Lovforslag L 74 af 24. februar 2005 til sundhedslov. Vedtaget.

Vist 550 gange.
Den 24. februar 2005 fremsatte Indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen (V) L 74 – Samling 2004-05 (2. samling) – forslag til sundhedslov.
Lovforslaget blev vedtaget den 16. juni 2005.

Resumé
Det er med lovforslaget hensigten at fasts√¶tter den nye struktur m.v. p√• sundhedsomr√•det p√• baggrund af gennemf√łrelsen af kommunalreformen.

Fra forslaget skal n√¶vnes f√łlgende af s√¶rlig interesse for transk√łnnede personer:

Kapitel 33
Kastration
¬ß 116. En person kan f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
Stk. 2. En person kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser.
Stk. 3. Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.
§ 117. Tilladelse til kastration gives af indenrigs- og sundhedsministeren.
Stk. 2. ¬ß 111 og ¬ß 112 finder tilsvarende anvendelse p√• ans√łgninger om kastration. De afg√łrelser, der ved ans√łgning om sterilisation efter ¬ß 111 og ¬ß 112 tr√¶ffes af et samr√•d eller anken√¶vnet, tr√¶ffes dog af indenrigs- og sundhedsministeren, n√•r der er tale om en ans√łgning om kastration.
Stk. 3. § 114 finder tilsvarende anvendelse ved kastration.
¬ß 118. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fasts√¶tte regler om ans√łgning om kastration og om behandlingen af sager herom.

Bemærkninger til lovforslaget
Kapitel 20
Udvidet frit sygehusvalg
Til § 88
… det udvidede frie sygehusvalg g√¶lder for henvisning til alle behandlinger, bortset fra organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, h√łreapparatbehandling, kosmetisk operation, k√łnsskifteoperation, psykiatrisk behandling og ophold p√• rekonvalescenthjem. Retten g√¶lder heller ikke forskningsm√¶ssig, eksperimentel eller alternativ behandling.

Kastration
Bestemmelserne om kastration er en videref√łrelse af f√łlgende bestemmelser i lov om sterilisation og kastration: ¬ß¬ß 6-7, som √¶ndret ved L 1995 389, ¬ß 9, som senest √¶ndret ved L 1993 1136, ¬ß 13, som √¶ndret ved L 2003 435, ¬ß 14, som senest √¶ndret ved L 2003 435 samt ¬ß¬ß 15-16. Der henvises til bilag.

Ved kastration forst√•s indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion, jf. ¬ß 105.

Kastration kan kun foretages efter tilladelse fra indenrigs- og sundhedsministeren (Sundhedsstyrelsen), jf. § 117, stk. 1.

Efter ¬ß 116 kan en person f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.

Tilladelse til kastration kan ogs√• gives, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser.

Dog m√• kastration af personer under 21 √•r ikke tillades, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler derfor. ¬ß¬ß 111 og 112 som n√¶vnt ovenfor finder tilsvarende anvendelse, jf. ¬ß 117, stk. 2, idet afg√łrelser, n√•r der er ans√łgt om kastration, dog tr√¶ffes af indenrigs- og sundhedsministeren og ikke af de n√¶vnte samr√•d.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Samtidig ophæves:
Pkt. 13) Lov om sterilisation og kastration, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 661 af 12. juli 1994.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 17. juni 2005.
Lovforslaget som vedtaget.

Det vedtagne lovforslag tr√•dte i kraft den 1. januar 2007 som LOV nr. 546 af 24. juni 2005. (Historisk ‚Äď ikke g√¶ldende).