lde, hvor barnet allerede har en far.

* * *
Dansk Ligestilling [18. august 2023. Hjemmesiden for “Dansk Ligestilling” findes ikke mere. Tina Thranesen.]
[…]
Lovforslaget er ensidigt k√łnsekskluderende.
Lovforslaget b√łr tilbagesendes til fornyet behandling og inklusion af m√¶nds og f√¶dres rettigheder.
[…]
Navneændring
Ift. navneændringen har foreningen ingen bemærkninger.

* * *
TiD – Transpersoner i Danmark
TiD har primært interesse i udkastets to punkter:

Transpersoners forældreskab:
TiD er tilfreds med intentionen om, at transpersoner, der bliver for√¶ldre, skal omtales i det rigtige k√łn. Men vi finder ikke, at det sker p√• en tilfredsstillende m√•de i udkastet, da det skaber inkonsistens og en uklar retsstilling. Vi er bekendt med LGBT komiteens h√łringssvar og er enige i analysen deri.

Vi ved af erfaring, at det er meget vanskeligt at fortolke lovene med modsat k√łn, og det er i bund og grund det, udkastet foresl√•r i ¬ß 1, nr. 22. Det viste sig st√¶rkt, forvirrende og uklart i sagen om en transmands for√¶ldreskab i 2017. Derfor √łnsker vi ikke en lappel√łsning som den i udkastet, men en egentlig revision af loven. Vi tilslutter os den af LGBT komiteen foresl√•ede model.

Vi vil ikke afvise at fastholde k√łnnede betegnelser, men vi mener, at det vil v√¶re en meget vanskelig opgave at gennemf√łre.

Retsplejeloven:
TiD er tilfreds med lovudkastets forslag til revidering af retsplejeloven, alts√• ¬ß 4. Ved at tale om ‘den, der har f√łdt barnet’ i stedet for ‘moderen’ opn√•s en inkluderende lovtekst.

Navneloven:
TiD er meget tilfreds med udkastets ¬ß 2 om at revidere navneloven og indf√łre en procedure ved navne√¶ndring baseret p√• en erkl√¶ring.
Dog vil vi gerne p√•pege, at der mangler en konsekvensrettelse i navnelovens ¬ß 1, stk. 2, s√• der i stedet for ‘moderens’ kommer til at st√• f.eks. ‘den f√łdendes’.

* * *
LTBT komiteen
LGBT komiteens h√łringssvar af 13. juli 2021 til lovudkast vedr. registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner.

* * *
Folketingets journal over h√łringssvarene.
H√łringssvarerne i pdf-format hos Folketinget.