L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.

Vist 420 gange.

Betina Hvejsel
Betina Hvejsel
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven.
Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) ¬ß sp√łrgsm√•l nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008.

Fra:Betina Hvejsel [betina@hvejsel.dk]
Sendt:3. marts 2008 14:55
Til:lene.espersen@ft.dk
Emne:Vedr. verserende debat om ændring af ægteskabsloven.

Hej Lene Espersen.

Mit navn er Betina Hvejsel og jeg er transseksuel.
Jeg er i √łjeblikket i behandling p√• Rigshospitalets sexologiske klinik, og h√•ber at f√• tilladelse til k√łnsskifteoperation.
Nu er det sådan at jeg er gift med min dejlige hustru, Bodil Hvejsel.
F√łr jeg kan f√• lov til at bliver k√łnsskifteopereret, er jeg imidlertidig n√łdt til at lade mig skille, p√• trods af min hustrus udtrykkelige √łnske om at hun gerne fortsat vil v√¶re gift med mig. S√•dan tolkes loven i hvert tilf√¶lde nu.
Men i ægteskabsloven står at ægteskabet er en institution mellem mand og kvinde.
Hvordan defineres mand og kvinde i denne sammenhæng.
Er det biologisk mand og kvinde – eller juridisk mand og kvinde?
Hvis det er biologisk, kunne jeg vel med rette h√¶vde at jeg fortsat er en biologisk mand (selvom jeg ikke √łnsker at g√łre dette) for at vedblive med at v√¶re gift med min hustru.
Mine kromosomer kan jo ikke ændres desværre.

Jeg synes dog at det ville v√¶re mere √łnskv√¶rdigt hvis der i loven blev givet dispensation for transseksuelle, som allerede ER gift. til at vedblive at v√¶re gift efter en k√łnsskifteoperation, med begge parters udtrykkelige samtykke.

Venlig hilsen

Betina Hvejsel.
Langenæs allé 50, st.tv.
8000 √Örhus C

tlf: 21 497 222

* * *
Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren svare p√•, om hun finder det diskriminerende, at en transseksuel, for at kunne gennemf√łre en k√łnsskifteoperation, tvinges til at lade sig skille, selv om begge parter i √¶gteskabet fortsat √łnsker at v√¶re gift, og om det ikke ville v√¶re rimeligt at lave en dispensation i √¶gteskabslovgivningen for transseksuelle, der allerede er gift og √łnsker at vedblive hermed?

Svar
Justitsministeriet kan oplyse, at reglerne om kastration, herunder tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, findes i sundhedslovens kapitel 33, der h√łrer under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Sp√łrgsm√•let kan s√•ledes efter Justitsministeriets opfattelse kun besvares fyldestg√łrende, hvis der til brug for svaret indhentes en udtalelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Sp√łrgsm√•let kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der g√¶lder for S-sp√łrgsm√•l, jf. herved Folketingets Forretningsorden ¬ß 20, stk. 1 og 2 [1], som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. B 167 af 1. juni 2007.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra Betina Hvejsel.
Henvendelsen fra Betina Hvejsel i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende ¬ß 20 sp√łrgsm√•l S 1014 fra Mogens Jensen om henvendelsen – bilag 249.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Folketingets forretningsorden
    ¬ß 20. √ėnsker et medlem at f√• oplyst en ministers holdning til eller opfattelse af et offentligt anliggende p√• grundlag af information, der er umiddelbart tilg√¶ngelig for ministeren, kan dette ske ved et sp√łrgsm√•l til vedkommende minister efter reglerne i denne paragraf.
    Stk. 2. Sp√łrgsm√•let stilles skriftligt. Det skal v√¶re kort og bestemt affattet og kan v√¶re ledsaget af en kort skriftlig begrundelse. Det indgives gennem Lovsekretariatet til formanden, som sender en genpart af sp√łrgsm√•let tillige med den eventuelle skriftlige begrundelse til ministeren. Sp√łrgeren kan udbede sig skriftligt eller mundtligt svar. Sp√łrgsm√•l til skriftlig besvarelse b√łr v√¶re affattet s√•ledes, at besvarelsen kan holdes inden for et rimeligt omfang. Et medlem kan stille 2 sp√łrgsm√•l til samme minister til mundtlig besvarelse i en sp√łrgetid.