L 76. Lovforslag af 20. november 2013 om √¶ndring af straffeloven. (Gennemf√łrelse af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).

Vist 122 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 20. november 2012 frensatte justitsminister, Morten B√łdskov (S) lovforslag L 76 – Samling: 2013-14 – om √¶ndring af straffeloven.
Form√•let med lovforslaget er at gennemf√łre de lov√¶ndringer, som er n√łdvendige, for at Danmark kan ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Ved en vedtagelse af lovforslaget vil Folketinget give samtykke i medf√łr af grundlovens ¬ß 19 til, at Danmark ratificerer konventionen.
I konventionen er k√łnsidentitet specifikt n√¶vnt som beskyttelsesgrund.

Lovforslaget

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1028 af 22. august 2013, foretages f√łlgende √¶ndringer:
1. I ¬ß 94, stk. 4, 1. pkt., inds√¶ttes efter ¬Ľjf. ¬ß 245 a,¬ę: ¬Ľ¬ß 260, stk. 2,¬ę.
2. I ¬ß 94, stk. 4, inds√¶ttes efter 1. pkt.: ¬ĽDet samme g√¶lder overtr√¶delse af ¬ß¬ß 244, 245 og 246 i form af svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion eller sterilisation uden samtykke over for en person under 18 √•r.¬ę

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2014.
Stk. 2. ¬ß 1 finder ogs√• anvendelse p√• lovovertr√¶delser, der er beg√•et f√łr lovens ikrafttr√¶den, medmindre for√¶ldelse efter de hidtil g√¶ldende regler er indtr√•dt f√łr lovens ikrafttr√¶den.

§ 3

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

Bemærkninger til lovforslaget
Indholdsfortegnelse (Udeladt her).

1. Indledning
Form√•let med lovforslaget er at gennemf√łre de lov√¶ndringer, som er n√łdvendige, for at Danmark kan ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen er medtaget som bilag 1 til lovforslaget.

Ved en vedtagelse af lovforslaget vil Folketinget give samtykke i medf√łr af grundlovens ¬ß 19 til, at Danmark ratificerer konventionen.

Med lovforslaget foresl√•s det at √¶ndre straffelovens ¬ß 94, stk. 4, s√•ledes at tvangs√¶gteskab, tvangsabort og tvangssterilisation medtages i opregningen af de forbrydelser, hvor for√¶ldelsesfristen, hvis offeret er under 18 √•r, tidligst begynder at l√łbe, n√•r offeret fylder 21 √•r.

(Resten af bemærkningerne udeladt her).

* * *
Bem√¶rkningerne svarer i det v√¶sentligste til notatet af 24. juni 2013 fra justitsminister, Morten B√łdskov til Ligestillingsudvalget om de lovgivningsm√¶ssige konsekvenser ved dansk tiltr√¶delse af konventionen ‚Äď CM(2011)49 , hvorfor det ikke gengives her.
Lovforslaget med bemærkningerne i Folketingstidende A.

Justitsministeriet udsendte den 23. september 2013 udkast til ændring af straffeloven РREU bilag 417 Рsom led i dansk ratificering af konventionen.

Den 16. april 2013 fremsattes beslutningsforslag B 120 om at underskrive og ratificere konventionen.
Beslutningsforslaget er ikke færdigbehandlet. Det beror i Ligestillingsudvalget.

LGBT Danmark indgav den 16. juli 2013 skrivelse til Ligestillingsudvalget og Retsudvalget om konventionen, hvilket f√łrte til sp√łrgsm√•l nr. 4 af 22. august 2013 til justitsministeren, der i sit svar afviste de af LGBT Danmark fremsatte kommentarer og √łnsker.

Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget med bemærkningerne i Folketingstidende A.