L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indf√łre lovgivning, der tillader k√łnsskifteoperationer.

Vist 200 gange.
Den 11. september 2007 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen РApplication no. 27527/03.
L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne f√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemf√łre den n√łdvendige lovgivning, s√•ledes at L. kunne f√• tilladelse til at f√• foretaget sin k√łnsskifteoperation.
Dommen blev endelig den 31. marts 2008.

Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om forbud mod tortur og nedværdigende behandling.
Domstolen fandt ikke, at der var sket overtrædelse af artiklen.
Artikel 8 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om respekt for privatliv og familieliv
Domstolen fandt, at der var sket overtrædelse af artiklen.
Domstolen bestemte, at Litauen skal indf√łre lovgivning, der tillader k√łnsskifteoperationer.
Domstolen tilkendte L. √łkonomisk erstatning.

Det er v√¶rd at bem√¶rke, at Domstolen konsekvent omtalte L. som “hr., han og mand” uagtet L. juridisk efter litauiske lovgivning var en kvinde.

Herunder en overs√¶ttelse til dansk af den indledende procedure og Domstolens afg√łrelse. De mellemliggende partsindl√¶g, Domstolens bem√¶rkninger dertil, og de afsluttende mindretalsudtalelser er ikke oversat, men gengivet p√• engelsk.

Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst.

Tina Thranesen.

* * *
Procedure – oversat til dansk
De mellemliggende partsindlæg Рpå engelsk
Domstolens afg√łrels – oversat til dansk
De afsluttende mindretalsudtalelser Рpå engelsk
Kildeangivelse

* * *
[Til indholdsfortegnelse] Procedure
1. Sagen startede med et sagsanl√¶g (nr. 27527 /03) mod Republikken Litauen indgivet til Domstolen i henhold til artikel 34 i konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder (“konventionen”) af en litauisk statsborger, hr. L. (“ans√łgeren”), den 14. august 2003. Formanden for afdeling tiltr√•dte sags√łgerens beg√¶ring ikke at f√• sit navn offentliggjort (artikel 47 ¬ß 3 i Domstolens forretningsordenen).

2. Sags√łgeren p√•stod overtr√¶delser af artikel 3, artikel 8, 12 og 14 i konventionen for s√• vidt ang√•r den manglende lovm√¶ssige forhold vedr√łrende transseksuelle i Litauen, og is√¶r manglende lovlig mulighed for at underg√• fuld k√łnsskifteoperation, som igen havde resulteret i andre besv√¶rligheder og ulemper.

3. Ved afg√łrelse den 6. juli 2006 erkl√¶rede Domstolen ans√łgningen delvist kunne realitetsbehandles.

4. En offentlig h√łring om sagens realiteter fandt sted i Menneskerettighedsbygningen i Strasbourg den 17. oktober 2006 (Artikel 59 ¬ß 3).

F√łlgende fremstod for Domstolen:
a) for regeringen
fru E. Baltutyte, som befuldmægtiget,
fru L. Urbaite, assistent for den befuldmægtigede;
b) for sags√łgeren
hr. H. Mickevicius, advokat,
fru A. Radvilait?, assistent for advokaten.

Domstolen h√łrte freml√¶ggelser af hr. Mickevicius og fru Baltutyte, samt svar fra hr. Mickevicius, fru Baltutyte og fru Urbaite p√• sp√łrgsm√•l fra dens medlemmer.

Sagsfremstilling
I. Sagens omstændigheder
5. Sags√łgeren blev f√łdt i 1978 og bor i Klaipeda.

6. Ved f√łdslen blev sags√łgeren registreret som en pige og fik et efter litauisk sprogbrug klart kvindeligt navn.

7. Sags√łgeren fremf√łrte, at han fra en tidlig alder var blevet klar over, at hans “mentale k√łn” var mand, og at der dermed var en konflikt mellem hans mentale og genitale k√łn.

8. Den 18. maj 1997 konsulterede sags√łgeren en kirurg om mulighederne for k√łnsskifte. L√¶gen foreslog, at ans√łgeren f√łrst konsulterede en psykiater.

9. Fra den 4. til 12. november 1997 frekventerede sags√łgeren det psykiatriske hospital i Vilnius, hvor hans fysiske og psykiske tilstand blev unders√łgt.

10. Den 16. december 1997 bekr√¶ftede en l√¶ge ved Vilnius Universitetshospital, SantariŇ°ki√©s, at sags√łgeren k√łn p√• grundlag af kromosomerne var kvinde, og diagnosticerede ham som transseksuel. L√¶gen r√•dgav, at ans√łgeren konsultere en psykiater.

11. Den 23. januar 1998 startede Vilnius Universitetshospital, Raudonasis KryŇĺius [1/R√łde Kors] en l√¶gejournal for sags√łgeren. Sags√łgeren oplyste sit navn i en efter litauisk sprogbrug maskulin form, og hans l√¶gejournal omtalte ham som v√¶rende af mandligt k√łn. En p√•tegning den 28. januar 1998 i l√¶gejournalen anf√łrte en anbefaling om, at sags√łgeren indledte en hormonbehandling med henblik p√• en eventuel k√łnsskifteoperation. Derefter fulgte en officiel to m√•neders hormonbehandling. Desuden blev det anbefalet, at sags√łgeren konsulterede en kirurg, som efterf√łlgende operativt fjernede hans bryster (jf. punkt 19 nedenfor).

12. Den 12. november 1998 skrev sags√łgeren under sit oprindelige navn et brev til Sundhedsministeriet, hvori han s√łgte at f√• afklaret de juridiske og medicinske muligheder for et k√łnsskifte. Han erkl√¶rede, at han var fast besluttet p√• at gennemg√• denne procedure.

13. Den 17. december 1998 svarede en embedsmand fra Sundhedsministeriet, at en arbejdsgruppe var blevet nedsat af sundhedsministeren med henblik p√• at analysere de sp√łrgsm√•l, der vedr√łrer k√łnsskifte, og at sags√łgeren vil blive beh√łrigt informeret om konklusionerne.

14. Over for Domstolen h√¶vdede ans√łgeren, at han ikke havde modtaget yderligere oplysninger fra Sundhedsministeriet.

15. Den 13. maj 1999 bekr√¶ftede en l√¶ge ved Vilnius Psykiatriske Hospital, at det er anf√łrt, at sags√łgeren under sit oprindelige navn, havde frekventeret hospitalet fra den 4. til den 12. november 1997, og at han var blevet diagnosticeret som transseksuel.

16. Sags√łgeren fremf√łrte, at hans alment praktiserende l√¶ge i 1999 havde n√¶gtet at ordinere hormonbehandling med henvisning til den retlige usikkerhed om, hvorvidt fuldt k√łnsskifte kunne gennemf√łres, hvilket f√łrte til, at den nye identitet som transseksuel blev registreret i overensstemmelse med landets lovgivning. Derefter fortsatte sags√łgeren sin hormonbehandlingen “uofficielt”, da det p√• det tidspunkt blev anset for n√łdvendigt, at en s√•dan behandling blev fulgt i to √•r, f√łr det fulde kirurgiske indgreb kunne udf√łres.

17. P√• en uspecificeret dato i 1999 har sags√łgeren ans√łgt om, at hans navn p√• alle officielle dokumenter √¶ndredes for at afspejle hans mandlige identitet. Ans√łgningen blev afsl√•et.

18. P√• en uspecificeret dato i 1999 blev sags√łgeren indskrevet p√• Vilnius Universitet. P√• ans√łgerens anmodning, var universitetets administration enige om at registrere ham som studerende under det mandlige navn valgt af ham selv (initialerne PL). Sags√łgeren h√¶vdede over for Domstolen, at universitetets afg√łrelse var ekstraordin√¶r og rent humanit√¶r, da de g√¶ldende regler p√• det tidspunkt klart kr√¶vede, at hans registrering skete under hans oprindelige kvindelige navn, som anf√łrt p√• hans f√łdselsattest og i hans pas.

19. Fra den 3. til 9. maj 2000 gennemgik sags√łger “delvis k√łnsskifteoperation” (fjernelse af brysterne). Sags√łgeren aftalte med l√¶gerne, at yderligere kirurgisk skridt ville blive udf√łrt efter vedtagelsen af love om passende vilk√•r og procedure for s√•danne operationer.

20. P√• en uspecificeret dato i 2000 blev sags√łgerens f√łdselsattest og pas med bistand fra et litauisk parlamentsmedlem √¶ndret til at angive hans identitet som P.L. Fornavnet og efternavnet, som sags√łgeren valgte til sin nye identitet, var af slavisk oprindelse og afsl√łrede derfor ikke hans k√łn. Ans√łgeren kunne ikke v√¶lge et litauisk navn eller efternavn, da de alle er k√łnsbestemte. Men ans√łgerens “personlig kode” p√• hans nye f√łdselsattest og pas – en talkode, som indeholder grundl√¶ggende oplysninger om en person i overensstemmelse med de litauiske registreringsregler – forblev u√¶ndret startende med tallet 4, som dermed afsl√łrer hans k√łn som kvinde (jf. punkt 28-29 nedenfor).

21. Sags√łgeren understregede, at han derfor forblev kvinde i forhold til lovgivningen. Dette blev bekr√¶ftet bl.a. ved den kendsgerning, at p√• eksamensbeviset fra Vilnius Universitet, som han havde modtaget efter en vellykket eksamen i 2003, var hans “personlige kode” forblevet den samme, og betegnede ham som en kvinde. Som et resultat, h√¶vdede han, var han dagligt i forlegenhed og stod over for betydelige daglige vanskeligheder, da han var ude af stand til for eksempel at s√łge et job, betale sociale sikringsbidrag, konsultere medicinske institutioner, kommunikere med myndighederne, f√• et bankl√•n eller krydse statsgr√¶nsen uden at afsl√łre sin kvindelige identitet.

22. Sags√łgeren indgav en kopi af en artikel af Baltic News Agency (BNS) den 17. juni 2003, som citerer en erkl√¶ring fra formanden for det litauiske parlament, Seimas om et lovforslag vedr√łrende k√łnsskifte (forelagt parlamentet den 3. juni 2003 – se punkt 30 nedenfor). Det blev n√¶vnt i artiklen, at visse medlemmer af parlamentet havde beskyldt sundhedsministeren, som var plastikkirurg, for at have en personlig interesse i vedtagelsen af loven. Artiklen n√¶vnte ogs√•, at visse medlemmer af det socialdemokratiske parti havde opfordret til vedtagelse af loven, som det blev kr√¶vet i den n√¶rt forest√•ende ikrafttr√¶delse af den nye borgerlige straffelov den 1. juli 2003. Artiklen henviste til udtalelser fra eksperter, at der var omkring halvtreds transseksuelle i Litauen. Det blev n√¶vnt, at visse kirurger i Vilnius og Kaunas var ordentligt veluddannede og kvalificerede til at udf√łre en k√łnsskifteoperation, hvis omkostninger kan v√¶re mellem 3.000 og 4.000 litauiske Litai (ca. 870 til 1.150
euro) eksklusiv udgifter til hormonbehandling. Artiklen erkl√¶rede, at en r√¶kke personer allerede havde ans√łgt om k√łnsskifte, men at operationerne ikke kunne gennemf√łres fuld ud p√• grund af manglende juridiske regler. Det blev antaget, at nogle af de litauiske transseksuelle derfor havde v√¶ret n√łdt til at rejse til udlandet for behandling.

23. I en artikel i BNS den 18. juni 2003 om et m√łde mellem premierministeren og lederne af den litauiske katolske kirke, blev premierministeren citeret for at sige, at det var for tidligt for Litauen at vedtage en lov om k√łnsskifte, og at der var “ingen grund til at haste” eller “kopiere de principper, der findes i det ene eller andet land”. Artiklen erkl√¶rede, at den katolske kirke havde v√¶ret blandt de mest gl√łdende modstandere af en s√•dan lovgivning. Samtidig erkendte premierministeren, at regeringen var forpligtet til at udarbejde en k√łnsskiftelov i betragtning af ikrafttr√¶delsen af artikel 2.27 ¬ß 1 i den nye borgerlige straffelov den 1. juli 2003.

24. Sags√łgeren fremf√łrte, at han siden 1998 havde v√¶ret i et fast forhold med en kvinde, og at de havde levet sammen siden 1999.

* * *
[Til indholdsfortegnelse] II. Relevant domestic law and practice
25. There were no provisions pertaining to the question of transsexuals in Lithuanian law until the adoption of the new Civil Code on 18 July 2000. The Civil Code came into force on 1 July 2001. The first paragraph of Article 2.27 (which only came into force on 1 July 2003) provides that an unmarried adult has the right to gender reassignment surgery, if this is medically possible. A request by the person concerned must be made in writing. The second paragraph of this provision states that the conditions and procedure for gender reassignment surgery are established by law.

26. On 27 December 2000 the government adopted a decree specifying the measures needed for the implementation of the new Civil Code. The preparation of a Gender Reassignment Bill was mentioned in it.

27. Rule 109.2 of the Civil Registration Rules, approved by an order of the Minister of Justice on 29 June 2001 (in force from 12 July 2001), permits a change in civil-status documents if there is a need to change a person’s gender, forename and surname, following gender reassignment.

28. Under the Residents’ Register Act and other relevant domestic laws, every Lithuanian resident has a numerical “personal code” (asmens kodas), which denotes certain basic items of information, including his or her gender. Section 8(2) of the Residents’ Register Act provides that the first number of the personal code denotes the person’s gender. A personal code starting with the number 3 denotes that the person is male, whereas a code starting with number 4 means that the person is female.

29. Section 5 of the Passport Act 2003 provides that a citizen’s passport must be changed if the citizen changes his or her forename, surname, gender or personal code.

30. The Gender Reassignment Bill was prepared by a working group of the Ministry of Health in early 2003. On 3 June 2003 the government approved the Bill, sending it for consideration to the Seimas (Parliament). In an explanatory note to Parliament dated 4 June 2003, the Minister of Health indicated, inter alia, that, at present, no legal instrument regulated the conditions and procedure for gender reassignment. The Bill was initially scheduled for a plenary session of Parliament on 12 June 2003, but it was not examined that day. It was rescheduled for 17 June 2003, but was then omitted from Parliament’s agenda. On the same date the Speaker of Parliament circulated an official memorandum on the Bill stating, inter alia:

“The Speaker of the Seimas … strongly denounces gender reassignment surgery and the further consideration of a bill on the subject at a parliamentary hearing.

[At a time] when the demographic situation in Lithuania is becoming threatened, the Seimas should not make matters worse by considering such a controversial law, which may be taken by society as an insult to the far more important problems facing the health-care system.”

31. The order of the Minister of Health, issued on 6 September 2001, specifies the conditions under which patients in Lithuania can be referred for treatment abroad, in cases where the necessary treatment for a certain illness is not available in Lithuania. The decision is taken by a special commission of experts appointed by the Minister of Health, and the cost of such treatment is covered by the Compulsory Health Insurance Fund.

32. On 8 August 2006 the Constitutional Court ruled that the courts were empowered to fill the gaps left in the legislation where this was necessary, inter alia, for the protection of the rights and freedoms of a particular individual.

The Law
I. The Government’s preliminary objection
33. The Government alleged that the applicant had failed to exhaust domestic remedies as regards his complaints that he had been unable to complete the course of gender reassignment. They asserted that the applicant had had the opportunity to bring a claim – by way of civil or administrative proceedings – seeking damages for the alleged inactivity of the administrative and health-care authorities and/or doctors when dealing with his gender reassignment needs. The Government maintained that such an action would have enabled the courts to fill the legislative lacunae. In this connection, the Government referred to the Constitutional Court ruling of 8 August 2006, in which a certain law-making role of the courts had been acknowledged (see paragraph 32 above). Alternatively, the domestic courts could have sought the opinion of the Constitutional Court as to whether the existence of the legal gaps in issue was in conformity with the Constitution. While the Government conceded that there
was no particular domestic case-law regarding transsexuals, they argued that this factor alone was not sufficient to raise doubts about the effectiveness of a civil action as a remedy or to presume the lack of any prospects of success.

34. The applicant contested the Government’s submissions.

35. However, the Court reiterates that Article 35 § 1 of the Convention only requires the exhaustion of remedies which are available and sufficient, in theory as well as practice, on the date on which the application was lodged with it (see, among other authorities, Stoeterij Zangersheide N.V. v. Belgium (dec.), no. 47295/99, 27 May 2004, and, conversely, Mifsud v. France (dec.) [GC], no. 57220/00, §§ 15-18, ECHR 2002-VIII).

36. The Court notes that it has already dismissed this plea by the Government in its decision on the admissibility of the present application on 6 July 2006, because the applicant’s complaint essentially concerns the state of the law. In this connection, it observes that the relevant provisions of the Civil Code concerning gender reassignment surgery require implementation by subsidiary legislation, which has yet to be enacted (see paragraph 25 above). It would seem that such legislation is not a priority for the legislature (see paragraph 30 above). Moreover, the Constitutional Court judgment referred to by the Government (paragraph 32 above) was adopted well after the present application was lodged with the Court. Accordingly, it cannot be cited to oppose the applicant’s claim. In these circumstances, the Court confirms its original conclusion that the applicant had no effective remedies available to him at the material time in respect of his specific complaints, and therefore
dismisses the Government’s preliminary objection.

II. Alleged violation of Article 3 of the Convention
37. The applicant complained that he had been unable to complete gender reassignment surgery owing to the lack of legal regulation on the subject. He relied on Article 3 of the Convention, which provides:

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

A. The parties’ submissions
1. The applicant
38. The applicant alleged that his continuing inability to complete gender reassignment surgery had left him with a permanent feeling of personal inadequacy and an inability to accept his body, leading to great anguish and frustration. Furthermore, owing to the lack of recognition of his perceived, albeit preoperative, identity, the applicant constantly faced anxiety, fear, embarrassment and humiliation in his daily life. He had had to face severe hostility and taunts in the light of the general public’s strong opposition, rooted in traditional Catholicism, to gender disorders. Consequently, he had had to pursue an almost underground lifestyle, avoiding situations in which he might have to disclose his original identity, particularly when having to provide his personal code (see paragraph 28 above). This had left him in a permanent state of depression with suicidal tendencies.

39. In the applicant’s view, the State’s inactivity was the main cause of his suffering. Since the entry into force of the new Civil Code, the applicant had had reasonable hopes of completing the treatment and registering his new identity. By that stage, he had already been duly diagnosed as a transsexual, had been following hormone treatment since 1998, and had undergone breast-removal surgery. However, the Gender Reassignment Bill – put before the legislature in June 2003 – had been withdrawn from the parliamentary agenda without any objective reason or explanation being given. The Government had therefore failed to fulfil their positive obligations under Article 3 of the Convention to protect the applicant from the impossible situation in which he found himself (described in the preceding paragraph).

40. Referring to the Court’s case-law, the applicant considered that Parliament’s inaction was to be seen as a concession to the negative attitude of the population, revealing the bias of a hostile majority towards the transsexual minority, which in itself should be seen as falling within the scope of Article 3. The applicant contended that the State’s failure to adopt the necessary legislation on gender reassignment surgery, which would allow him to complete his treatment and have his new gender legally recognised, amounted to inhuman and degrading treatment.

2. The Government
41. The Government argued that neither the Convention in general nor Article 3 in particular could be interpreted as laying down a general obligation to provide full gender reassignment surgery for transsexuals. Nor could it be maintained that such irreversible surgery was indispensable for the treatment of gender-identity disorders. In particular, general medical practice had shown that hormone therapy and partial gender reassignment surgery, such as breast removal, might in certain cases be sufficient to help a female-to-male transsexual pursue his life experience in the role of the desired gender. The applicant had not substantiated his claim that he needed the full procedure.

42. The Government pointed out that transsexuality was a rare disorder, the scale of which was difficult to assess, particularly since freedom of movement within the European Union had encouraged many people to leave the country. There had certainly been no intention on the part of the State to humiliate or debase transsexuals. They maintained that transsexuality as a disease was by no means neglected. Indeed, the applicant had been afforded due medical assistance in the form of medical consultations and hormone treatment. The applicant was also entitled to seek confirmation of the medical necessity of full gender reassignment surgery, which might have enabled him to be referred for medical treatment abroad, financed by the State (paragraph 31 above).

43. Whilst recognising that transsexuals might encounter some difficulties in their daily lives, the Government asserted that those difficulties were not intentionally created nor inflicted by the State. On the contrary, steps had been taken to alleviate the problems, such as allowing the applicant to change his name. A change in the entries for all official documents, including the personal code, could be effected on completion of a transsexual’s gender reassignment surgery.

44. Furthermore, the State could not be held responsible for the alleged deterioration of the applicant’s health, as he had chosen – on his own initiative and disregarding the warnings of doctors – to continue his hormone treatment unofficially, beyond that prescribed for two months in 1998.

45. In sum, the Government maintained that the alleged ill-treatment did not attain the minimum level of severity in order to fall within the scope of Article 3. They considered that the issue of the regulation of gender reassignment surgery and the recognition of transsexuals’ identity fell to be dealt with under Article 8 of the Convention alone. In any case, the Government asserted, the State had fulfilled its positive obligations under both Articles 3 and 8 by providing adequate health care for the treatment of disease and avoidable death, including appropriate treatment for transsexuals – psychiatric, surgical, hormonal, and so on.

B. The Court’s assessment
46. The Court observes that the prohibition under Article 3 of the Convention is of an absolute nature, but that the kind of treatment qualified as inhuman and degrading will depend upon an examination of the facts of the specific case in order to establish whether the suffering caused was so severe as to fall within the ambit of this provision. Moreover, according to its established case-law, Article 3 entails a positive obligation on the part of the State to protect the individual from acute ill-treatment, whether physical or mental, whatever its source. Thus if the source is a naturally occurring illness, the treatment for which could involve the responsibility of the State but is not forthcoming or is patently inadequate, an issue may arise under this provision (see, for example, D. v. the United Kingdom, 2 May 1997, §§ 51-54, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, and, mutatis mutandis, Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, §§ 49-52, ECHR 2002 III).

47. However, an examination of the facts of the present case, whilst revealing the applicant’s understandable distress and frustration, does not indicate circumstances of such an intense degree, involving the exceptional, life-threatening conditions found in the cases of Mr D. and Mrs Pretty cited above, as to fall within the scope of Article 3 of the Convention. The Court considers it more appropriate to analyse this aspect of the applicant’s complaint under Article 8 (respect for private life) below.

48. Consequently, the Court finds no violation of Article 3 of the Convention.

III. Alleged violation of Article 8 of the Convention
49. The applicant alleged that the State had failed to fulfil its positive obligations under Article 8, which provides, in so far as relevant:

“1. Everyone has the right to respect for his private … life …

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society … for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”

A. The parties’ submissions
1. The applicant
50. Referring to his arguments under Article 3 (see paragraphs 38 40 above), the applicant repeated that the State had failed to provide him with a lawful opportunity to complete his gender reassignment and obtain full recognition of his post-operative gender. He reiterated that the right to gender reassignment surgery had been envisaged by the new Civil Code since 2003, but no subsidiary legislation had been passed to implement that right. The applicant further emphasised that, although he had been able to change his name to a gender-neutral form, the law did not provide for a change in the personal code of preoperative transsexuals (see paragraph 28 above). As a result he had forgone numerous opportunities in many areas, such as, employment, health care, social security, freedom of movement, business transactions, socialising and personal development in order to avoid hostility and taunts. He had thus been condemned to legal and social ostracism because he looked male but his personal
documents identified him as a woman.

51. The applicant argued that there was no public interest whatsoever militating against the interests of medically recognised transsexuals in completing their gender change and having it legally entrenched. Furthermore, the absence of necessary legislation was disproportionate to the protection of any purported countervailing interest of the community as a whole. Accordingly, the State had failed in its positive obligations under Article 8 to complete the measures it had already envisaged to protect the applicant’s human dignity and prevent intrusion into his private life.

2. The Government
52. Further to their pleadings under Article 3 (see paragraphs 41 45 above), the Government maintained that a wide margin of appreciation should be afforded to States in regulating gender reassignment and deciding whether to recognise a person’s new identity where the required surgery was incomplete. In that connection they cited, inter alia, the cultural specificities and religious sensitivities of Lithuanian society regarding the gender reassignment debate.

53. In so far as the regulation of gender reassignment surgery was concerned, the Government reiterated their claim that the medical treatment afforded to transsexuals in Lithuania was capable of guaranteeing respect for private life. Moreover, Lithuanian law entitled transsexuals to have the entries in official documents changed, including their personal code, after full gender reassignment.

54. As regards the preoperative recognition of a diagnosed gender, the Government argued that there was an overriding public interest in ensuring legal certainty as to a person’s gender and the various relationships between people. In this connection, they pointed out that the applicant had indeed been able to make a gender-neutral change in his name.

55. The Government again stressed that the applicant had failed to provide evidence as to the necessity and feasibility of full gender reassignment surgery in his case. They had recently suggested to the applicant that he undergo a comprehensive psychiatric and physical examination of his current state of health with a view to assessing his present possibilities and needs, but the applicant had declined that offer. The Government expressed a certain concern about the level of expertise available in Lithuania for such rare and specialised surgery at present, whereas surgery performed by practising experts abroad might be an appropriate temporary solution to the problems faced by transsexuals, for which the State could provide financial assistance (paragraph 31 above).

B. The Court’s assessment
56. The Court would emphasise the positive obligation upon States to ensure respect for private life, including respect for human dignity and the quality of life in certain respects (see, mutatis mutandis, Pretty, cited above, ¬ß 65). It has examined several cases involving the problems faced by transsexuals in the light of present-day conditions, and has noted and endorsed the evolving improvement of State measures to ensure their recognition and protection under Article 8 of the Convention (see, for example, Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, ECHR 2002 VI; Van K√ľck v. Germany, no. 35968/97, ECHR 2003 VII; and Grant v. the United Kingdom, no. 32570/03, ECHR 2006-VII). Whilst affording a certain
margin of appreciation to States in this field, the Court has nevertheless held that States are required, by their positive obligation under Article 8, to implement the recognition of the gender change in post-operative transsexuals through, inter alia, amendments to their civil-status data, with its ensuing consequences (see, for example, Christine Goodwin, §§ 71-93, and Grant, §§ 39-44, both cited above).

57. The present case involves another aspect of the problems faced by transsexuals: Lithuanian law recognises their right to change not only their gender but also their civil status (paragraphs 25, 27, and 29 above). However, there is a gap in the relevant legislation; there is no law regulating full gender reassignment surgery. Until such a law is enacted, no suitable medical facilities appear to be reasonably accessible or available in Lithuania (paragraphs 13, 16, 19, 22, 25, 30 and 55 above). Consequently, the applicant finds himself in the intermediate position of a preoperative transsexual, having undergone partial surgery, with certain important civil-status documents having been changed. However, until he undergoes the full surgery, his personal code will not be amended and, therefore, in certain significant situations in his private life, such as his employment opportunities or travel abroad, he remains a woman (paragraphs 19 21 above).

58. The Court notes that the applicant has undergone partial gender reassignment surgery. It is not entirely clear to what extent he would be able to complete the procedure privately in Lithuania (see the newspaper article referred to in paragraph 22 above). However, this consideration has not been put forward by either party to the present case so, presumably, it is to be ruled out. As a short-term solution, it may be possible for the applicant to have the remaining operation abroad, financed in whole or in part by the State (paragraphs 31, 42 and 55 above).

59. The Court finds that the circumstances of the case reveal a limited legislative gap in gender reassignment surgery, which leaves the applicant in a situation of distressing uncertainty vis-à-vis his private life and the recognition of his true identity. Whilst budgetary restraints in the public health service might have justified some initial delays in implementing the rights of transsexuals under the Civil Code, over four years have elapsed since the relevant provisions came into force and the necessary legislation, although drafted, has yet to be enacted (paragraph 30 above). Given the few individuals involved (some fifty people, according to unofficial estimates Рsee paragraph 22 above), the budgetary burden on the State would not be expected to be unduly heavy. Consequently, the Court considers that a fair balance has not been struck between the public interest and the rights of the applicant.

60. In the light of the above considerations, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention.

IV. Alleged violation of Article 12 of the Convention
61. The applicant complained that his inability to complete his gender reassignment had prevented him from marrying and founding a family, in violation of Article 12 of the Convention, which reads as follows:

“Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.”

A. The parties’ submissions
62. The applicant submitted that he had been living as a man for some ten years now and had been diagnosed with a gender-identity disorder nine years ago. He had been in a stable relationship with a woman since 1998 and they had been living together since 1999 (paragraph 24 above). They wished to legalise their long-lasting relationship, marry and establish a family through adoption.

63. The Government argued that the applicant could not be considered a victim or even a potential victim of the alleged violation, in that the relevant rules of civil law did not prevent a transsexual from marrying in his new identity following gender reassignment surgery. The key issue was still that of gender recognition and, as such, it was more appropriately dealt with under Article 8 of the Convention.

B. The Court’s assessment
64. The Court observes that the applicant’s complaint under Article 12 is premature in that, should he complete full gender reassignment surgery, his status as a man would be recognised together with the right to marry a woman. In these circumstances, the Court agrees with the Government that the key issue is still that of the gap in legislation, which has been analysed under Article 8 above. Consequently, it finds it unnecessary to examine this aspect of the case separately under Article 12 of the Convention.

V. Alleged violation of Article 14 of the Convention taken in conjunction with Articles 3 and 8
65. The applicant argued that the lack of legal regulation in Lithuania regarding the treatment and status of transsexuals disclosed a discriminatory attitude on the part of the Lithuanian authorities, in breach of Article 14 of the Convention, which provides as follows:

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”

A. The parties’ submissions
66. The applicant alleged that the failure of the State to pass the necessary legislation on gender reassignment was essentially due to the prejudices and hostile attitudes of the majority of the Lithuanian population towards transsexuals as a minority group, and served no legitimate aim. No objective and reasonable justification had been put forward by the Government for the indefinite postponement of the enactment of the subsidiary legislation required by the Civil Code. As a result, the applicant had been denied vital opportunities as a transsexual, particularly as regards the treatment of his gender-identity disorder and the effective legal recognition of his status.

67. The Government contested those allegations. They claimed that no separate issue arose under this provision that had not already been dealt with under Articles 3 and 8.

B. The Court’s assessment
68. The Court again finds that, in the circumstances of the present case, the applicant’s complaint of discrimination is essentially the same, albeit seen from a different angle, as that which it has considered above under Articles 3 and 8 of the Convention (see Van K√ľck, cited above, ¬ß 91). Consequently, it finds it unnecessary to examine this aspect of the case separately under Article 14 of the Convention.

VI. Application of Article 41 of the convention
69. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A. Damage
70. The applicant claimed 33,589.46 Lithuanian litai (LTL) (approximately 9,728 euros (EUR)) for pecuniary damage, which represented:
a) his loss of earnings, given his limited employment prospects in order to avoid drawing attention to his status (LTL 26,391);
b) compensation for private and unofficial medical treatment, which was more costly than State health care, but did not require him to reveal his identity (LTL 4,318.46); and
c) compensation for his prolonged hormone treatment, while awaiting the legal possibility of completing the gender reassignment procedure (LTL 2,880).

71. The applicant further claimed EUR 47,680 to cover the cost of the eventual completion of gender reassignment surgery. In this connection, the applicant argued that, even if the legal gaps in Lithuanian law were eventually filled, there would still be no prospect of completing the gender reassignment surgery in Lithuania within a reasonable time. He therefore contended that this sum was needed to carry out the surgery abroad.

72. Finally, the applicant claimed EUR 200,000 for the non-pecuniary damage resulting from the stress, anxiety, fear and humiliation which he had suffered, as well as his inability to enjoy his rights.

73. The Government considered these claims to be unsubstantiated and speculative. They noted that, before the Civil Code had come into force on 1 July 2003, the applicant had had no right to treatment for his disorder under domestic law. Moreover, in relation to further surgery, the applicant had not submitted any evidence of his current needs and state of health.

74. The Court notes the limited nature of the violation which it has found (see paragraphs 59-60 above). It considers that the applicant’s claim for pecuniary damage would be satisfied by the enactment of the subsidiary legislation at issue in the present case within three months of the present judgment becoming final in accordance with Article 44 ¬ß 2 of the Convention. However, should that prove impossible, and in view of the uncertainty about the medical expertise currently available in Lithuania, the Court is of the view that this aspect of the applicant’s claim could be satisfied by his having the final stages of the necessary surgery performed abroad and financed, at least in part, by the respondent State. Consequently, as an alternative in the absence of any such subsidiary legislation, the Court would award the applicant EUR 40,000 in pecuniary damage.

75. As regards the applicant’s claim for non-pecuniary damage, the Court, deciding on an equitable basis as required by Article 41 of the Convention, awards the applicant EUR 5,000.

B. Costs and expenses
76. The applicant claimed EUR 9,403 for legal costs and expenses incurred in the proceedings before the Court. The costs of travel to the Court hearing, together with accommodation and other related expenses, were claimed in the amount of EUR 603.

77. The Government submitted that the claim for legal costs and expenses appeared excessive and unjustified, particularly as the applicant had received legal aid from the Council of Europe.

78. The Court notes that the applicant had the benefit of legal aid from the Council of Europe for his representation in the total amount of EUR 2,071.81 in the present case. It concludes that this amount is sufficient in the circumstances.

C. Default interest
79. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

* * *
[Til indholdsfortegnelse] Af disse grunde har Domstolen

1. Afviste (med seks stemmer mod en) regeringens primære indsigelse;

2. Bestemte (med seks stemmer mod en), at der ikke har været nogen krænkelse af artikel 3 i konventionen;

3. Bestemte (med seks stemmer mod en), at der har været en overtrædelse af artikel 8 i konventionen;

4. Bestemte (med seks stemmer mod en), at der ikke er behov for en s√¶rskilt unders√łgelse af sags√łgerens klager i forhold til artikel 12 og 14 i konventionen;

5. Bestemte (med fem stemmer mod to), at den sags√łgte stat for at opfylde sags√łgerens p√•stand om √łkonomisk tab, skal gennemf√łre den n√łdvendige f√łlgelovgivning til artikel 2.27 i sin civilret om transseksuelles k√łnsskifte senest tre m√•neder efter denne dom er blevet endelig i overensstemmelse med artikel 44 ¬ß 2 i konventionen;

6. Bestemte (med seks stemmer mod en), at alternativt skal den sags√łgte stat, hvis disse lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger viser sig umuligt at vedtage senest tre m√•neder efter denne dom er blevet endelig i henhold til artikel 44 ¬ß 2 i konventionen, betale sags√łgeren 40.000 euro (fyrre tusind euro) som kompensation for √łkonomiske tab;

7. Bestemte (med seks stemmer mod en), at den sags√łgte stat inden for den ovenn√¶vnte periode p√• tre m√•neder skal betale sags√łgere 5.000 euro (fem tusinde euro) for ikke-√łkonomisk skade;

8. Bestemte (med seks stemmer mod en),
a) at den sags√łgte stat inden for den ovenn√¶vnte periode p√• tre m√•neder skal betale sags√łgeren alle skatter, der eventuelt p√•l√łber ovenn√¶vnte bel√łb, og at de skyldige bel√łb skal konverteres til litauisk valuta til den g√¶ldende sats p√• tidspunktet for afregning;

b) at der fra udl√łbet af de ovenn√¶vnte tre m√•neder indtil afregning finder sted skal betales rente af ovenst√•ende bel√łb med en sats svarende til den marginale udl√•nsrente for Den Europ√¶iske Centralbank med till√¶g af tre procentpoint;

9. Afviste (enstemmigt) den resterende del af sags√łgerens p√•stande om erstatning.

Udfærdiget på engelsk og meddelt skriftligt den 11. september 2007 i henhold til artikel 77 §§ 2 og 3 i Domstolens forretningsorden.

Sally Dolle, justitssekretær
Jean-Paul Costa, retspræsident

* * *
[Til indholdsfortegnelse] F√łlgende afsluttende bem√¶rkninger er ikke oversat

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of the Court, the following separate opinions are annexed to this judgment:

a) partly dissenting opnion of Judge Fura-Sandström;
b) dissenting opinion of Judge Popovi?.

J.-P.C.
S.D.

Partly dissenting opinion of Judge Fura-Sandström
I voted against holding that the respondent State, in order to satisfy the applicant’s claim for pecuniary damage, should pass the required subsidiary legislation, pursuant to Article 2.27 of its Civil Code on the gender reassignment of transsexuals, within three months of the judgment becoming final (see paragraph 74 and point 5 of the operative provisions). In all other aspects I agree with the majority.
My principal concern is that, by adopting such a solution, the Court risks acting ultra vires. The Convention clearly sets out a division of competences. Under Article 41 of the Convention, it falls to the Court, when a violation of the Convention or its Protocols has been found, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, to afford just satisfaction to the injured party, if necessary. Article 46 ¬ß 2 of the Convention states that “[t]he final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution”.
Looking at the case at hand, I would make the following observations. The applicant claimed the amount of 57,408 euros (EUR) for pecuniary damage in respect of medical fees, loss of earnings, hormone treatment and the cost of the eventual completion of gender reassignment surgery abroad (see paragraphs 70-71 of the judgment). The applicant further alleged that, even if the legal gaps in Lithuanian law were eventually filled, there would still be no prospect of completing the gender reassignment surgery in Lithuania within a reasonable time (see paragraph 71 of the judgment). So I wonder whether the imposition of an obligation upon the respondent Government to pass the required legislation would be “affording just satisfaction to the injured party”, strictly speaking. The applicant does not seem to believe this to be the case.
I am aware of the possibility for the Court to prescribe general measures in order to prevent the recurrence of similar violations in the future (see, for example, Broniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, ECHR 2004 V, and Hutten-Czapska v. Poland [GC], no. 35014/97, ECHR 2006-VIII, where the violations originated in a systemic problem connected with the malfunctioning of domestic legislation, and there were many other similar cases pending before the Court as well as a great number of potential applicants). However, the present application can be distinguished from such cases, as here the Court prescribes a general measure to redress an individual complaint. Only as an alternative, should those legislative measures prove impossible to adopt within the said time-limit, is the respondent State ordered to pay EUR 40,000 in respect of pecuniary damage (see paragraph 74 and point 6 of the operative provisions). For me, this does not afford just satisfaction to the applicant, as required by Article 41.
For these reasons I would have preferred the Court simply to order a payment in respect of pecuniary damage, and only as a secondary measure to indicate the need to pass new legislation.

Dissenting opinion of Judge Popovic
I respectfully disagree with the opinion of the majority of the judges, for the following reasons.
Although I voted along with my colleagues in favour of the admissibility of the application in this case, I have subsequently reconsidered my opinion in the light of the parties’ submissions at the oral hearing.
On the one hand, the applicant submitted that he had never availed himself of any domestic remedies because of their alleged ineffectiveness. On the other hand, the Government submitted that there had been a recent, convincing ruling of the Constitutional Court of Lithuania on national judicial remedies.
Faced with such facts, my approach is twofold: either one returns to the question of admissibility, or one raises of one’s own motion the issue under Article 13 of the Convention read in conjunction with either Article 8 or Article 3, thus thoroughly reconsidering the matter and determining whether there is an effective remedy under domestic law.
My preference would be to return to the admissibility issue with reference to paragraph 1 of “The Law” part of the admissibility decision in this case, taken on 6 July 2006, which refers to the decision in ValaŇ°inas v. Lithuania ((dec.), no. 44558/98, 14 March 2000) as the only authority. However, this precedent is clearly distinguishable from the present case. The decision on admissibility in ValaŇ°inas in favour of an applicant who had not exhausted domestic remedies was taken after the Court had made an on-the-spot investigation into the applicant’s conditions of detention. In the present case the Court has merely agreed with the applicant’s allegation that no effective domestic remedy existed. The present applicant’s only argument was founded on a legal gap in the national legal system, stemming either from a failure of the government to pass subsidiary legislation or to introduce a bill to that end. However, there was, and still is, under Lithuanian law primary legislation (Article 2.27 ¬ß 1 of the Civil Code 2001) which unequivocally meets the applicant’s aspirations.
The applicant appears to have sought redress from the Ministry of Health, which failed to respond. In such circumstances, the applicant should have tried to bring an action against the administration for failure to act, but despite being represented by a lawyer, he failed to do so.
Alleging the ineffectiveness of domestic remedies, without any attempt to turn to the domestic judiciary, the applicant apparently relies on the idea that the courts would somehow be unwilling to find in his favour despite the existence of a clear legal provision in the Civil Code.
One can only speculate that this submission is borne of the view that the judiciary is still a relic of the former authoritarian communist regime. Such courts would refuse to take a constructive approach to a legal provision, because of the mentality of the judges, who worked in fear of the political authorities for decades. They would therefore tend to stick to a strictly literal interpretation of the text of the written law. The applicant therefore apparently feared that, in the absence of specific subsidiary legislation, the national courts of law might refuse to apply primary legislation.
However, although social developments and adjustment take time, there is nothing to support the view that, nowadays, an applicant should be allowed by this Court to neglect the judiciary of a High Contracting Party to the Convention by claiming its prima facie ineffectiveness. Such an approach is wholly unjustified. On the contrary, national judges should be encouraged to take a bolder stand in interpreting domestic legal provisions, and applicants should not be allowed to circumvent their national courts. Applicants must apply to the domestic courts before lodging an application with this Court.
Moreover, the Government submitted that there had been some evolution in the domestic case-law. It was to be found in the ruling of the Constitutional Court of Lithuania as regards the general issue of remedies before domestic courts of law. The Constitutional Court stated, inter alia: “… the courts … which administer justice … have to construe law so that they are able to apply it.” Further on, the Constitutional Court found that if the courts of law were not to interpret the law “it would mean that law is treated only in its textual form and is identified with the latter” (Constitutional Court of Lithuania, case 34/03, decision of 8 August 2006, ¬ß 6.2.3.3).
The majority of judges seem to be convinced, in the absence of any evidence whatsoever, that the courts in Lithuania would be willing to apply future legislation, if enacted after the introduction of the government’s bill, although they might fail to apply the existing law. Such a belief appears groundless, especially if one takes account of the fact that the applicant has never tried to apply to the domestic courts.
The position of the parties is as follows: the applicant failed to exhaust domestic remedies, preferring merely to allege their ineffectiveness, although he was unable to substantiate that allegation, whereas the Government relied on the evolution of the domestic case-law concerning remedies.
I agree with the Government’s preliminary objection of non-exhaustion of domestic remedies, and consider the application premature and, therefore, inadmissible pursuant to Article 35 ¬ß¬ß 1 and 4 of the Convention.

* * *
[Til indholdsfortegnelse] Kilder
Dommen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.