L 86. Spgsm. 6 af 5. januar 2011 fra P√ėU om gennemf√łrelsen af ligebehandlings- og k√łnsligestillingsdirektivet i andre lande. Svar 28. Januar 2011.

Vist 93 gange.
Det Politisk-√ėkonomiske Udvalg stillede den 5. januar 2011 under behandling af lovforslag L 86 sp√łrgsm√•l nr. 6 – 2010-11 – om eksempler fra de nordiske lande eller andre EU medlemslande p√• konkret og konstruktiv gennemf√łrelse af forpligtelsen af art. 20 i ligebehandlingsdirektivet og art. 12 i k√łnsligestillingsdirektivet , til Besk√¶ftigelsesminister, Inger St√łjberg (V), der svarede den 28. Januar 2011.

Sp√łrgsm√•l
Har ministeren eksempler fra de nordiske lande eller andre EU medlemslande p√• konkret og konstruktiv gennemf√łrelse af forpligtelsen til at
1. bistå klagere,
2. foretage unders√łgelser,
3. offentligg√łre rapporter og
4. fremsætte henstillinger?
Er der i disse tiltag indeholdt opfordringer til konkrete aktiviteter?

Svar
De √łnskede oplysninger er ikke umiddelbart tilg√¶ngelige. Institut for Menneskerettigheder har i kraft af sit medlemskab af Equinet, det europ√¶iske netv√¶rk for ligestillingsorganer, kendskab til, hvordan andre EU-lande l√łser opgaver i deres uafh√¶ngige ligestillingsorganer. Jeg har derfor bedt Instituttet om at bidrage til at afd√¶kke den m√•de Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien har gennemf√łrt art. 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF og art. 12 i k√łnsligestillingsdirektivet
om varer og tjenesteydelser 2004/113/EF.
Instituttet har oplyst f√łlgende:

Sverige
I 2009 oprettede Sverige et samlet ligestillingsorgan – diskrimineringsombudsmannen, som har til opgave at overv√•ge forskelsbehandling vedr√łrende syv beskyttelseskriterier (k√łn, transseksuel identitet og udtryk, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering og alder), der er beskyttet i den svenske lov om forskelsbehandling.
Ombudsmannens opgaver i den forbindelse er beskrevet i loven om ligestillingsombudsmannen (2008:568) og loven om forskelsbehandlingsloven (2008:567). Med de to love blev de hidtidige organer om forskelsbehandling nedlagt.

* * *
I svaret f√łlger herefter n√¶rmere beskrivelse af den svenske diskrimineringsombudsmannens kompetancer.
På tilsvarende måde beskrives forholdene for Likestillings-og diskrimineringsombudet i Norge, det federale tyske organ for bekæmpelse af forskelsbehandling РAGG Рi Tyskland og The Equality and Human Rights Commission РEHRC Рi Storbritannien.

Det er kun i Sverige, at transk√łnnede er n√¶vnt som et af beskyttelseskriterierne.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Hele besvarelsen af sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.