L. 86. Lovforslaget vedtaget den 1. marts 2011. Ikrafttrædelse den 15. marts 2011.

Vist 93 gange.
Lovforslag L 86 – Samling: 2010-11 – om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til ogs√• at omfatte k√łnblev vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 1. marts 2011 med ikrafttr√¶delse den 15. marts 2011.

Forud var der den 1. februar 2011 udsendt Рbilag 4 Р1. udkast til betænkning. Den endelige betænkning Рbilag 5 Рblev afgivet den 10. februar 2011.
Den 24. februar 2011 var der 2. behandling af lovforslaget. Der var kun fire indlæg. Lovforslaget gik direkte til 3. behandling, der som nævnt fandt sted den 1. marts 2011. Der var ingen indlæg under 3. behandlingen, så det gik direkte til afstemning.
Hverken udkastet til bet√¶nkning eller bet√¶nkningen, 2. behandlingen eller 3. behandlingen indeholdet noget om transk√łnnede eller k√łnsidentitet.
Trans-Danmaks √łnsker, som anf√łrt i foreningens h√łringssvar, blev ikke kommenteret og dermed slet ikke im√łdekommet.

Afstemning under 3. behandlingen
For 87
Imod 19
Hverken for eller imod 0
Fraværende 73

Parti For Imod Hverken for
eller imod
Fraværende
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 31 0 0 16
Socialdemokratiet (S) 0 18 0 6
Dansk Folkeparti (DF) 0 18 0 6
Socialistisk Folkeparti (SF) 12 0 0 11
Det Konservative Folkeparti (KF) 10 0 0 7
Radikale Venstre (RV) 5 0 0 4
Enhedslisten (EL) 2 0 0 2
Liberal Alliance (LA) 1 0 0 2
Inuit Ataqatigiit (IA) 0 0 0 1
Kristendemokraterne (KD) 0 0 0 1
Siumut (SIU) 0 0 0 1
Sambandsflokkurin (SP) 0 0 0 1
Tj√≥√įveldi (T) 0 0 0 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 0 1 0 1

* * *
Folketingets journal vedr√łrende 1. udkast til bet√¶nkning – bilag 4.
1. udkast til betænkning i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende bet√¶nkningen – bilag 5.
Betænkningen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal med referat af 2. behandlingen.
Folketingets journal med referat af 3. behandlingen.
Afstemningsresultatet hos Folketinget.
Forslaget som vedtaget i pdf-format iFolketingstidende C.