L 65. Forslag af 10. november 2021 til lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love.

Vist 34 gange.
Social- og √¶ldreminister Astrid Krag fremsatte den 10. november 2021 lovforslag L 65 om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love.
(Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.).
Lovforslaget blev fremsat med baggrund i udkastet af 23. juni 2021 og de dertil indkomne h√łringssvar.
* * *

Herunder gengives lovforslaget.

Forslag
til
Lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love
(Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.)

I b√łrneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 772 af 7. august 2019, som √¶ndret ved ¬ß 7 i lov nr. 962 af 26. juni 2020, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 1 a, stk. 1, 1. pkt., ¬ß 1 a, stk. 3, nr. 1, ¬ß 14, stk. 4, og ¬ß 20, stk. 5, √¶ndres ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 1,¬ę til: ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 1 eller 3,¬ę.

2. I ¬ß 1 a, stk. 1, 2. pkt., ¬ß 3 a, stk. 1, 2. pkt., og ¬ß 3 b, stk. 1, 2. pkt., √¶ndres ¬ĽFamilieretshuset¬ę til: ¬Ľpersonregisterf√łreren¬ę, og efter ¬Ľmed¬ę inds√¶ttes: ¬Ľregistreringen af¬ę.

3. I ¬ß 1 a, stk. 2, inds√¶ttes efter ¬Ľreproduktion¬ę: ¬Ľeller er blevet insemineret¬ę.

4. I ¬ß 3 a, stk. 1, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľregistreres √¶gtef√¶llen eller partneren som medmor til barnet, n√•r betingelserne i ¬ß 27 eller ¬ß 27 a, stk. 2, er opfyldt¬ę til: ¬Ľanses √¶gtef√¶llen eller partneren som medmor til barnet¬ę.

5. I ¬ß 3 a, stk. 2, nr. 2, √¶ndres ¬Ľsepareret eller¬ę til: ¬Ľsepareret,¬ę.

6. I § 3 a, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:
¬Ľ3) moderen er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med en kendt mands s√¶d, og betingelserne i ¬ß 27 a, stk. 1 eller 3, for at anse denne mand som far er opfyldt, eller¬ę.
Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

7. § 3 a, stk. 3, affattes således:
¬ĽStk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis √¶gtef√¶llen eller den registrerede partner er d√łd inden for de sidste 10 m√•neder f√łr barnets f√łdsel, jf. dog stk. 4.¬ę

8. I ¬ß 3 b, stk. 1, 1. pkt., og ¬ß 3 b, stk. 2, udg√•r ¬Ľ, og betingelserne i ¬ß 27 eller ¬ß 27 a, stk. 2, er opfyldt¬ę.

9. I ¬ß 3 b, stk. 3, nr. 1, √¶ndres ¬Ľsepareret eller¬ę til: ¬Ľsepareret,¬ę.

10. I § 3 b, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
¬Ľ2) moderen er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med en kendt mands s√¶d, og betingelserne i ¬ß 27 a, stk. 1 eller 3, for at anse denne mand som far er opfyldt, eller¬ę.
Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

11. I § 8, stk. 1, 2. pkt., og § 16, 1. pkt., indsættes efter
¬Ľreproduktion¬ę: ¬Ľ, eller om hun er blevet insemineret¬ę, efter ¬Ľdenne behandling¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller insemination¬ę, og efter ¬Ľbehandlingen¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller inseminationen¬ę.

12. I ¬ß 8, stk. 4, inds√¶ttes efter ¬Ľreproduktion,¬ę: ¬Ľeller er hun blevet insemineret,¬ę, og efter ¬Ľdenne behandling¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller insemination¬ę.

13. I ¬ß 14, stk. 1, 3. pkt., udg√•r ¬Ľ, hvis betingelserne i ¬ß 27 eller ¬ß 27 a, stk. 2, er opfyldt¬ę.

14. I ¬ß 14, stk. 2, nr. 1, ¬ß 14, stk. 3, 1. pkt., ¬ß 14, stk. 4, nr. 1, ¬ß 14, stk. 5, og ¬ß 14, stk. 6, 2. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľassisteret reproduktion¬ę: ¬Ľeller insemineret¬ę.

15. I ¬ß 14, stk. 5, ¬ß 14, stk. 6, 1. pkt., og ¬ß 20, stk. 4, √¶ndres ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 2,¬ę til: ¬Ľ¬ß 27 a, stk. 2 eller 4,¬ę.

16. I § 20 indsættes som stk. 6:
¬ĽStk. 6. Er et barn blevet til ved assisteret reproduktion eller insemination, kan der tr√¶ffes afg√łrelse om, at en mand er far, eller at en kvinde er medmor, hvis det godtg√łres, at moderen og manden eller kvinden inden behandlingen med assisteret reproduktion eller inseminationen var enige om, at manden skal v√¶re barnets far, eller at kvinden skal v√¶re barnets medmor, selvom betingelserne i ¬ß¬ß 27 og 27 a for at anse manden som far eller kvinden som medmor ikke er opfyldt.¬ę

17. I overskriften til kapitel 5 inds√¶ttes efter ¬Ľassisteret
reproduktion¬ę: ¬Ľog insemination¬ę.

18. I § 27 indsættes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Er en kvinde blevet insemineret uden deltagelse af en sundhedsperson, anses hendes √¶gtef√¶lle, registrerede partner eller partner som barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke hertil, og barnet m√• antages at v√¶re blevet til ved inseminationen, jf. dog ¬ß 27 a, stk. 3. Samtykket, der skal indeholde en erkl√¶ring om, at manden skal v√¶re barnets far, eller at kvinden skal v√¶re barnets medmor, skal afgives p√• en blanket, der skal indsendes til Familieretshuset.¬ę

19. I ¬ß 27 a, stk. 1, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľ√Ügtef√¶llen, den registrerede partner eller partneren¬ę til: ¬ĽEn eventuel √¶gtef√¶lle eller registreret partner¬ę.

20. I § 27 a indsættes som stk. 3-5:
¬ĽStk. 3. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet insemineret med en kendt mands s√¶d uden deltagelse af en sundhedsperson, anses manden som barnets far, hvis han har givet samtykke hertil, barnet m√• antages at v√¶re blevet til ved inseminationen, og manden skriftligt har erkl√¶ret, at han skal v√¶re barnets far, jf. dog ¬ß 27 a, stk. 4. En eventuel √¶gtef√¶lle eller registreret partner til den kvinde, der skal insemineres, skal have givet skriftligt samtykke til inseminationen.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 3, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal insemineres, skal være barnets medmor. Herefter anses ægtefællen, den registrerede partner eller partneren som barnets medmor.
Stk. 5. Erkl√¶ring og samtykke efter stk. 3 og 4 skal afgives p√• en blanket, der skal indsendes til Familieretshuset.¬ę

21. I § 27 b indsættes som stk. 2:
¬ĽStk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis barnet er blevet til ved insemination med s√¶ddonorens s√¶d uden deltagelse af en sundhedsperson.¬ę

22. I ¬ß 27 c inds√¶ttes efter ¬Ľassisteret reproduktion¬ę: ¬Ľeller ved insemination uden deltagelse af en sundhedsperson¬ę.

23. I ¬ß 30 udg√•r ¬Ľder er blevet til ved assisteret reproduktion,¬ę.

24. Efter kapitel 6 indsættes:

¬ĽKapitel 6 a
For√¶ldre og parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel

¬ß 31 a. Bestemmelserne i kapitel 1-6 anvendes med de √¶ndringer, der f√łlger af stk. 2 og 3, p√• for√¶ldre og parter, der efter ¬ß 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.
Stk. 2. En part, der er omfattet af stk. 1, har under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab de rettigheder og pligter, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte. I relation til ¬ß 27 a betragtes en mand, der har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte til kvinde inden barnets f√łdsel, dog som kvindelig √¶gtef√¶lle eller kvindelig partner til den kvinde, der skal behandles med assisteret reproduktion eller insemineres.
Stk. 3. En for√¶lder, der er omfattet af stk. 1, anses efter denne lov som barnets far eller medmor ud fra sit k√łn, der er registreret i CPR p√• f√łdselstidspunktet.

¬ß 31 b. En for√¶lder, der anses for barnets far eller medmor efter ¬ß 31 a, stk. 3, har de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.¬ę

25. § 32 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

26. I ¬ß 33 a, stk. 1, 1. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľ¬ß 2, stk. 1,¬ę: ¬Ľog ¬ß 3 b, stk. 1, og anmodning om registrering af faderskab efter ¬ß 1 a¬ę.

27. I ¬ß 33 a, stk. 2, 1. pkt., udg√•r ¬Ľregistrering efter ¬ß¬ß 1 a, 3 a og 3 b, anmodning om¬ę, og efter ¬Ľ¬ß 14¬ę inds√¶ttes: ¬Ľsamt blanket efter ¬ß 27, stk. 2, og ¬ß 27 a, stk. 3-5,¬ę.

§ 2

I navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1815 af 14. september 2021, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. § 4, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę

2. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę

3. § 7, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

4. I § 13, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę

5. § 13, stk. 3, ophæves.

§ 3

I lov om Familieretshuset, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 766 af 7. august 2019, som √¶ndret ved ¬ß 1 i lov nr. 962 af 26. juni 2020 og ¬ß 1 i lov nr. 969 af 26. juni 2020, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. § 5, stk. 2, nr. 4, ophæves.
Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.

§ 4

I adoptionsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 775 af 7. august 2019, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. I ¬ß 9, stk. 4, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľnr. 1-3¬ę til: ¬Ľnr. 1-4¬ę.

§ 5

I lov om b√łrns fors√łrgelse, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 773 af 7. august 2019, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I ¬ß 19, stk. 2, √¶ndres ¬Ľbehandlet med assisteret reproduktion¬ę til: ¬Ľer blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret¬ę, og efter ¬Ľbehandling¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller insemination¬ę.

I retsplejeloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1835 af 15. september 2021, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. I ¬ß 448 b, stk. 3, 1. pkt., √¶ndres ¬Ľbarnets mor¬ę til: ¬Ľden, der har f√łdt barnet,¬ę, og i 2. pkt. √¶ndres ¬Ľbarnets mor¬ę til: ¬Ľden p√•g√¶ldende¬ę.

2. I ¬ß 456 b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, √¶ndres ¬Ľmoderen¬ę til: ¬Ľden, der har f√łdt barnet,¬ę.

3. I ¬ß 456 b, stk. 1, nr. 3, √¶ndres ¬Ľdom¬ę til: ¬Ľafg√łrelse¬ę.

4. § 456 e, stk. 1, nr. 2, affattes således:
¬Ľ2) den, der har f√łdt barnet, eller vedkommendes d√łdsbo og¬ę.

5. I ¬ß 456 i, stk. 1, 1. pkt., √¶ndres ¬ĽModeren¬ę til: ¬ĽDen, der har f√łdt barnet,¬ę.

6. I I, √¶ndres ¬Ľmoderen¬ę til: ¬Ľden, der har f√łdt barnet,¬ę, ¬Ľhun¬ę √¶ndres til: ¬Ľvedkommende¬ę, og efter ¬Ľreproduktion¬ę inds√¶ttes: ¬Ľeller inseminationen¬ę.

7. I ¬ß 456 m, stk. 1, 2. pkt., √¶ndres ¬Ľmoderens √łnske¬ę til: ¬Ľ√łnske fra den, der har f√łdt barnet,¬ę, og ¬Ľhende¬ę √¶ndres til: ¬Ľden p√•g√¶ldende¬ę.

8. I ¬ß 456 m, stk. 3, √¶ndres ¬Ľmoderens og barnets navn¬ę til: ¬Ľnavnet p√• den, der har f√łdt barnet, og navnet p√• barnet¬ę.

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1297 af 3. september 2020, som √¶ndret ved lov nr. 1834 af 8. december 2020, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I bilag 1, nr. 7, inds√¶ttes to steder efter ¬Ľfar¬ę: ¬Ľeller medmor¬ę.

Ikrafttræden m.v.
§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2022, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Social- og ældreministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens §§ 1, 3, 5 og 6.
Stk. 3. ¬ß 1, nr. 1-15, 17-23, 26 og 27, og ¬ß 3 finder ikke anvendelse for b√łrn, som er f√łdt f√łr det tidspunkt, socialog √¶ldreministeren fasts√¶tter for ikrafttr√¶delse af ¬ß¬ß 1 og 3, jf. stk. 2. For disse b√łrn finder de hidtil g√¶ldende regler anvendelse.
Stk. 4. ¬ß 1, nr. 16, finder ikke anvendelse, hvis behandlingen med assisteret reproduktion eller inseminationen er foretaget f√łr det tidspunkt, social- og √¶ldreministeren fasts√¶tter for ikrafttr√¶delse af ¬ß 1, jf. stk. 2.
Stk. 5. ¬ß 1, nr. 24, finder ikke anvendelse for moderskab, faderskab og medmoderskab, der er fastsl√•et f√łr det tidspunkt, social- og √¶ldreministeren fasts√¶tter for ikrafttr√¶delse af ¬ß 1, jf. stk. 2.

§ 9

Stk. 1. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.
Stk. 2. ¬ß¬ß 1-5 og 7 kan ved kongelig anordning helt eller delvist s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger. De √¶ndringer, der f√łlger af ¬ß¬ß 1 og 2, kan s√¶ttes i kraft for Gr√łnland p√• forskellige tidspunkter.

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Lovforslagets hovedpunkter
2.1. Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab
2.1.1. Gældende ret
2.1.1.1. Assisteret reproduktion som grundlag for registrering og anerkendelse af faderskab og medmoderskab
2.1.1.2. Registrering af faderskab og medmoderskab
2.1.1.3. Anerkendelse af faderskab og medmoderskab
2.1.1.4. Særligt om faderskab når et kvindeligt par aftaler med en sæddonor, at han skal være far til barnet
2.1.1.5. Særligt om sæddonors retsstilling
2.1.1.6. Afg√łrelser om faderskab og medmoderskab
2.1.1.7. Registrering af forældreskab i CPR
2.1.1.8. Reglerne i vævsloven om salg af donorsæd til privatpersoner
2.1.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser
2.1.2.1. Registrering af medmoderskab
2.1.2.2. Insemination som grundlag for medmoderskab
2.1.2.3. Parternes retssikkerhed
2.1.2.4. Faderskab
2.1.2.5. Faderskab efter ¬ß 1 a i b√łrneloven
2.1.2.6. Sæddonors retsstilling
2.1.3. Den foreslåede ordning
2.1.3.1. Registrering af medmoderskab
2.1.3.2. Insemination som grundlag for medmoderskab og faderskab og parternes retssikkerhed
2.1.3.3. Faderskab
2.1.3.4. Faderskab efter ¬ß 1 a i b√łrneloven
2.1.3.5. Sæddonors retsstilling
2.1.3.6. Anmodning om indledning af sag om faderskab og medmoderskab
2.2. Transpersoner, der bliver forældre
2.2.1. Gældende ret
2.2.1.1. K√łnsskifte
2.2.1.1.1. Juridisk k√łnsskifte
2.2.1.1.2. Fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven (kastration)
2.2.1.2. Moderskab, faderskab og medmoderskab i b√łrneloven m.v.
2.2.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser
2.2.3. Den foreslåede ordning
2.2.3.1. Parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, og deres retsstilling under behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab (¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2)
2.2.3.2. Faderskab og medmoderskab for for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden f√łdslen (¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3)
2.2.3.3. Retsvirkningerne af moderskab, faderskab og medmoderskab for for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel (¬ß 31 b)
2.2.3.3.1. Den familieretlige lovgivning
2.2.3.3.2. Anden lovgivning
2.3. Moderskab
2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser
2.3.3. Den foreslåede ordning
2.4. Navneændring for transpersoner
2.4.1. Gældende ret
2.4.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser
2.4.3. Den foreslåede ordning
3. Ligestillingsmæssige konsekvenser
4. Konsekvenser for FN’s verdensmål
5. √ėkonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
6. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
7. Administrative konsekvenser for borgerne
8. Klimamæssige konsekvenser
9. Milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser
10. Forholdet til EU-retten
11. H√łrte myndigheder og organisationer m.v.
12. Sammenfattende skema

1. Indledning
I august 2020 offentliggjorde regeringen publikationen Frihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer, der indeholder 10 initiativer, der skal styrke rettigheder og lige muligheder for homo- og biseksuelle og trans- og interk√łnnede i Danmark. Publikationen har bl.a. fokus p√• familieret, hvor den indeholder tre initiativer.

Det er regeringens opfattelse, at i Danmark skal par af samme k√łn og transpersoner kunne etablere en familie uden, at staten blander sig un√łdigt, og transpersoner skal kunne f√• et nyt fornavn uden at skulle igennem en tung proces.

Det kan opleves som un√łdig indblanding fra staten, n√•r to kvinder, der sammen vil v√¶re for√¶ldre, ikke kan f√• registreret medmoderskabet til deres f√¶lles barn uden inddragelse af en sundhedsperson.

Det h√¶nger heller ikke sammen, n√•r en transperson, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, p√• den ene side ved en erkl√¶ring kan f√• et nyt personnummer, der passer med den oplevede mandlige k√łnsidentitet, men p√• den anden side ikke kan f√• lov at v√¶re far for det barn, som han f√łder. Der er heller ikke nogen grund til, at en transperson skal igennem en omfattende og tung proces for at f√• et nyt fornavn, der passer med den oplevede k√łnsidentitet.

Regeringen vil derfor sikre en h√łjere grad af ligebehandling af par af samme k√łn og af transpersoner i relation til for√¶ldreskab og muligheden for at f√• et nyt navn.

For det f√łrste skal reglerne om medmoderskab smidigg√łres, s√• medmoderskab kan registreres automatisk. Det vil indeb√¶re, at deltagelse af en sundhedsperson ikke l√¶ngere vil v√¶re en betingelse for fastsl√•else af medmoderskab. Herved tilgodeses hensynet til barnets ret til to for√¶ldre.

For det andet skal fastsl√•elsen af for√¶ldreskabet til b√łrn af transpersoner, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte f√łr f√łdslen, ske i overensstemmelse med det oplevede k√łn og ikke det medf√łdte k√łn. For√¶ldrene skal samtidig sikres de samme rettigheder og pligter, som hvis de ikke havde gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte s√•dan, at det juridiske k√łnsskifte ikke har betydning for de rettigheder og pligter, der f√łlger af for√¶ldreskabet.

For det tredje skal det v√¶re lettere for transpersoner, der ikke har gennemf√łrt et fysisk eller juridisk k√łnsskifte, at f√• et nyt fornavn, der passer med den oplevede k√łnsidentitet. En ans√łgning om navne√¶ndring skal kunne gennemf√łres ved at erkl√¶re, at √łnsket om navne√¶ndring er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

2. Lovforslagets hovedpunkter
Regeringspublikationen Frihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer fra august 2020 indeholder f√łlgende tre initiativer, der p√• det familieretlige omr√•de skal styrke rettigheder og lige muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interk√łnnede i Danmark:
  • Smidigg√łrelse af reglerne i b√łrneloven (lovbekendtg√łrelse nr. 772 af 7. august 2019) om registrering af medmoderskab, jf. punkt 2.1.
  • Transpersoner, der bliver for√¶ldre ‚Äď √¶ndring af b√łrneloven, jf. punkt 2.2.
  • Navne√¶ndring for transpersoner ‚Äď √¶ndring af navneloven (lovbekendtg√łrelse nr. 1815 af 14. september 2021), jf. punkt 2.4.

I punkt 2.3 foresl√•s reglerne i b√łrneloven om moderskab √¶ndret.
[…]

2.1.1.7. Registrering af forældreskab i CPR
Efter ¬ß 4, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1297 af 3. september 2020, som √¶ndret ved lov nr. 1834 af 8. december 2020, (CPR-loven) registreres enhver med et personnummer tildelt efter lovens ¬ß 3, stk. 1 eller 2, eller efter regler udstedt i medf√łr af lovens ¬ß 3, stk. 9, med de oplysninger, der er anf√łrt i bilag 1 til loven.

Bilag 1 til loven fastl√¶gger dataindholdet i CPR, og if√łlge bilagets nr. 7 omfatter registreringen af sl√¶gtsskabsoplysninger bl.a. oplysninger om personnummer p√• mor, far og b√łrn.

Som en f√łlge af indf√łrelsen i 2013 af det juridiske for√¶ldrebegreb ‚ÄĚmedmor‚ÄĚ i b√łrneloven blev teksten i det ene for√¶ldrefelt i CPR √¶ndret s√•dan, at registreringen af sl√¶gtsskab i CPR afspejler det juridiske for√¶ldrebegreb ‚ÄĚmedmor‚ÄĚ. CPR-lovens bilag 1, nr. 7, om registrering af sl√¶gtsskab blev imidlertid ikke √¶ndret i overensstemmelse hermed.

Ved registrering af sl√¶gtskabsoplysninger i forbindelse med registrering af en f√łdsel knyttes en mor og en far eller en medmor til barnet via for√¶ldrenes personnumre. Henvisninger til for√¶ldrene i CPR registreres ved henvisning til de p√•g√¶ldendes personnumre, der inds√¶ttes i enten det ene for√¶ldrefelt ben√¶vnt ‚ÄĚmor‚ÄĚ eller det andet for√¶ldrefelt ben√¶vnt ‚ÄĚfar/medmor‚ÄĚ. Den for√¶lder, som har f√łdt barnet, registreres automatisk i ‚ÄĚmor‚ÄĚ-feltet, n√•r barnet tildeles et personnummer ved en f√łdsel her i landet, uanset vedkommendes registrerede k√łn.
[…]

2.2. Transpersoner, der bliver forældre
Det bem√¶rkes, at i lovforslaget anvendes betegnelsen transperson i stedet for transk√łnnet, hvilket afviger fra regeringspublikationen fra august 2020. Med betegnelsen transperson tydeligg√łres det, at ud over transk√łnnede er eksempelvis ogs√• transvestitter og personer, der kan sidestilles hermed, omfattet af lovforslaget.

2.2.1. Gældende ret

2.2.1.1. K√łnsskifte

2.2.1.1.1. Juridisk k√łnsskifte
Det f√łlger af ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven, at hvis en person oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, kan Indenrigs- og Boligministeriet efter skriftlig ans√łgning tildele nyt personnummer til personen. Tildeling af et nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Den p√•g√¶ldende kan herefter tage et navn, der passer til den oplevede k√łnsidentitet og f√• udstedt officielle dokumenter med det nye navn og personnummer.

Det er s√•ledes muligt for en person, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, at opn√• juridisk k√łnsskifte i form af tildeling af nyt personnummer uden kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling, jf. beskrivelsen i punkt 2.2.1.1.2.

Bestemmelsen i ¬ß 3, stk. 7, blev indsat i CPR-loven ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn), der blev udarbejdet p√• grundlag af ‚ÄĚRapport fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte‚ÄĚ.

Arbejdsgruppen skulle blandt andet unders√łge mulighederne for indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte uden krav om, at k√łnskirtlerne varigt skulle fjernes kirurgisk, herunder afklare hvilke afledte effekter et anerkendt juridisk k√łnsskifte ville have p√• en r√¶kke omr√•der. Med hensyn til fastl√¶ggelse af for√¶ldreskab i relation til s√•danne k√łnsskifter fremg√•r det af rapporten, at b√łrnelovens udgangspunkt er, at den kvinde, der f√łder et barn, er barnets mor. Det fremg√•r videre, at barnets far eller medmor blandt andet fasts√¶ttes ud fra deres relation til barnets mor i tiden omkring undfangelse og f√łdsel. Det fremg√•r videre af rapporten, at det er for√¶ldrenes medf√łdte k√łn ved barnets undfangelse, der afg√łr deres rolle i b√łrneloven som enten far, mor eller medmor. En person, der f√łder et barn, vil s√•ledes ‚Äď uanset om personen juridisk er en mand ‚Äď v√¶re barnets mor i b√łrnelovens forstand. Det blev s√•ledes i rapporten anbefalet, at udgangspunktet om, at for√¶ldrenes medf√łdte k√łn ved barnets undfangelse afg√łr deres betegnelse i b√łrnelovens forstand, blev fastholdt, henset til det meget begr√¶nsede antal personer der ville blive ber√łrt, og den vidtg√•ende √¶ndring af b√łrneloven og dertil relateret lovgivning, der ville v√¶re p√•kr√¶vet.

N√•r nyt personnummer efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven er tildelt, vil den p√•g√¶ldende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. Det nye personnummer giver endvidere adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter som f.eks. pas, k√łrekort og f√łdselsattest i overensstemmelse med det nye k√łn. Den p√•g√¶ldendes fornavn vil ligeledes i henhold til ¬ß 13, stk. 2, i navneloven kunne √¶ndres, s√• det bliver k√łnskorrekt i forhold til det nye k√łn.

Som beskrevet i rapporten har det nye juridiske k√łn ikke retsvirkninger i forhold til b√łrneloven. Det er derfor fast antaget, at en persons medf√łdte k√łn er afg√łrende for, hvilke rettigheder og pligter personen har i relation til reglerne i b√łrneloven om fastl√¶ggelse af for√¶ldreskab, uanset om den p√•g√¶ldende har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.

2.2.1.1.2. Fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven (kastration)
Det f√łlger af ¬ß 115, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere √¶ndringer, at en person kan blive kastreret som led i k√łnsskifte, hvis personen er en transperson, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne af kastrationen. Ved kastration forst√•s et indgreb, hvorved k√łnskirtlerne (testikler eller √¶ggestokke) fjernes, eller behandling, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion. Kastration som led i k√łnsskifte er et indgreb, hvor testikler eller √¶ggestokke fjernes uden anden l√¶gefaglig indikation end k√łnsligt ubehag med √łnske om k√łnsmodificerende behandling.

Et fysisk k√łnsskifte foretaget i udlandet anerkendes efter dansk ret, hvis det er foretaget p√• samme m√•de som et fysisk k√łnsskifte foretaget i Danmark. Det er Sundhedsstyrelsen, der tager stilling til anerkendelse af et fysisk k√łnsskifte, der er foretaget i udlandet.

Sundhedsstyrelsen orienterer Indenrigs- og Boligministeriet om godkendelse af et fysisk k√łnsskifte, hvorefter Indenrigs- og Boligministeriet tildeler nyt personnummer til den p√•g√¶ldende i medf√łr af ¬ß 3, stk. 6, i CPR-loven i overensstemmelse med det nye k√łn. Efter denne bestemmelse tildeler Indenrigs- og Boligministeriet nyt personnummer til personer, n√•r der er fejl i de oplysninger, der indg√•r i deres personnummer.

Personer, der har gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven, eller som i udlandet har f√•et foretaget et k√łnsskifte, der anerkendes her i landet, betragtes fuldt ud som tilh√łrende det nye k√łn. Dette g√¶lder ogs√• i relation til b√łrneloven. I s√• fald anses den p√•g√¶ldende som henholdsvis far eller medmor til barnet efter sit k√łn ved barnets f√łdsel.

Et fysisk k√łnsskifte, der foretages efter barnets f√łdsel, indeb√¶rer ikke √¶ndring af det for√¶ldreskab, der blev fastsl√•et ved barnets f√łdsel.

2.2.1.2. Moderskab, faderskab og medmoderskab i b√łrneloven m.v.
Reglerne om fastsl√•else af for√¶ldreskab (moderskab, faderskab og medmoderskab) findes i b√łrneloven samt i kapitel 42 a i retsplejeloven. Ved fastsl√•elsen af for√¶ldreskab tages der udgangspunkt i det k√łn, personen bruger til at forplante sig med, det vil sige det medf√łdte k√łn, uanset om en eller begge for√¶ldre ved barnets f√łdsel har et andet juridisk k√łn end det medf√łdte k√łn. Det er dermed efter b√łrneloven og kapitel 42 a i retsplejeloven for√¶ldrenes medf√łdte k√łn, der er styrende for, om de i b√łrneloven og retsplejeloven anses for mor, far eller medmor. Dette indeb√¶rer, at en kvinde, der inden barnets f√łdsel efter CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, anses for barnets mor og derfor i CPR m.v. registreres som mor til barnet.

Det f√łlger s√•ledes af ¬ß 30 i b√łrneloven, at den kvinde, som f√łder et barn, anses for mor til barnet.

B√łrneloven indeholder i kapitel 1-3 og 5 regler om registrering og anerkendelse af samt afg√łrelse om faderskab og medmoderskab, herunder om faderskab og medmoderskab til b√łrn der er blevet til ved assisteret reproduktion. Disse regler er beskrevet i punkt 2.1.1.1-2.1.1.6. Supplerende kan det oplyses, at ¬ß 9 i b√łrneloven indeholder en oversigt over parterne i en sag om faderskab og medmoderskab defineret ved deres medf√łdte k√łn. En kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, er omfattet af de regler i ¬ß 9, der henviser til ‚ÄĚmoder‚ÄĚ. P√• samme m√•de er en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, omfattet af de regler i bestemmelsen, der henviser til ‚ÄĚmand‚ÄĚ eller ‚ÄĚfar‚ÄĚ.

Kapitel 4 i b√łrneloven indeholder regler om genoptagelse af en sag om faderskab eller medmoderskab. I relation til en genoptagelsessag om eksempelvis faderskab vil en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, kunne anmode om at f√• sagen genoptaget som enten ‚ÄĚmoder‚ÄĚ, hvis den p√•g√¶ldende har f√łdt barnet, eller som ‚ÄĚmedmoder‚ÄĚ hvis den p√•g√¶ldende er anset som medmor til barnet. Ligeledes vil en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, kunne anmode om at f√• sagen genoptaget som ‚ÄĚfader‚ÄĚ, hvis den p√•g√¶ldende er anset som far til barnet. Den p√•g√¶ldendes rettigheder og pligter i relation til genoptagelse af en sag om faderskab og medmoderskab er s√•ledes styret af det medf√łdte k√łn.

Efter ¬ß 448, stk. 3, i retsplejeloven indbringer Familieretshuset en sag eller afg√łrelse efter b√łrneloven for familieretten i den retskreds, hvor barnets mor har hjemting. Har barnets mor ikke hjemting her i landet, indbringes sagen for familieretten i den retskreds, hvor den, der efter ¬ß 17 i b√łrneloven er part i sagen, har hjemting.Endvidere indeholder kapitel 42 a i retsplejeloven regler om familierettens behandling af sager om faderskab og medmoderskab. Med hensyn til den internationale kompetence til at behandle sager om faderskab og medmoderskab her i landet f√łlger det af lovens ¬ß 456 b, stk. 1, nr. 1, at en sag bl.a. kan indbringes for familieretten her i landet, hvis moren har bop√¶l her.

2.2.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser
Familiebegrebet d√¶kker i dag over mange forskellige konstellationer af mennesker. Muligheden for at stifte og v√¶re den familie, som man √łnsker, begr√¶nses dog af, at lovgivningen p√• enkelte omr√•der fortsat tager udgangspunkt i en mere traditionel forst√•else af familien som begreb. S√•ledes tager reglerne om for√¶ldreskab i b√łrneloven udgangspunkt i for√¶ldrenes medf√łdte k√łn uanset, om de har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.

I Danmark b√łr rammerne for familiestiftelse v√¶re brede, og for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, b√łr derfor kunne blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet.

P√• den baggrund mener Social- og √Üldreministeriet, at det med henblik p√• at sikre, at alle for√¶ldre f√łler sig anerkendte, ligev√¶rdige og respekterede, er n√łdvendigt at √¶ndre b√łrneloven s√•dan, at for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, bliver betegnet og registreret som for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridiske k√łnsskifte. Dermed sikres det, at man kan indtage den plads i en familie, man √łnsker.

Ministeriet finder dog samtidig, at det skal sikres, at de rettigheder og pligter, som lovgivningen tildeler og p√•l√¶gger barnets for√¶ldre, opretholdes. En √¶ndring af for√¶ldrebegrebet i b√łrneloven m√• s√•ledes ikke medf√łre, at en persons k√łn efter juridisk k√łnsskifte bliver styrende for de rettigheder og pligter, der f√łlger af et for√¶ldreskab. Det g√¶lder eksempelvis i forhold til en for√¶lders ret til barsel.

Dermed vil der p√• den ene side kunne ske en √¶ndring af, hvordan en for√¶lder, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, betegnes efter b√łrneloven, mens den p√•g√¶ldende for√¶lder p√• den anden side vil kunne bevare de rettigheder og pligter, der knytter sig til for√¶lderens medf√łdte k√łn.

I overensstemmelse med regeringens ambition om at styrke rettigheder og muligheder for LGBTI-personer i Danmark vil en s√•dan ordning betyde, at b√łrneloven fuldt ud vil anerkende juridisk k√łnsskifte i relation til for√¶ldreskabet.

Der er ikke behov for, at en s√•dan ny ordning ogs√• skal finde anvendelse for personer, der har gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven m.v., da de fuldt ud betragtes som tilh√łrende det nye k√łn og derfor ogs√• betragtes som for√¶ldre i forhold til dette k√łn.

Den nye ordning b√łr heller ikke skulle omfatte for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte efter barnets f√łdsel. Baggrunden for denne afgr√¶nsning er hensynet til at sikre stabilitet for barnet. Derfor finder ministeriet, at betegnelsen for barnets for√¶ldre ved barnet f√łdsel b√łr opretholdes, selvom en for√¶lder efter f√łdslen gennemf√łrer juridisk k√łnsskifte.

2.2.3. Den foreslåede ordning
Det foresl√•s, at der i b√łrneloven inds√¶ttes et nyt kapitel 6 a indeholdende to bestemmelser (¬ß¬ß 31 a og 31 b), der omhandler for√¶ldre og parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel. Det foresl√•ede kapitel vil gennemf√łre forslaget om, at transpersoner betegnes som for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridiske k√łnsskifte p√• tidspunktet for et barns f√łdsel.

Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, vil indledningsvist fastsl√•, at bestemmelserne i kapitel 1-6 i b√łrneloven ogs√• vil finde anvendelse for for√¶ldre og parter, der efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, dog med de √¶ndringer der f√łlger af de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 31 a, stk. 2 og 3, i b√łrneloven. Kapitel 1-6 i b√łrneloven indeholder bestemmelser om fastsl√•else af moderskab, faderskab og medmoderskab.

Efter den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 2, vil en part, der er omfattet af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab have de rettigheder og pligter, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit medf√łdte k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

I relation til lovens ¬ß 27 a foresl√•s det dog, at en mand, der har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte til kvinde inden barnets f√łdsel, vil blive betragtet som kvindelig √¶gtef√¶lle eller kvindelig partner til den kvinde, der skal behandles med assisteret reproduktion eller insemineres. Det vil indeb√¶re, at et par, der best√•r af en kvinde og en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, vil v√¶re omfattet af bestemmelsen i lovens ¬ß 27 a. Parrets mulighed for at aftale med en kendt mand, der donerer s√¶d, at han skal v√¶re far efter ¬ß 27 a i b√łrneloven, vil s√•ledes ikke blive √¶ndret.

Efter den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 3, vil en for√¶lder, der er omfattet af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, blive anset som barnets far eller medmor ud fra sit juridiske k√łn p√• f√łdselstidspunktet, n√•r det juridiske k√łn er registreret i CPR.

Da en mand, der f√łr barnets f√łdsel har gennemf√łrt k√łnsskifte til kvinde, ikke kan f√łde et barn, vil det efter forslaget alene v√¶re muligt for den p√•g√¶ldende at blive anset som medmor til barnet, som den p√•g√¶ldendes partner f√łder. Derfor vil det ikke efter de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, v√¶re muligt for en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, at blive anset som barnets mor.

Betydningen af, at en person har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden et barns f√łdsel, i relation til de rettigheder og pligter, der f√łlger af et for√¶ldreskab efter dansk ret, vil blive reguleret af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b. Bestemmelsen vil indeb√¶re, at en for√¶lder, der anses for barnets far eller medmor efter den foresl√•ede bestemmelse i lovens ¬ß 31 a, stk. 3, vil have de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit medf√łdte k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

De foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b i b√łrneloven vil ikke finde anvendelse for for√¶ldre, der har gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven m.v. Bestemmelserne vil heller ikke finde anvendelse for personer, der gennemf√łrer juridisk k√łnsskifte efter barnets f√łdsel.

Forslaget vil alene ændre forældrebetegnelsen og ikke de omhandlede forældres rettigheder og pligter i forhold til barnet. For en nærmere beskrivelse af forslaget henvises til lovforslagets § 1, nr. 24, og bemærkningerne hertil.

Med den foresl√•ede ordning vil der ikke v√¶re behov for at √¶ndre de bestemmelser i dansk ret, der i relation til b√łrn indeholder henvisninger til k√łnsspecifikke begreber som kvinde, mand, mor, far, medmor, faderskab og medmoderskab. Dette er belyst n√¶rmere i punkt 2.2.3.1-2.2.3.3.

Det foresl√•s dog, at henvisningerne til barnets mor i ¬ß 448, stk. 3, og kapitel 42 a i retsplejeloven √¶ndres s√•dan, at der i stedet henvises til den, der har f√łdt barnet. Disse √¶ndringer vil g√łre det klart, at de p√•g√¶ldende processuelle regler ogs√• vil finde anvendelse i sager efter b√łrneloven, hvor den, der har f√łdt barnet, inden f√łdslen havde gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte fra kvinde til mand.

2.2.3.1. Parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, og deres retsstilling under behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab (¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2)
Reglerne om behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab i b√łrneloven indeholder en lang r√¶kke bestemmelser, der til brug for behandlingen af disse sager fastl√¶gger parternes rettigheder og pligter i forhold til deres k√łn.

I det f√łlgende belyses den n√¶rmere betydning af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2, om retsstillingen under behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab for parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.

Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt., vil overordnet betyde, at en kvinde, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab har de rettigheder og pligter, som tilkommer henholdsvis p√•hviler den kvinde, der har f√łdt barnet, eller som tilkommer henholdsvis p√•hviler en kvinde, der er part i sagen uden at have f√łdt barnet.

Tilsvarende vil ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2, overordnet betyde, at en mand, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab har de rettigheder og pligter, som tilkommer henholdsvis p√•hviler en mand, der er part i sagen.Med hensyn til morens oplysningspligt efter ¬ß 8, stk. 1, og ¬ß 16 i b√łrneloven vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2, indeb√¶re, at en kvinde, der efter juridisk k√łnsskifte til mand, f√łder et barn, vil skulle oplyse, hvem der er eller kan v√¶re barnets far. Han skal endvidere oplyse om eventuel behandling med assisteret reproduktion, hvis barnet kan v√¶re blevet til ved en s√•dan behandling, og i givet fald oplyse, hvem der har samtykket til behandlingen. En kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil s√•ledes under en sag om faderskab og medmoderskab have den samme oplysningspligt som en kvinde, der f√łder et barn.

I relation til ¬ß 9 i b√łrneloven om parterne i en sag om faderskab og medmoderskab vil den foresl√•ede bestemmelse betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af de bestemmelser, der indeholder henvisning til ‚ÄĚmoder‚ÄĚ. P√• samme m√•de vil en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, v√¶re omfattet af de bestemmelser, der indeholder henvisning til ‚ÄĚmand‚ÄĚ eller ‚ÄĚfar‚ÄĚ, mens en kvinde, der ikke har f√łdt barnet, og som inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, vil v√¶re omfattet af de bestemmelser, der indeholder henvisning til ‚ÄĚmedmor‚ÄĚ.

2.2.3.2. Faderskab og medmoderskab for for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden f√łdslen (¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3)

Form√•let med den foresl√•ede ordning i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, i b√łrneloven er at sikre, at en for√¶lder, som har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, betegnes som for√¶lder p√• en m√•de, som afspejler det juridiske k√łnsskifte. Samtidig er det form√•let at sikre, at for√¶ldrene har de samme rettigheder og pligter, som hvis de ikke havde gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte. Dermed vil det juridiske k√łnsskifte ikke blive styrende for de rettigheder og pligter, der f√łlger af for√¶ldreskabet.

For s√• vidt ang√•r registrering af sl√¶gtsskab i CPR vil for√¶ldrefelterne i CPR blive √¶ndret i overensstemmelse hermed s√•dan, at det bliver muligt at registrere begge for√¶ldre som far til deres f√¶lles barn. S√•ledes vil teksten i for√¶ldrefeltet i CPR ben√¶vnt ‚ÄĚmor‚ÄĚ som en afledt f√łlge heraf blive √¶ndret til ‚ÄĚmor/far‚ÄĚ. En for√¶lder, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, og som efter forslaget anses som barnets far eller medmor i overensstemmelse med det juridiske k√łnsskifte, vil s√•ledes ved registreringen af barnets f√łdsel i CPR blive tilknyttet barnet ved henvisning til p√•g√¶ldendes personnummer i enten ‚ÄĚmor/far‚ÄĚ-feltet eller i ‚ÄĚfar/medmor‚ÄĚ-feltet. Den for√¶lder, som har f√łdt barnet, registreres automatisk i ‚ÄĚmor/far‚ÄĚ-feltet, n√•r barnet tildeles et personnummer ved en f√łdsel her i landet. Det bem√¶rkes, at det ikke entydigt alene ud fra registreringen i for√¶ldrefelterne i CPR vil v√¶re muligt at konstatere, om en registreret for√¶lder har status som for√¶lder efter sit medf√łdte k√łn eller efter den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3. Det bem√¶rkes endvidere, at den p√•g√¶ldende kan have gennemf√łrt fysisk eller juridisk k√łnsskifte efter f√łdslen af barnet, og at dette k√łnsskifte registreres i CPR, ogs√• selvom et efterf√łlgende k√łnsskifte efter forslaget ikke vil have betydning for for√¶ldrebetegnelsen efter b√łrneloven.

Med hensyn til bestemmelsen om moderskab i ¬ß 30 i b√łrneloven vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, i b√łrneloven betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, i overensstemmelse med sit juridiske k√łnsskifte vil blive anset som barnets far.

Med hensyn til registrering af faderskab efter ¬ß 1, stk. 1, i b√łrneloven vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, i b√łrneloven betyde, at henvisningen til en kvinde, der har f√łdt et barn, ogs√• vil omfatte en kvinde, der efter juridisk k√łnsskifte til mand f√łder et barn.

Afh√¶ngig af k√łnnet p√• √¶gtef√¶llen til den, der f√łder et barn, vil den p√•g√¶ldende, der inden f√łdslen har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, skulle anses som barnets ‚ÄĚfar‚ÄĚ eller ‚ÄĚmedmor‚ÄĚ i overensstemmelse med det juridiske k√łn p√• f√łdselstidspunktet. Den foresl√•ede bestemmelse vil s√•ledes betyde, at hvis den f√łdende p√• f√łdselstidspunktet er gift med en kvinde, der inden f√łdslen har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, s√• vil denne mand blive anset som far til barnet, og hans faderskab til barnet vil blive registreret.

Tilsvarende vil gælde i relation til registrering efter lovens § 1 a af faderskab på grundlag af en aftale om faderskab efter lovens § 27 a, stk. 1, og registrering efter lovens § 2, stk. 1, af faderskab på grundlag af en omsorgs- og ansvarserklæring.

Samtidig vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, betyde, at lovens ¬ß 1, stk. 1, ¬ß 1 a, stk. 1, og ¬ß 2, stk. 1, ikke vil finde anvendelse, hvis moren er gift med en mand, der inden f√łdslen har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde. I disse situationer anses kvinden efter lovens ¬ß 3 a, stk. 1, og ¬ß 3 b, stk. 1, som medmor til barnet, og hendes medmoderskab til barnet vil blive registreret.

Det bem√¶rkes, at det vil v√¶re en konsekvens af de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, at der vil kunne v√¶re situationer, hvor begge for√¶ldre anses som far til deres f√¶lles barn. Det skyldes, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, i overensstemmelse med forslaget vil blive anset som far til barnet. Samtidig vil denne mands mandlige partner ogs√• kunne blive anset som barnets far, uanset om han er genetisk far til barnet, eller han anses som far til barnet gennem √¶gteskab eller anerkendelse af faderskabet.

I relation til ¬ß 14 i b√łrneloven om anerkendelse af faderskab og medmoderskab vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, indeb√¶re, at henvisningerne i bestemmelsen til eksempelvis ‚ÄĚmoderen‚ÄĚ eller ‚ÄĚbarnets mor‚ÄĚ ogs√• vil omfatte en kvinde, der efter at have gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand f√łder et barn.

Med hensyn til anerkendelse af faderskab efter lovens ¬ß 14 vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, indeb√¶re, at en kvinde, der ikke har f√łdt barnet, og som inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, vil kunne anerkende faderskabet til barnet. P√• samme m√•de vil en mand, der inden f√łdslen har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, kunne anerkende medmoderskabet til barnet.

I relation til anerkendelse af faderskab efter lovens ¬ß 14, stk. 2, bem√¶rkes, at bestemmelsen kun finder anvendelse for en mand, der med mandlige k√łnsorganer har v√¶ret i stand til at besvangre den, der har f√łdt barnet. Det samme g√¶lder ved afg√łrelse om faderskab efter lovens ¬ß 20, stk. 1-3, samt henvisningen i lovens ¬ß 20, stk. 5, til lovens ¬ß¬ß 27 b og 27 c om en s√¶ddonors faderskab.

I relation til lovens ¬ß 20, stk. 2 og 3, vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, indeb√¶re, at henvisningerne til moren ogs√• omfatter en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter har f√łdt barnet. P√• samme m√•de vil en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde inden barnets f√łdsel, v√¶re omfattet af bestemmelsen i lovens ¬ß 20, stk. 4, om afg√łrelse om medmoderskab p√• grundlag af assisteret reproduktion. Tilsvarende vil en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand inden barnets f√łdsel, men som ikke har f√łdt barnet, v√¶re omfattet af lovens ¬ß 20, stk. 5, om afg√łrelse om faderskab p√• grundlag af assisteret reproduktion.

2.2.3.3. Retsvirkningerne af moderskab, faderskab og medmoderskab for for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel (¬ß 31 b)

2.2.3.3.1. Den familieretlige lovgivning
Det er ikke kun i b√łrneloven, der findes bestemmelser, der tager udgangspunkt i en for√¶lders medf√łdte k√łn i relation til rettigheder og forpligtelser, der f√łlger af for√¶ldreskabet.

Med hensyn til for√¶ldremyndighed f√łlger det af ¬ß 6, stk. 2, i for√¶ldreansvarsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1768 af 30. november 2020, at n√•r √¶gtef√¶llerne er separeret ved barnets f√łdsel, har moren som udgangspunkt for√¶ldremyndigheden alene. Hvis for√¶ldrene ikke er gift med hinanden, har moren efter lovens ¬ß 7, stk. 4, som udgangspunkt for√¶ldremyndigheden alene. I forhold til Sundhedsstyrelsen bestemmelser om for√¶ldremyndighed ved barnets f√łdsel vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af reglerne i for√¶ldreansvarsloven om for√¶ldremyndighed, der tilkommer barnets mor.

Efter ¬ß 1 i navneloven f√•r et barn som udgangspunkt morens efternavn, hvis barnet ikke senest seks m√•neder efter f√łdslen har f√•et et efternavn. Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven vil medf√łre, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af bestemmelsen i ¬ß 1 i navneloven. Den p√•g√¶ldendes barn vil herefter f√• den f√łdendes efternavn, hvis barnet ikke har f√•et et efternavn inden for fristen.

Med hensyn til b√łrnebidrag f√łlger det af ¬ß 19, stk. 1, i lov om b√łrns fors√łrgelse, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 773 af 7. august 2019, (b√łrnebidragsloven), at faren eller medmoren bl.a. kan p√•l√¶gges at betale bidrag til morens underhold to m√•neder f√łr og en m√•ned efter f√łdslen. I forhold til denne bestemmelse vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af reglerne om ret til bidrag til morens underhold.

2.2.3.3.2. Anden lovgivning
Ogs√• uden for den familieretlige lovgivning findes der bestemmelser, der i relation til et barn fastl√¶gger borgernes rettigheder og pligter i forhold til deres k√łn.

Med hensyn til registrering af sl√¶gtskabsoplysninger i CPR fremg√•r det af nr. 7 i bilag 1 til CPR-loven, at der i CPR registreres sl√¶gtsskabsoplysning for mor, far og b√łrn og angivelse af mor og far i feltet for indehavere af for√¶ldremyndigheden. Selvom ‚ÄĚmedmor‚ÄĚ ikke fremg√•r af nr. 7 i bilag 1 til CPR-loven, registreres medmoderskab i CPR p√• lige fod med faderskab. Det bem√¶rkes i den forbindelse, at det med lovforslagets ¬ß 6, nr. 1, foresl√•s, at CPR-lovens bilag 1, nr. 7, √¶ndres s√•dan, at det fremg√•r af bilaget, at medmoderskab registreres i CPR p√• lige fod med faderskab. En kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil fortsat blive registreret i det for√¶ldrefelt i CPR, hvor den, der f√łder barnet, registreres. Teksten i for√¶ldrefeltet i CPR vil som anf√łrt under punkt 2.2.3.2 blive √¶ndret s√•dan, at feltet afspejler den foresl√•ede √¶ndring af b√łrneloven om transpersoners for√¶ldreskab, hvorefter den, der f√łder et barn, enten kan v√¶re mor eller far til barnet. Der henvises til de ved lovforslagets ¬ß 1, nr. 24, foresl√•ede bestemmelser ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, i b√łrneloven. For s√• vidt ang√•r registrering af far eller medmor i CPR, vil den foresl√•ede bestemmelse v√¶re uden betydning, da der i dag er mulighed for registrering af b√•de far og medmor i CPR, hvorfor eksempelvis en mand, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, vil kunne registreres som medmor.

Som et andet eksempel kan n√¶vnes ¬ß 7, stk. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), jf. lovbekendtg√łrelse nr. 235 af 12. februar 2021, hvorefter en mor har ret og pligt til frav√¶r i de f√łrste to uger efter en f√łdsel. Herefter har hun ret til frav√¶r i yderligere 12 uger. Efter bestemmelsens stk. 2 indtr√¶der faderen eller medmoren i morens ret til frav√¶r efter stk. 1, hvis moren d√łr eller p√• grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet.

I relation til disse bestemmelser vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af ¬ß 7, stk. 1, i barselsloven om morens pligt og ret til barsel, selvom den f√łdende ved barnets f√łdsel blev registreret som barnets far. En kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil s√•ledes have ret og pligt til frav√¶r i de f√łrste to uger efter en f√łdsel. Han vil herefter have ret til frav√¶r i yderligere 12 uger.

For s√• vidt ang√•r farens eller medmorens rettigheder efter ¬ß 7, stk. 2 og 3, i barselsloven, vil det v√¶re uden betydning, om den p√•g√¶ldende inden f√łdslen har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, da en far og en medmor efter bestemmelserne har de samme rettigheder.

Med hensyn til udbetaling af b√łrnetilskud f√łlger det for eksempel af ¬ß 8, stk. 1, 1. pkt., i lov om b√łrnetilskud og forskudsvis udbetaling af b√łrnebidrag, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 63 af 21. januar 2019, (b√łrnetilskudsloven), at b√łrnetilskud udbetales til moren. Samtidig fremg√•r det af lovens ¬ß 15, stk. 1, at bidrag, som efter b√łrnebidragsloven er p√•lagt til udgifterne ved f√łdslen og morens underhold f√łr og efter f√łdslen, kan udbetales forskudsvis.

Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven vil betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af bestemmelserne i ¬ß 8, stk. 1, 1. pkt., og ¬ß 15, stk. 1, i b√łrnetilskudsloven, og have ret til b√łrnetilskud m.v. som en kvinde, der har f√łdt et barn, og som ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand.

Tilsvarende vil g√¶lde for morens ret til ekstra statens uddannelsesst√łtte (SU) i forbindelse med f√łdsel eller adoption efter ¬ß 14, stk. 1, ¬ß 19, stk. 3, og til supplerende ph.d.-stipendierater efter ¬ß 51, stk. 2, i lov om statens uddannelsesst√łtte, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1037 af 30. august 2017, (SU-loven), og til ekstra specialp√¶dagogisk st√łtte efter ¬ß 7, stk. 3, i lov om specialp√¶dagogisk st√łtte ved videreg√•ende uddannelser, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 69 af 28. januar 2020. Det bem√¶rkes, at de n√¶vnte bestemmelser i SU-loven er foresl√•et √¶ndret ved lovforslag L 32, der blev fremsat den 6. oktober 2021.

Det fremg√•r videre af ¬ß 8, stk. 2, 1. pkt., i b√łrnetilskudsloven, at b√łrnetilskud udbetales til faren, hvis han har for√¶ldremyndigheden over barnet alene. I relation hertil vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b i b√łrneloven betyde, at en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde inden barnets f√łdsel, vil v√¶re omfattet af bestemmelsen i ¬ß 8, stk. 2, 1. pkt., i b√łrnetilskudsloven og have ret til b√łrnetilskud m.v. som en mand, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde. Ligeledes vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b betyde, at en kvinde, der ikke har f√łdt barnet, og som inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, vil v√¶re omfattet af bestemmelsen i ¬ß 8, stk. 2, 1. pkt., i b√łrnetilskudsloveng, hvis han anses som far til barnet. Det bem√¶rkes, at ¬ß 8, stk. 2, 1. pkt., i b√łrnetilskudsloven, der stammer fra f√łr indf√łrelsen af medmoderskab, og som efter sin ordlyd alene giver en far og ikke en medmor til et barn ret til b√łrnetilskud, i praksis fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter barnets medmor.

Ovenstående vil tilsvarende gælde for udbetaling af andre offentlige ydelser, der fastlægger forældres rettigheder og pligter i forhold til deres
k√łn, i forhold til en for√¶lder, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte.
[…]

2.4. Navneændring for transpersoner

2.4.1. Gældende ret
Det f√łlger af ¬ß 4, stk. 1, i navneloven, at et navn kan tages som efternavn, hvis betingelserne i bestemmelsen er opfyldt. Det fremg√•r bl.a. af bestemmelsens nr. 6, at et navn kan tages som efternavn, hvis navnet er et efternavn, som ans√łgeren har ret til efter de √łvrige bestemmelser i lovens kapitel 1 om efternavne, med √¶ndring af en k√łnsbestemt endelse af dette efternavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.

Efter lovens ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., kan et navn ikke tages i medf√łr af bestemmelsens stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Socialog √¶ldreministeren kan dog efter bestemmelsens 2. pkt. fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsens 1. pkt.

Det f√łlger af ¬ß 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i navneloven, at som efternavn kan man tage en af for√¶ldrenes fornavne med tilf√łjelsen -s√łn eller -datter eller en af for√¶ldrenes fornavne med en anden tilf√łjelse, der viser sl√¶gtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette. Efter bestemmelsens stk. 2 m√• et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Social- og √¶ldreministeren kan dog efter bestemmelsens stk. 3, 2. pkt., fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsens stk. 2.

Endelig f√łlger det af ¬ß 13, stk. 1, i navneloven, at som fornavn kan man tage et navn, der er optaget p√• den liste, der er udarbejdet af Familieretshuset, eller som er godkendt af personregisterf√łreren eller Familieretshuset. Efter bestemmelsens stk. 2 m√• et fornavn ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet, men efter bestemmelsens stk. 3, kan social- og √¶ldreministeren fasts√¶tte n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i bestemmelsens stk. 2.

Bekendtg√łrelse nr. 365 af 3. marts 2021 om navne (navnebekendtg√łrelsen) indeholder i ¬ß 12 bestemmelser, der udm√łnter social- og √¶ldreministerens hjemmel til efter ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt. og ¬ß 13, stk. 3, i navneloven at fasts√¶tte bestemmelser om fravigelse af forbuddet mod at tage navne, der er k√łnsbestemte.

Det fremg√•r af bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 1, at til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., ¬ß 7, stk. 2, og ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Hvis vurderingen fra det multidisciplin√¶re team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, kan der efter bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 2, indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.

En transseksuel (transperson), der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, jf. punkt 2.2.1.1.1, kan tage et navn, der passer til det registrerede k√łn efter juridisk k√łnsskifte, uden at betingelserne for navne√¶ndring i ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen er opfyldt. Reglerne i navnelovgivningen om navne√¶ndring for transseksuelle (transpersoner) finder derfor i dag alene anvendelse for transseksuelle (transpersoner) og personer, der ganske m√• ligestilles hermed, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte.

I forbindelse med indf√łrelsen af mulighed for juridisk k√łnsskifte blev det ikke overvejet at √¶ndre reglerne om navne√¶ndring for transpersoner.

2.4.2. Social- og Ældreministeriets overvejelser
I Danmark b√łr alle mennesker v√¶re ligev√¶rdige og m√łdes med respekt, uanset deres k√łnsidentitet. Un√łdige restriktioner i at kunne leve i overensstemmelse med sin k√łnsidentitet b√łr derfor undg√•s.

En transperson kan i dag gennemf√łre juridisk k√łnsskifte ved at afgive erkl√¶ring om, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn, mens en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, men som alene √łnsker f.eks. et fornavn, der passer til sin k√łnsidentitet, kun kan f√• dette navn, hvis der udarbejdes en erkl√¶ring, der dokumenterer, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.

Det er p√• den baggrund Social- og √Üldreministeriets opfattelse, at processen for, at man som transperson kan f√• et fornavn, der passer til ens k√łnsidentitet, b√łr forenkles s√•dan, at navne√¶ndringen kan ske p√• grundlag af en erkl√¶ring om, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Det bem√¶rkes, at i rapporten anvendes betegnelsen transk√łnnet, men der i lovforslaget anvendes betegnelsen transperson i stedet for transk√łnnet. Det skyldes, at transperson er en mere korrekt betegnelse for den gruppe personer, der er omfattet af reglerne i navneloven om personer, der √łnsker et navn, der betegner det modsatte k√łn.

2.4.3. Den foreslåede ordning
Forslaget om √¶ndring af et navn til et navn, der betegner det modsatte k√łn, foresl√•s gennemf√łrt ved, at der som ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 2 og 13, stk. 2, i navneloven inds√¶ttes bestemmelser, hvorefter bestemmelserne i lovens ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., ¬ß 7, stk. 2, og ¬ß 13, stk. 2, om, at fornavne og efternavne ikke m√• betegne det modsatte k√łn, ikke g√¶lder, n√•r ans√łgeren erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Som konsekvens heraf foresl√•s ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., og ¬ß 14, stk. 3, i navneloven oph√¶vet. Endvidere vil ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen skulle oph√¶ves.

Forslaget vil betyde, at en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, kan f√• et navn, der passer til den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet, ved at erkl√¶re, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Der vil s√•ledes ikke l√¶ngere v√¶re en betingelse for navne√¶ndringen, at der indhentes en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller lignende.

For en nærmere beskrivelse af forslaget henvises til lovforslagets § 2, nr. 1-5, og bemærkningerne hertil.

3. Ligestillingsmæssige konsekvenser
Forslaget om forenkling af transpersoners adgang til at antage et navn, der svarer til deres k√łnsidentitet, vil medf√łre √łget ligestilling i relation til k√łnsidentitet.

Forslaget om forenkling af registreringen af medmoderskab vil endvidere medf√łre √łget ligestilling for en kvindelig for√¶lder, der er √¶gtef√¶lle eller registreret partner til en person, der f√łder et barn. Det skyldes, at den kvindelige partner vil kunne f√• sit medmoderskab registreret p√• samme nemme m√•de, som en mandlig for√¶lder, der er √¶gtef√¶lle til en person, der f√łder et barn.

4. Konsekvenser for FN’s verdensmål
Danmark har tilsluttet sig FN‚Äôs 17 verdensm√•l for b√¶redygtig udvikling, herunder verdensm√•l 5 om ligestilling mellem k√łnnene. Efter delm√•l 5.1 skal alle former for diskrimination af alle kvinder og piger stoppes.

Forslaget om smidigg√łrelse af registreringen af medmoderskab vil medvirke til opfyldelse af delm√•l 5.1, og det vurderes derfor, at lovforslaget vil have positive konsekvenser for Danmarks opfyldelse af verdensm√•l 5 om ligestilling mellem k√łnnene.

5. √ėkonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
Gennemf√łrelse af forslaget om smidigg√łrelse af registeringen af medmoderskab vil medf√łre en merudgift for staten p√• 0,2 mio. kr. i 2022 til mindre tilpasninger af Kirkeministeriets eksisterende it-systemer s√•dan, at personregisterf√łrerne kan behandle sager om medmoderskab. Forslaget vil ogs√• betyde, at registreringen af medmoderskab og faderskab efter ¬ß 1 a i b√łrneloven vil blive flyttet fra Familieretshuset til personregisterf√łrerne. Antallet af sager herom er begr√¶nset og vil kunne h√•ndteres inden for de eksisterende √łkonomiske rammer.

Gennemf√łrelse af forslaget om transpersoner, der bliver for√¶ldre, vil kr√¶ve en mindre tilretning af CPR-systemet, idet teksten i det ene for√¶ldrefelt i CPR skal √¶ndres. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for Indenrigs- og Boligministeriets ramme.

Gennemf√łrelse af forslaget om navne√¶ndring i overensstemmelse med ans√łgerens k√łnsidentitet vil betyde, at Familieretshuset vil have et ressourcebehov p√• 0,1 mio. kr. mindre end i dag, hvorfor Familieretshusets ramme vil blive nedjusteret med 0,1 mio. kr. √•rligt fra og med 2022. Mindreudgiften skyldes, at Familieretshuset ikke l√¶ngere vil skulle indhente en erkl√¶ring fra Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital om ans√łgeren.

Da lovforslaget alene indeholder justeringer af allerede eksisterende ordninger, vil der ikke være implementeringskonsekvenser af betydning for de involverede myndigheder.

I relation til principperne for digitaliseringsklar lovgivning opfylder lovforslaget princippet om klare og enkle regler. Derudover vil princippet om brug af eksisterende offentlig infrastruktur blive opfyldt, idet blanket om aftale om for√¶ldreskab efter insemination vil skulle indsendes til Familieretshuset ved anvendelse af Familieretshusets obligatoriske digitale selvbetjeningsl√łsning. Dette vil ogs√• underst√łtte princippet om digital kommunikation mellem myndigheder og borgere. For s√• vidt ang√•r forslaget om automatisk registrering af medmoderskab p√• baggrund af to kvinders √¶gteskab eller en omsorgs- og ansvarserkl√¶ring vil dette forslag opfylde princippet om automatisk sagsbehandling, da der vil blive lagt objektive kriterier til grund for registreringen af medmoderskabet. De √łvrige principper for digitaliseringsklar lovgivning er ikke relevante for lovforslaget. Forslaget vil ikke derudover have digitaliseringsrelaterede konsekvenser.

6. √ėkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Lovforslaget har ikke konsekvenser for erhvervslivet m.v.

7. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget vurderes at medf√łre positive administrative konsekvenser for borgerne, idet forslaget vil forenkle b√•de registreringen af medmoderskab og transpersoners adgang til at antage et navn, der svarer til deres k√łnsidentitet, ligesom for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden f√łdslen af et barn, vil blive betegnet som for√¶ldre i overensstemmelse med det juridiske k√łnsskifte.

Med den foresl√•ede smidigg√łrelse af reglerne om medmoderskab vil det blive muligt at f√• registreret medmoderskab i forbindelse med barnets f√łdsel p√• samme m√•de som ved registrering af faderskab. Dette vil betyde, at medmoderskab vil kunne registreres, selvom barnet ikke er blevet til ved assisteret reproduktion med deltagelse af en sundhedsperson, men ved insemination uden deltagelse af en sundhedsperson og uden freml√¶ggelse af dokumentation for, hvordan barnet er blevet til. Medmoderskab vil s√•ledes kunne etableres p√• baggrund af insemination, og barnets medmor vil nemt kunne blive retlig for√¶lder til barnet fra barnets f√łdsel.

I dag er det for√¶ldrenes medf√łdte k√łn ved barnets f√łdsel, der er styrende for, om for√¶ldrene efter b√łrneloven anses for mor, far eller medmor til deres barn. En kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, anses for barnets mor, og den p√•g√¶ldende registreres derfor i CPR m.v. som mor til barnet, ligesom den p√•g√¶ldende omfattes af b√łrnelovens bestemmelser ud fra sit medf√łdte k√łn.

Forslaget om at betegne for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, som for√¶ldre p√• en m√•de, som afspejler det juridiske k√łnsskifte, vil have positive administrative konsekvenser for de omhandlede for√¶ldre. Dette skyldes, at tilv√¶relsen i mange situationer vil blive lettere for disse for√¶ldre, n√•r der er overensstemmelse mellem deres fysiske fremtr√¶den og deres personnummer og betegnelse som for√¶lder i offentlige dokumenter. Forslaget vil s√•ledes bidrage til anerkendelsen af personer, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte.

Den foresl√•ede forenkling af proceduren for transpersoner, der √łnsker at √¶ndre deres navn, vil betyde, at en ans√łgning om et navn, der betegner det modsatte k√łn i forhold til ans√łgeren, vil kunne im√łdekommes hurtigere og nemmere, da der alene vil blive stillet krav om, at ans√łgeren skriftligt erkl√¶rer at opleve sig som tilh√łrende det modsatte k√łn. Der vil s√•ledes ikke l√¶ngere skulle indhentes en erkl√¶ring om, at ans√łgeren er transseksuel.

8. Klimamæssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen klimamæssige konsekvenser

9. Milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

11. H√łrte myndigheder og organisationer m.v.
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 23. juni 2021 til den 18. august 2021 v√¶ret sendt i h√łring hos f√łlgende myndigheder og organisationer m.v.:

Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus Universitet (Juridisk Institut), Advokatr√•det, Amnesty International, byretterne, Danmarks Kordegneforening, Dansk Kvindesamfund, Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Den Danske Dommerforening, Departementet for B√łrn, Unge og Familier (Gr√łnland), Dommerfuldm√¶gtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening, Domstolsstyrelsen, Familieretshuset, Foreningen af Advokater og Advokatfuldm√¶gtige, HK Landsklubben Danmarks Domstole, Institut for Menneskerettigheder, KL, LGBT+ Danmark, LGBT komiteen, K√łbenhavns Universitet (Det Juridiske Fakultet), Provsteforeningen, Pr√¶steforeningen, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden i Gr√łnland, Socialministeriet (F√¶r√łerne), Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Vestre Landsret og √ėstre Landsret.

12. Sammenfattende skema
  Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anf√łr ¬ĽIngen¬ę) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis
ja, angiv omfang/Hvis nej, anf√łr ¬ĽIngen¬ę)
√ėkonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Gennemf√łrelse af forslaget om navne√¶ndring i overensstemmelse med ens k√łnsidentitet vil betyde, at Familieretshuset har et ressourcebehov p√• 0,1 mio. kr. mindre end i dag, hvorfor Familieretshusets ramme vil blive nedjusteret med 0,1 mio. kr. √•rligt fra og med 2022 Gennemf√łrelse af forslaget om smidigg√łrelse af registeringen af medmoderskab vil medf√łre en merudgift for staten p√• 0,2 mio. kr. i 2022 til it-tilretninger hos Kirkeministeriet.
Implementeringskonsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen
√ėkonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil medf√łre positive administrative konsekvenser for borgerne, da registrering af medmoderskab og transpersoners adgang til at antage et navn, der svarer til deres k√łnsidentitet, vil blive forenklet. Derudover vil for√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden f√łdslen af et barn, efter b√łrneloven blive betegnet som for√¶ldre i overensstemmelse med det nye k√łn. Ingen
Klimamæssige konsekvenser Ingen Ingen
Milj√ł- og naturm√¶ssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
Er i strid med de principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering/Går videre end minimumskrav i EUregulering (sæt X) Ja Nej
X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
[…]

Til nr. 23
[…]
Det bem√¶rkes dog, at de ved lovforslagets ¬ß 1, nr. 24, foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, i b√łrneloven vil betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, i overensstemmelse med sit juridiske k√łnsskifte vil blive anset som barnets far.
[…]

Til nr. 24
Det f√łlger af ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven, at hvis en person oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn, kan Indenrigs- og Boligministeriet efter skriftlig ans√łgning tildele nyt personnummer til personen. Tildeling af et nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Det er s√•ledes muligt for en person, der oplever sig som tilh√łrende det modsatte k√łn, at opn√• juridisk k√łnsskifte i form af tildeling af nyt personnummer.

Uanset dette vil en person, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte og derefter bliver for√¶lder, i forbindelse med behandling af en sag om moderskab, faderskab og medmoderskab efter b√łrneloven blive anset som for√¶lder til barnet i overensstemmelse med det medf√łdte k√łn. Det er s√•ledes efter b√łrneloven for√¶ldrenes medf√łdte k√łn ved barnets f√łdsel, der er styrende for, om de anses for mor, far eller medmor til barnet. En kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, anses s√•ledes for barnets mor.

For en nærmere beskrivelse af gældende ret henvises til de almindelige bemærkninger, punkt 2.2.1.

Det foresl√•s, at der i b√łrneloven efter kapitel 6 inds√¶ttes et nyt kapitel 6 a om for√¶ldre og parter, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, indeholdende bestemmelserne ¬ß¬ß 31 a og 31 b.

Det foresl√•s med ¬ß 31 a, stk. 1, i b√łrneloven, at bestemmelserne i kapitel 1-6 i b√łrneloven anvendes med de √¶ndringer, der f√łlger af de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 31 a, stk. 2 og 3, p√• for√¶ldre og parter, der efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel.

Videre foresl√•s det med ¬ß 31 a, stk. 2, 1. pkt., at en part, der er omfattet af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab har de rettigheder og pligter, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte. Med ¬ß 31 a, stk. 2, 2. pkt., foresl√•s det, at i relation til lovens ¬ß 27 a betragtes en mand, der har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte til kvinde inden barnets f√łdsel, som kvindelig √¶gtef√¶lle eller kvindelig partner til den kvinde, der skal behandles med assisteret reproduktion eller insemineres.

Med ¬ß 31 a, stk. 3, foresl√•s det, at en for√¶lder, der er omfattet af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, efter b√łrneloven anses som barnets far eller medmor ud fra sit k√łn, der er registreret i CPR p√• f√łdselstidspunktet.

Endelig foresl√•s det med ¬ß 31 b, at en for√¶lder, der anses for barnets far eller medmor efter den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 3, har de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

Forslaget vil overordnet set betyde, at der ved fastsl√•else af moderskab, faderskab og medmoderskab efter kapitel 1-6 i b√łrneloven vil blive taget udgangspunkt i den p√•g√¶ldende for√¶lders registrerede k√łn i CPR p√• f√łdselstidspunktet, hvis for√¶lderen inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte. Ved fastsl√•else af for√¶ldreskab vil der s√•ledes for de omhandlede for√¶ldre ikke l√¶ngere blive taget udgangspunkt i det medf√łdte k√łn.

Med forslaget vil en kvinde, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, blive anset som barnets far, og ikke som barnets mor. Tilsvarende vil en mand, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, og som har accepteret at skulle v√¶re for√¶lder til et barn, der er blevet til ved assisteret reproduktion eller insemination, blive anset som barnets medmor, og ikke som barnets far. En kvinde, der f√łr barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som har accepteret at skulle v√¶re for√¶lder til et barn, der er blevet til ved assisteret reproduktion eller insemination, vil blive anset som barnets far, og ikke som barnets medmor.

Da en mand, der f√łr barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, ikke kan f√łde et barn, vil det efter forslaget alene v√¶re muligt for den p√•g√¶ldende at blive anset som medmor til barnet, som den p√•g√¶ldendes partner f√łder. Derfor vil det ikke efter forslaget v√¶re muligt for en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, at blive anset som barnets mor. Der henvises til den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3.

De foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2, og ¬ß 31 b vil sikre, at parterne i sager om faderskab og medmoderskab, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, og for√¶ldre, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, har de rettigheder og pligter i forhold til barnet, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte. Bortset fra for√¶ldrebetegnelsen vil forslaget s√•ledes ikke √¶ndre de omhandlede parters og for√¶ldres rettigheder og pligter i forhold til barnet.

Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 2, vil betyde, at en part i en sag om faderskab og medmoderskab, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, under behandlingen af sagen har de rettigheder og pligter, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte. Bestemmelsen vil eksempelvis betyde, at en kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, vil v√¶re omfattet af ¬ß 8, stk. 1, i b√łrneloven om morens pligt til at oplyse, hvem der er eller kan v√¶re barnets far.

Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 b vil betyde, at en for√¶lder, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, og hvis for√¶ldreskab til barnet er fastsl√•et efter den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 3, i b√łrneloven, har de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte. Bestemmelsen, der vedr√łrer rettigheder og pligter uden for lovgivningen om faderskab og medmoderskab, vil eksempelvis betyde, at en ugift kvinde, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til mand, og som derefter f√łder et barn, efter ¬ß 7, stk. 4, i for√¶ldreansvarsloven som udgangspunkt har enefor√¶ldremyndighed over barnet, og at han er omfattet af ¬ß 7, stk. 1, i barselsloven om en mors pligt og ret til barsel. Han vil s√•ledes bevare de rettigheder og pligter, der tilkommer en mor efter bl.a. reglerne om enefor√¶ldremyndighed og om en mors pligt og ret til barsel p√• samme m√•de, som han ville have haft efter sit k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

De foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b i b√łrneloven vil ikke finde anvendelse for for√¶ldre, der har gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven m.v. Bestemmelserne vil heller ikke finde anvendelse for personer, der gennemf√łrer juridisk k√łnsskifte efter barnets f√łdsel. Det vil betyde, at for√¶ldre, der gennemf√łrer fysisk eller juridisk k√łnsskifte efter barnets f√łdsel, fortsat vil blive anset som for√¶ldre i overensstemmelse med deres medf√łdte k√łn. Forslaget vil ikke f√• betydning for for√¶ldre, der inden barnets f√łdsel har gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven m.v. Disse for√¶ldre vil s√•ledes fortsat blive anset som for√¶ldre ud fra deres k√łn efter k√łnsskiftet, n√•r dette er gennemf√łrt inden barnets f√łdsel.

Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 2, 2. pkt., vil have betydning i en situation, hvor et par best√•ende af to kvinder, hvoraf den ene har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte fra mand til kvinde, efter ¬ß 27 a i b√łrneloven, som foresl√•et √¶ndret ved lovforslagets ¬ß 1, nr. 19 og 20, √łnsker at f√• et barn med en kendt s√¶ddonor. Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 2, 1. pkt., vil betyde, at parret ikke best√•r af to kvinder, men af en kvinde og en mand, hvorfor parret ikke vil v√¶re omfattet af ¬ß 27 a, der foruds√¶tter, at parret best√•r af to kvinder. Dette vil den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 2, 2. pkt., modvirke ved at fastsl√•, at et par, der best√•r af en kvinde og en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, vil v√¶re omfattet af lovens ¬ß 27 a. Parrets mulighed for at aftale med en kendt s√¶ddonor, at han eller morens kvindelige √¶gtef√¶lle m.v. skal v√¶re far eller medmor efter lovens ¬ß 27 a vil s√•ledes ikke blive √¶ndret med forslaget i ¬ß 31 a, stk. 2, 2. pkt.

Begrundelsen for de foresl√•ede bestemmelser i kapitel 6 a er, at familiebegrebet i dag d√¶kker over mange forskellige konstellationer af mennesker. For at tilgodese dette b√łr lovgivningen ikke indeholde begr√¶nsninger i mulighederne for, at man kan indtage den plads i en familie, man √łnsker. Der skal s√•ledes v√¶re vide rammer for, hvordan en familie i Danmark kan stiftes. For√¶ldre, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, b√łr derfor kunne blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet s√•dan, at de bliver betegnet og registreret som for√¶ldre i overensstemmelse med det juridiske k√łnsskifte. Herefter vil det juridiske k√łnsskifte i relation til for√¶ldreskabet blive fuldt ud anerkendt i b√łrneloven.

Det b√łr dog samtidig sikres, at de rettigheder og pligter, som lovgivningen tildeler og p√•l√¶gger barnets for√¶ldre, opretholdes. Den foresl√•ede √¶ndring af b√łrneloven m√• s√•ledes ikke betyde, at et juridisk k√łnsskifte bliver styrende for de rettigheder og pligter, der f√łlger af et for√¶ldreskab. Det vil eksempelvis g√¶lde i forhold til en for√¶lders ret til barsel.

Dermed vil lovforslaget p√• den ene side betyde en √¶ndring af, hvordan en for√¶lder, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, betegnes efter b√łrneloven, mens den p√•g√¶ldende for√¶lder p√• den anden side vil bevare de rettigheder og pligter, der knytter sig til for√¶lderens medf√łdte k√łn.

Begrundelsen for den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 2, 2. pkt., er, at et par, der best√•r af en kvinde og en mand, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, i lighed med andre par, der best√•r af to kvinder, fortsat skal have mulighed for efter ¬ß 27 a i b√łrneloven at aftale med en kendt s√¶ddonor, at han eller morens kvindelige √¶gtef√¶lle m.v. skal v√¶re far eller medmor.

Der er ikke behov for, at den foresl√•ede ordning finder anvendelse for personer, der har gennemf√łrt et fysisk k√łnsskifte efter sundhedsloven m.v., da de personer fuldt ud betragtes som tilh√łrende det nye k√łn og derfor ogs√• betragtes som for√¶ldre i forhold til dette k√łn.

Den foresl√•ede ordning vil heller ikke omfatte for√¶ldre, der har gennemf√łrt fysisk eller juridisk k√łnsskifte efter et barns f√łdsel. Baggrunden for denne afgr√¶nsning er hensynet til at sikre stabilitet for barnet. Derfor finder ministeriet, at betegnelsen for barnets for√¶ldre ved barnet f√łdsel, b√łr bevares, selvom en for√¶lder efter f√łdslen gennemf√łrer fysisk eller juridisk k√łnsskifte.

Der henvises til de almindelige bem√¶rkninger, punkt 2.2, og i relation til ¬ß 27 a i b√łrneloven henvises til lovforslagets ¬ß 1, nr. 20, og bem√¶rkningerne hertil.

Til § 2

Til nr. 1
Det f√łlger af ¬ß 4, stk. 1, i navneloven, at et navn kan tages som efternavn, hvis betingelserne i bestemmelsen er opfyldt. Det fremg√•r bl.a. af bestemmelsens nr. 6, at et navn kan tages som efternavn, hvis navnet er et efternavn, som ans√łgeren har ret til efter de √łvrige bestemmelser i lovens kapitel 1 om efternavne, med √¶ndring af en k√łnsbestemt endelse af dette efternavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.

Efter lovens ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., kan et navn ikke tages i medf√łr af bestemmelsens stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Socialog √¶ldreministeren kan dog efter bestemmelsens 2. pkt. fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsens 1. pkt.

Navnebekendtg√łrelsen indeholder i ¬ß 12 bestemmelser, der udm√łnter social- og √¶ldreministerens hjemmel til efter ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., i navneloven at fasts√¶tte bestemmelser om fravigelse af forbuddet mod at tage navne, der er k√łnsbestemte. Det fremg√•r af bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 1, at til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Hvis vurderingen fra det multidisciplin√¶re team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, kan der efter bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 2, indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.

En transperson, der efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, jf. punkt 2.2.1.1.1, kan tage et navn i overensstemmelse med det juridiske k√łnsskifte, uden at betingelserne for navne√¶ndring i ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen er opfyldt. Reglerne i navnelovgivningen om navne√¶ndring for transseksuelle (transpersoner) finder derfor i dag alene anvendelse for transseksuelle (transpersoner) og personer, der ganske m√• ligestilles hermed, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte.

Efter ¬ß 16, stk. 2-4, i navneloven tr√¶ffes afg√łrelser om navne som udgangspunkt af personregisterf√łreren. Det f√łlger dog af ¬ß 12, stk. 3, i navnebekendtg√łrelsen, at sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, behandles af Familieretshuset.

Det foreslås, at § 4, stk. 4, 2. pkt., i navneloven nyaffattes.

S√•ledes f√łlger det af den foresl√•ede bestemmelse, at bestemmelsens 1. pkt. ikke g√¶lder, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Med forslaget vil bemyndigelsesbestemmelsen i ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., i navneloven om fasts√¶ttelse af regler for transpersoners antagelse af et efternavn, der betegner det modsatte k√łn, blive oph√¶vet.

Forslaget vil betyde, at en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, kan f√• et navn, der passer til den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet, ved at erkl√¶re, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Det vil s√•ledes ikke l√¶ngere v√¶re en betingelse for navne√¶ndringen, at der indhentes en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller lignende.

Forslaget vil ogs√• betyde, at de omhandlede sager som udgangspunkt behandles af personregisterf√łreren, jf. ¬ß 16, stk. 2, i navneloven. Endelig vil forslaget betyde, at ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen vil skulle oph√¶ves.

Forslaget vil omfatte b√łrn under 18 √•r. I lighed med navne√¶ndringer for b√łrn generelt vil forslaget betyde, at et barn, der er fyldt 12 √•r, skal samtykke til navne√¶ndringen, ligesom et barn under 12 √•r, under hensyn til dets alder og modenhed, vil skulle h√łres om dets holdning til den p√•t√¶nkte navne√¶ndring, jf. ¬ß 22 i navneloven. Som ved alle navne√¶ndringer for b√łrn vil forslaget derudover betyde, at for√¶ldremyndighedsindehaveren/-haverne skal samtykke til navne√¶ndringen, jf. ¬ß 5, stk. 1, i navnebekendtg√łrelsen.

Begrundelsen for forslaget er, at en transperson efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven kan gennemf√łre juridisk k√łnsskifte ved at afgive erkl√¶ring om, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, mens en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, men som alene √łnsker et navn, der passer til den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet, kun kan f√• dette navn, hvis der udarbejdes en erkl√¶ring, der dokumenterer, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Processen for, at man som transperson kan f√• et navn, der passer til ens k√łnsidentitet, b√łr derfor forenkles s√•dan, at navne√¶ndringen kan ske p√• grundlag af en erkl√¶ring om, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Der henvises i √łvrigt til de almindelige bem√¶rkninger, punkt 2.2.1.1.1 og 2.4.

Til nr. 2 og 3
Det f√łlger af ¬ß 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i navneloven, at som efternavn kan man tage en af for√¶ldrenes fornavne med tilf√łjelsen -s√łn eller -datter eller en af for√¶ldrenes fornavn med en anden tilf√łjelse, der viser sl√¶gtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette. Efter bestemmelsens stk. 2 m√• et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Social- og √¶ldreministeren kan dog efter bestemmelsens stk. 3, 2. pkt., fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsens stk. 2.

Navnebekendtg√łrelsen indeholder i ¬ß 12 bestemmelser, der udm√łnter social- og √¶ldreministerens hjemmel til efter ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., i navneloven at fasts√¶tte bestemmelser om fravigelse af forbuddet mod at tage navne, der ikke er k√łnsbestemte. Det fremg√•r af bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 1, at til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 7, stk. 2, i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Hvis vurderingen fra det multidisciplin√¶re team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, kan der efter bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 2, indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.

En transperson, der efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, jf. punkt 2.2.1.1.1, kan tage et navn, der er i overensstemmelse med det juridiske k√łnsskifte, uden at betingelserne for navne√¶ndring i ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen er opfyldt. Reglerne i navnelovgivningen om navne√¶ndring for transseksuelle (transpersoner) finder derfor i dag alene anvendelse for transseksuelle (transpersoner) og personer, der ganske m√• ligestilles hermed, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte.

Efter ¬ß 16, stk. 2-4, i navneloven tr√¶ffes afg√łrelser om navne som udgangspunkt af personregisterf√łreren. Det f√łlger dog af ¬ß 12, stk. 3, i navnebekendtg√łrelsen, at sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, behandles af Familieretshuset.

Det foresl√•s, at der i ¬ß 7, stk. 2, i navneloven som 2. pkt. inds√¶ttes en bestemmelse, hvorefter bestemmelsens 1. pkt. ikke g√¶lder, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Endvidere foreslås det, at § 7, stk. 3, 2. pkt., i navneloven ophæves.

Forslaget vil betyde, at en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, kan f√• et navn, der passer til den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet, ved at erkl√¶re, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Der vil s√•ledes ikke l√¶ngere v√¶re en betingelse for navne√¶ndringen, at der indhentes en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller lignende.

Forslaget vil ogs√• betyde, at de omhandlede sager som udgangspunkt behandles af personregisterf√łreren, jf. ¬ß 16, stk. 2, i navneloven.

Endelig vil forslaget betyde, at bemyndigelsesbestemmelsen i ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., i navneloven vil blive oph√¶vet, hvorfor ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen vil skulle oph√¶ves.

Forslaget vil omfatte b√łrn under 18 √•r. I lighed med navne√¶ndringer for b√łrn generelt vil forslaget betyde, at et barn, der er fyldt 12 √•r, skal samtykke til navne√¶ndringen, ligesom et barn under 12 √•r, under hensyn til dets alder og modenhed, vil skulle h√łres om dets holdning til den p√•t√¶nkte navne√¶ndring, jf. ¬ß 22 i navneloven. Som ved alle navne√¶ndringer for b√łrn vil forslaget derudover betyde, at for√¶ldremyndighedsindehaveren/-haverne skal samtykke til navne√¶ndringen, jf. ¬ß 5, stk. 1, i navnebekendtg√łrelsen.

Begrundelsen for forslaget er, at en transperson efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven kan gennemf√łre juridisk k√łnsskifte ved at afgive erkl√¶ring om, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, mens en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, men som alene √łnsker et navn, der passer til sin k√łnsidentitet, kun kan f√• dette navn, hvis der udarbejdes en erkl√¶ring, der dokumenterer, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Processen for, at man som transperson kan f√• et navn, der passer til ens k√łnsidentitet, b√łr derfor forenkles s√•dan, at navne√¶ndringen kan ske p√• grundlag af en erkl√¶ring om, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Der henvises i √łvrigt til de almindelige bem√¶rkninger, punkt 2.2.1.1.1 og 2.4.

Til nr. 4 og 5
Det f√łlger af ¬ß 13, stk. 1, i navneloven, stk. 1, at som fornavn kan man tage et navn, der er optaget p√• den liste, der er udarbejdet af Familieretshuset, eller som er godkendt af personregisterf√łreren eller Familieretshuset. Efter bestemmelsens stk. 2 m√• et fornavn ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet, men efter bestemmelsens stk. 3 kan social- og √¶ldreministeren fasts√¶tte n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle ellerilh√łre det andet k√łn, mens en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i bestemmelsens stk. 2.

Navnebekendtg√łrelsen indeholder i ¬ß 12 bestemmelser, der udm√łnter social- og √¶ldreministerens hjemmel til efter ¬ß 13, stk. 3, i navneloven at fasts√¶tte bestemmelser om fravigelse af forbuddet mod at tage navne, der ikke er k√łnsbestemte. Det fremg√•r af bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 1, at til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Hvis vurderingen fra det multidisciplin√¶re team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, kan der efter bekendtg√łrelsens ¬ß 12, stk. 2, indhentes en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.

En transperson, der efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, jf. punkt 2.2.1.1.1, kan tage et navn, der er i overensstemmelse med det juridiske k√łnsskifte, uden at betingelserne for navne√¶ndring i ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen er opfyldt. Reglerne i navnelovgivningen om navne√¶ndring for transseksuelle (transpersoner) finder derfor i dag alene anvendelse for transseksuelle (transpersoner) og personer, der ganske m√• ligestilles hermed, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte.

Efter ¬ß 16, stk. 2-4, i navneloven tr√¶ffes afg√łrelser om navne som udgangspunkt af personregisterf√łreren. Det f√łlger dog af ¬ß 12, stk. 3, i navnebekendtg√łrelsen, at sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, behandles af Familieretshuset.

Det foresl√•s, at der i ¬ß 13, stk. 2, i navneloven som 2. pkt. inds√¶ttes en bestemmelse, hvorefter bestemmelsens 1. pkt. ikke g√¶lder, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Endvidere foreslås det, at § 13, stk. 3, i navneloven ophæves.

Forslaget vil medf√łre, at en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, kan f√• et navn, der passer til den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet, ved at erkl√¶re, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Der vil s√•ledes ikke l√¶ngere v√¶re en betingelse for navne√¶ndringen, at der indhentes en erkl√¶ring om, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller lignende.

Forslaget vil ogs√• betyde, at de omhandlede sager som udgangspunkt behandles af personregisterf√łreren, jf. ¬ß 16, stk. 2, i navneloven.

Endelig vil forslaget betyde, at bemyndigelsesbestemmelsen i ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., i navneloven vil blive oph√¶vet, og at ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen vil skulle oph√¶ves.

Forslaget vil omfatte b√łrn under 18 √•r. I lighed med navne√¶ndringer for b√łrn generelt vil forslaget betyde, at et barn, der er fyldt 12 √•r, skal samtykke til navne√¶ndringen, ligesom et barn under 12 √•r, under hensyn til dets alder og modenhed, vil skulle h√łres om dets holdning til den p√•t√¶nkte navne√¶ndring, jf. ¬ß 22 i navneloven. Som ved alle navne√¶ndringer for b√łrn vil forslaget derudover betyde, at for√¶ldremyndighedsindehaveren/-haverne skal samtykke til navne√¶ndringen, jf. ¬ß 5, stk. 1, i navnebekendtg√łrelsen.

Begrundelsen for forslaget er, at en transperson efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven kan gennemf√łre juridisk k√łnsskifte ved at afgive erkl√¶ring om, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, mens en transperson, der ikke har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte, men som alene √łnsker et navn, der passer til sin k√łnsidentitet, kun kan f√• dette navn, hvis der udarbejdes en erkl√¶ring, der dokumenterer, at den p√•g√¶ldende er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Processen for, at man som transperson kan f√• et navn, der passer til ens k√łnsidentitet, b√łr derfor forenkles s√•dan, at navne√¶ndringen kan ske p√• grundlag af en erkl√¶ring om, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.

Der henvises i √łvrigt til de almindelige bem√¶rkninger, punkt 2.2.1.1.1 og 2.4.
[…]

Til § 6

[…]

Til nr. 2-8
[…]

Det f√łlger af den ved lovforslagets ¬ß 1, nr. 24, foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, i b√łrneloven, at bestemmelserne i kapitel 1-6 i b√łrneloven om fastsl√•else af moderskab, faderskab og medmoderskab anvendes p√• for√¶ldre og parter, der efter ¬ß 3, stk. 7, i CPR-loven har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte inden barnets f√łdsel, dog bl.a. med de √¶ndringer der f√łlger af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 2, i b√łrneloven. Efter denne bestemmelse har en part i en sag efter b√łrneloven, der er omfattet af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab de rettigheder og pligter, som den p√•g√¶ldende ville have haft efter sit medf√łdte k√łn inden det juridiske k√łnsskifte.

De foresl√•ede √¶ndringer vil g√łre det klart, at familieretten ved behandlingen af sager efter b√łrneloven, der involverer de bestemmelser i kapitel 42 a i retsplejeloven, der indeholder en henvisning til barnets mor, ogs√• vil finde anvendelse, hvor den, der har f√łdt barnet, inden f√łdslen havde gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte fra kvinde til mand.

Til § 8
Det foresl√•s med stk. 1, at loven skal tr√¶de i kraft den 1. april 2022, dog med forbehold for den foresl√•ede ikrafttr√¶delsesbestemmelse i stk. 2, hvorefter social- og √¶ldreministeren fasts√¶tter tidspunktet for ikrafttr√¶delsen af lovens ¬ß¬ß 1, 3, 5 og 6, der vedr√łrer b√łrneloven, Familieretshusloven, b√łrnebidragsloven og retsplejeloven.

De foresl√•ede ikrafttr√¶delsesbestemmelser i stk. 1, jf. stk. 2, vil betyde, at de foresl√•ede √¶ndringer af navneloven, adoptionsloven og CPR-loven, der f√łlger af lovforslagets ¬ß¬ß 2, 4 og 7, vil tr√¶de i kraft den 1. april 2022.

For s√• vidt ang√•r de foresl√•ede √¶ndringer af navneloven, jf. lovforslagets ¬ß 2, vil ikrafttr√¶delsesbestemmelsen i stk. 1 endvidere betyde, at disse √¶ndringer vil finde anvendelse for navnesager, som de p√•g√¶ldende myndigheder har under behandling ved lovens ikrafttr√¶den. Dette vil imidlertid v√¶re ubet√¶nkeligt, da de foresl√•ede √¶ndringer i forhold til verserende navnesager alene vil betyde, at det ikke l√¶ngere vil v√¶re en betingelse for navne√¶ndringen, at der indhentes en erkl√¶ring fra Rigshospitalet eller Aalborg Universitetsospital om, at ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed. Det vil i stedet v√¶re tilstr√¶kkeligt, at ans√łgeren underskriver en erkl√¶ring om, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn. Ikrafttr√¶delsesbestemmelsen i stk. 1 vil endvidere betyde, at en person, der har f√•et afslag p√• navne√¶ndring efter de g√¶ldende regler, vil kunne s√łge om navne√¶ndring efter de foresl√•ede nye regler.
[…]

De ved lovforslagets ¬ß 1, nr. 24, foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b i b√łrneloven vedr√łrer for√¶ldreskab for transpersoner, der har gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte f√łr barnets f√łdsel.

Lovforslagets ¬ß 8, stk. 5, vil betyde, at n√•r for√¶ldreskabet er fastsl√•et f√łr lovens ikrafttr√¶den ved registrering, anerkendelse eller afg√łrelse, vil de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b i b√łrneloven ikke finde anvendelse, og den fastsl√•ede for√¶ldrebetegnelse vil derfor ikke blive √¶ndret ved lovens ikrafttr√¶den. Dette skyldes hensynet til at sikre stabilitet for barnet.

Forslaget vil dog betyde, at de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b vil finde anvendelse, hvis en sag om for√¶ldreskabet til et barn, der er f√łdt f√łr lovens ikrafttr√¶den, fortsat er under behandling p√• ikrafttr√¶delsestidspunktet, s√•ledes at afg√łrelsen om for√¶ldreskabet f√łrst tr√¶ffes efter ikrafttr√¶delsen.

Den foresl√•ede overgangsbestemmelse vil s√•ledes betyde, at n√•r et barn, der er blevet til ved assisteret reproduktion, og som f√łdes f√łr lovens ikrafttr√¶den, vil en mand, der f√łr barnets f√łdsel har gennemf√łrt et juridisk k√łnsskifte til kvinde, og som har givet samtykke til den assisterede reproduktion, efter den g√¶ldende ordning vil blive anset som far til barnet, hvis for√¶ldreskabet fastsl√•s inden ikrafttr√¶delsestidspunktet. Dette vil ikke blive √¶ndret ved ikrafttr√¶delsen af den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3. Hvis for√¶ldreskabssagen derimod f√łrst afsluttes efter lovens ikrafttr√¶den, vil den juridisk k√łnsskiftede mand efter foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 31 a, stk. 1, jf. stk. 3, blive anset som far til barnet.

Hvis et for√¶ldreskab er fastsl√•et inden lovens ikrafttr√¶den, og der efter lovens ikrafttr√¶den tr√¶ffes ny afg√łrelse om for√¶ldreskabet, vil den foresl√•ede overgangsbestemmelse i stk. 5 indeb√¶re, at de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b i b√łrneloven finder anvendelse, hvis den nye afg√łrelse indeb√¶rer, at en anden anses som far eller medmor til barnet. Er morens √¶gtemand oprindeligt blevet anset som far til barnet, der er f√łdt inden lovens ikrafttr√¶den, men viser det sig efterf√łlgende, at han ikke er far til barnet, fordi barnet er blevet til ved en assisteret reproduktion foretaget af en sundhedsperson, vil de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß¬ß 31 a og 31 b i b√łrneloven finde anvendelse for det nye for√¶ldreskab. Var erkl√¶ringen om for√¶ldreskab afgivet af en mand, der f√łr barnets f√łdsel havde gennemf√łrt juridisk k√łnsskifte til kvinde, vil hun i overensstemmelse med de foresl√•ede bestemmelser i ¬ß 3 a, stk. 1, jf. stk. 3, skulle anses som medmor til barnet.
[…]

Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering Lovforslaget
[…] […]
 
§ 2
  I navneloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1815 af 14. september 2021, foretages f√łlgende √¶ndringer
§ 4.  
Stk. 2 -3. 1. § 4, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
Stk. 4. Et navn kan endvidere ikke tages i medf√łr af stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Social- og indenrigsministeren kan fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt. ¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę
Stk. 5.  
§ 7. — 2. I ¬ß 7, stk. 2, inds√¶ttes som 2. pkt.:
Stk. 2. Et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. ¬Ľ1. pkt. g√¶lder ikke, n√•r ans√łgeren p√• en blanket godkendt af Familieretshuset erkl√¶rer, at √łnsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det modsatte k√łn.¬ę
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om de i stk. 1 n√¶vnte forhold. Social- og indenrigsministeren kan endvidere fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2 3. ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., oph√¶ves.
§ 13. 4. I § 13, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2. 5. § 13, stk. 3, ophæves.
[…] […]

* * *
Folketingets journal vedr. lovforslag L 65.
Lovforslag L 65 i pdf-format hos Folketinget, Folketingstidende. Tillæg A.