L 65. Lovforslaget som vedtaget efter 3. behandlingen den 10. februar 2022.

Vist 56 gange.
Folketinget vedtog den 10. februar 2022 under 3. behandling lovforslag L 65 om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love.
Lovforslaget blev fremsat med baggrund i udkastet af 23. juni 2021 og de dertil indkomne h√łringssvar.

* * *
Herunder gengives lovforslaget som vedtaget den 10. februar 2022.

Forslag
til
Lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love
(Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.)

I b√łrneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 772 af 7. august 2019, som √¶ndret ved ¬ß 7 i lov nr. 962 af 26. juni 2020, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 1 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, nr. 1, ¬ß 14, stk. 4, og ¬ß 20, stk. 5, √¶ndres ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 1,¬ę til: ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 1 eller 3,¬ę.

2. I ¬ß 1 a, stk. 1, 2. pkt., ¬ß 3 a, stk. 1, 2. pkt., og ¬ß 3 b, stk. 1, 2. pkt., √¶ndres ¬ĽFamilieretshuset¬ę til: ¬Ľpersonregisterf√łreren¬ę, og efter ¬Ľmed¬ę inds√¶ttes: ¬Ľregistreringen af¬ę.

3. I ¬ß 1 a, stk. 2, inds√¶ttes efter ¬Ľreproduktion¬ę: ¬Ľeller er blevet insemineret¬ę.

4. I ¬ß 3 a, stk. 1, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľregistreres √¶gtef√¶llen eller partneren som medmor til barnet, n√•r betingelserne i ¬ß 27 eller ¬ß 27 a, stk. 2, er opfyldt¬ę til: ¬Ľanses √¶gtef√¶llen eller partneren som medmor til barnet¬ę.

5. I ¬ß 3 a, stk. 2, nr. 2, √¶ndres ¬Ľsepareret eller¬ę til: ¬Ľsepareret,¬ę.

6. I § 3 a, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:
¬Ľ3) moderen er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med en kendt mands s√¶d, og betingelserne i ¬ß 27 a, stk. 1 eller 3, for at anse denne mand som far er opfyldt, eller¬ę.
Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

7. § 3 a, stk. 3, affattes således:
¬ĽStk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis √¶gtef√¶llen eller den registrerede partner er d√łd inden for de sidste 10 m√•neder f√łr barnets f√łdsel, jf. dog stk. 4.¬ę

8. I ¬ß 3 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, udg√•r ¬Ľ, og betingelserne i ¬ß 27 eller ¬ß 27 a, stk. 2, er opfyldt¬ę.

9. I ¬ß 3 b, stk. 3, nr. 1, √¶ndres ¬Ľsepareret eller¬ę til: ¬Ľsepareret,¬ę.

10. I § 3 b, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
¬Ľ2) moderen er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med en kendt mands s√¶d, og betingelserne i ¬ß 27 a, stk. 1 eller 3, for at anse denne mand som far er opfyldt, eller¬ę.
Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

11. I ¬ß 8, stk. 1, 2. pkt., og ¬ß 16, 1. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľreproduktion¬ę: ¬Ľ, eller om hun er blevet insemineret¬ę, efter ¬Ľdenne behandling¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller insemination¬ę, og efter ¬Ľbehandlingen¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller inseminationen¬ę.

12. I ¬ß 8, stk. 4, inds√¶ttes efter ¬Ľreproduktion,¬ę: ¬Ľeller er hun blevet insemineret,¬ę, og efter ¬Ľdenne behandling¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller insemination¬ę.

13. I ¬ß 14, stk. 1, 3. pkt., udg√•r ¬Ľ, hvis betingelserne i ¬ß 27 eller ¬ß 27 a, stk. 2, er opfyldt¬ę.

14. I ¬ß 14, stk. 2, nr. 1, stk. 3, 1. pkt., stk. 4, nr. 1, stk. 5, og stk. 6, 2. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľassisteret reproduktion¬ę: ¬Ľeller insemineret¬ę.

15. I ¬ß 14, stk. 5, og stk. 6, 1. pkt., og ¬ß 20, stk. 4, √¶ndres ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 2,¬ę til: ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 2 eller 4,¬ę.

16. I § 20 indsættes som stk. 6:
¬ĽStk. 6. Er et barn blevet til ved assisteret reproduktion eller insemination, kan der tr√¶ffes afg√łrelse om, at en mand er far, eller at en kvinde er medmor, hvis det godtg√łres, at moderen og manden eller kvinden inden behandlingen med assisteret reproduktion eller inseminationen var enige om, at manden skal v√¶re barnets far, eller at kvinden skal v√¶re barnets medmor, selvom betingelserne i ¬ß¬ß 27 og 27 a for at anse manden som far eller kvinden som medmor ikke er opfyldt.¬ę

17. I overskriften til kapitel 5 inds√¶ttes efter ¬Ľassisteret
reproduktion¬ę: ¬Ľog insemination¬ę.

18. I § 27 indsættes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Er en kvinde blevet insemineret uden deltagelse af en sundhedsperson, anses hendes √¶gtef√¶lle, registrerede partner eller partner som barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke hertil, og barnet m√• antages at v√¶re blevet til ved inseminationen, jf. dog ¬ß 27 a, stk. 3. Samtykket, der skal indeholde en erkl√¶ring om, at manden skal v√¶re barnets far, eller at kvinden skal v√¶re barnets medmor, skal afgives p√• en blanket, der skal indsendes til Familieretshuset.¬ę

19. I ¬ß 27 a, stk. 1, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľ√Ügtef√¶llen, den registrerede partner eller partneren¬ę til: ¬ĽEn eventuel √¶gtef√¶lle eller registreret partner¬ę.

20. I § 27 a indsættes som stk. 3-5:
¬ĽStk. 3. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet insemineret med en kendt mands s√¶d uden deltagelse af en sundhedsperson, anses manden som barnets far, hvis han har givet samtykke hertil, barnet m√• antages at v√¶re blevet til ved inseminationen, og manden skriftligt har erkl√¶ret, at han skal v√¶re barnets far, jf. dog stk. 4. En eventuel √¶gtef√¶lle eller registreret partner til den kvinde, der skal insemineres, skal have givet skriftligt samtykke til inseminationen.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 3, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal insemineres, skal være barnets medmor. Herefter anses ægtefællen, den registrerede partner eller partneren som barnets medmor.
Stk. 5. Erkl√¶ring og samtykke efter stk. 3 og 4 skal afgives p√• en blanket, der skal indsendes til Familieretshuset.¬ę

21. I § 27 b indsættes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis barnet er blevet til ved insemination med s√¶ddonorens s√¶d uden deltagelse af en sundhedsperson.¬ę

22. I ¬ß 27 c inds√¶ttes efter ¬Ľassisteret reproduktion¬ę: ¬Ľeller ved insemination uden deltagelse af en sundhedsperson¬ę.

23. I ¬ß 30 udg√•r ¬Ľder er blevet til ved assisteret reproduktion,¬ę.

24. Efter kapitel 6 indsættes:

¬ĽKapitel 6 a
For√¶ldre og parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel

¬ß 31 a. Bestemmelserne i kapitel 1-6 anvendes med de √¶ndringer, der f√łlger af stk. 2 og 3, p√• for√¶ldre og parter, der efter ¬ß 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.
Stk. 2. En part, der er omfattet af stk. 1, har under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab de rettigheder og pligter, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte. I relation til ¬ß 27 a betragtes en mand, der har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte til kvinde inden barnets f√łdsel, dog som kvindelig √¶gtef√¶lle eller kvindelig partner til den kvinde, der skal behandles med assisteret reproduktion eller insemineres.
Stk. 3. En for√¶lder, der er omfattet af stk. 1, anses efter denne lov som barnets far eller medmor ud fra sit k√łn, der er registreret i CPR p√• f√łdselstidspunktet.

¬ß 31 b. En for√¶lder, der anses for barnets far eller medmor efter ¬ß 31 a, stk. 3, har de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.¬ę

25. § 32 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

26. I ¬ß 33 a, stk. 1, 1. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľ¬ß 2, stk. 1,¬ę: ¬Ľog ¬ß 3 b, stk. 1, og anmodning om registrering af faderskab efter ¬ß 1 a¬ę.

27. I ¬ß 33 a, stk. 2, 1. pkt., udg√•r ¬Ľregistrering efter ¬ß¬ß 1 a, 3 a og 3 b, anmodning om¬ę, og efter ¬Ľ¬ß 14¬ę inds√¶ttes: ¬Ľsamt blanket efter ¬ß 27, stk. 2, og ¬ß 27 a, stk. 3-5,¬ę.

§ 2

I navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1815 af 14. september 2021, som √¶ndret ved ¬ß 27 i lov nr. 1533 af 19. december 2017, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. § 4, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę

2. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę

3. § 7, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

4. I § 13, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę

5. § 13, stk. 3, ophæves.

§ 3

I lov om Familieretshuset, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 766 af 7. august 2019, som √¶ndret ved ¬ß 1 i lov nr. 962 af 26. juni 2020 og ¬ß 1 i lov nr. 969 af 26. juni 2020, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. § 5, stk. 2, nr. 4, ophæves.
Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.

§ 4

I adoptionsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 775 af 7. august 2019, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. I ¬ß 9, stk. 4, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľnr. 1-3¬ę til: ¬Ľnr. 1-4¬ę.

§ 5

I lov om b√łrns fors√łrgelse, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 773 af 7. august 2019, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. I ¬ß 19, stk. 2, √¶ndres ¬Ľbehandlet med assisteret reproduktion¬ę til: ¬Ľer blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret¬ę, og efter ¬Ľbehandling¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller insemination¬ę.

I retsplejeloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1835 af 15. september 2021, som √¶ndret ved ¬ß 2 i lov nr. 2600 af 28. december 2021, ¬ß 2 i lov nr. 2601 af 28. december 2021 og ¬ß 1 i lov nr. 158 af 31. januar 2022, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 448 b, stk. 3, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľbarnets mor¬ę til: ¬Ľden, der har f√łdt barnet,¬ę, og i 2. pkt. √¶ndres ¬Ľbarnets mor¬ę til: ¬Ľden p√•g√¶ldende¬ę.

2. I ¬ß 456 b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, √¶ndres ¬Ľmoderen¬ę til: ¬Ľden, der har f√łdt barnet,¬ę.

3. I ¬ß 456 b, stk. 1, nr. 3, √¶ndres ¬Ľdom¬ę til: ¬Ľafg√łrelse¬ę.

4. § 456 e, stk. 1, nr. 2, affattes således:
¬Ľ2) den, der har f√łdt barnet, eller vedkommendes d√łdsbo og¬ę.

5. I ¬ß 456 i, stk. 1, 1. pkt., √¶ndres ¬ĽModeren¬ę til: ¬ĽDen, der har f√łdt barnet,¬ę.

6. I I ¬ß 456 i, stk. 2, 1, pkt.,√¶ndres ¬Ľmoderen¬ę til: ¬Ľden, der har f√łdt barnet,¬ę, ¬Ľhun¬ę √¶ndres til: ¬Ľvedkommende¬ę, og efter ¬Ľreproduktion¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller inseminationen¬ę.

7. I ¬ß 456 m, stk. 1, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľmoderens √łnske¬ę til: ¬Ľ√łnske fra den, der har f√łdt barnet,¬ę, og ¬Ľhende¬ę √¶ndres til: ¬Ľden p√•g√¶ldende¬ę.

8. I ¬ß 456 m, stk. 3, √¶ndres ¬Ľmoderens og barnets navn¬ę til: ¬Ľnavnet p√• den, der har f√łdt barnet, og navnet p√• barnet¬ę.

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1297 af 3. september 2020, som √¶ndret ved lov nr. 1834 af 8. december 2020, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. I bilag 1, nr. 7, inds√¶ttes to steder efter ¬Ľfar¬ę: ¬Ľeller medmor¬ę.

Ikrafttræden m.v.
§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2022, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Social- og ældreministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens §§ 1, 3, 5 og 6.
Stk. 3. ¬ß 1, nr. 1-15, 17-23, 26 og 27, og ¬ß 3 finder ikke anvendelse for b√łrn, som er f√łdt f√łr det tidspunkt, socialog √¶ldreministeren fasts√¶tter for ikrafttr√¶delse af ¬ß¬ß 1 og 3, jf. stk. 2. For disse b√łrn finder de hidtil g√¶ldende regler anvendelse.
Stk. 4. ¬ß 1, nr. 16, finder ikke anvendelse, hvis behandlingen med assisteret reproduktion eller inseminationen er foretaget f√łr det tidspunkt, social- og √¶ldreministeren fasts√¶tter for ikrafttr√¶delse af ¬ß 1, jf. stk. 2.
Stk. 5. ¬ß 1, nr. 24, finder ikke anvendelse for moderskab, faderskab og medmoderskab, der er fastsl√•et f√łr det tidspunkt, social- og √¶ldreministeren fasts√¶tter for ikrafttr√¶delse af ¬ß 1, jf. stk. 2.

§ 9

Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.
Stk. 2. ¬ß¬ß 1-5 og 7 kan ved kongelig anordning helt eller delvist s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger. De √¶ndringer, der f√łlger af ¬ß¬ß 1 og 2, kan s√¶ttes i kraft for Gr√łnland p√• forskellige tidspunkter.

Folketinget, den 10. februar 2022
Henrik Dam Kristensen

/ Erling Bonnesen

* * *
Folketingets journal vedr. lovforslag L 65 som vedtaget.
Lovforslag L 65 som vedtaget i pdf-format hos Folketinget, Folketingstidende. Tillæg C.