LGBT+ trivsel og åbenhed blandt lærere i grundskolen

Vist 48 gange.

LGBT+ trivsel og åbenhed blandt lærere i grundskolen
LGBT+ trivsel og åbenhed blandt lærere i grundskolen

Titel LGBT+ trivsel og åbenhed
blandt lærere i grundskolen
Forfatter Bjarke Oxlund
Kapitel 2: Sinja Kongsh√łj Laursen
Ansvarlig: Maria Ventegodt
Sprog Dansk
Udgivet af Institut for Menneskerettigheder
Unders√łgelsesperiode Maj 2018 til juni 2019
Udgivet 13. august 2019
Antal sider 100
ISBN-13 978-87-93893-01-6
E-ISBN 978-87-93893-00-9

Rapporten bruger betegnelsen “LGBT+” b√•de i rapportoverskriften og gennem hele rapporten, men unders√łgelsesresultatet, som det er anf√łrt i rapporten, omhandler reelt alene LGB-forhold. Det ses bl.a. ved, at der i afsnittet “5.1 Opsamling” anf√łres: “Vi har f√• eller ingen besvarelser fra transk√łnnede og interk√łnnede l√¶rere.”, og under “Terminologi”, at transk√łnnedes forhold ikke kan belyses s√¶rskilt.
At det forholder sig s√•dan er ret indlysende, idet der ikke er noget sp√łrgsm√•l, om l√¶reren er transk√łnnet eller mulighed for at oplyse/forklare sin k√łnsidentitet.

I omtalen af rappporten den 13. august 2019 indleder Institut for Menneskerettigheder med at skrive:
“I den danske grundskole kan l√¶rere, der identificerer sig som LGBT+, generelt set v√¶re √•bne om deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet overfor ledere og kolleger.”

Rapporten og dens v√¶rdi skal ikke forklejnes, men rapporten havde v√¶ret bedre, hvis unders√łgelsen og dermed rapporten specifikt havde indeholdt noget om transk√łnnede l√¶rere, hvilket ikke er tilf√¶ldet.
Tina Thranesen

* * *
Uddrag fra rapporten

 • 6.588 l√¶rere (50,2 procent) ud af en stikpr√łve p√• i alt 13.124 l√¶rere har besvaret et sp√łrgeskema om trivsel og √•benhed i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet.
 • 288 l√¶rere, der identificerer sig som LGBT+, har lavet fulde besvarelser.
 • 88 l√¶rere, som ikke har √łnsket at oplyse deres seksuelle orientering, har lavet fulde besvarelser.
 • 22 af de l√¶rere, der identificerer sig som LGBT+, har desuden medvirket i semistrukturerede kvalitative interviews.
 • Seks ud af ti l√¶rere, der identificerer sig som LGBT+, f√łler, at deres kolleger og ledere er helt √•bne i forhold til seksuel orientering og k√łnsidentitet.

ANBEFALINGER

 • Skoleledere b√łr v√¶re meget tydelige i forhold til at sikre √•bne og inkluderende arbejdsmilj√łer for LGBT+-personer p√• den enkelte skole.
 • L√¶rernes fagforeninger b√łr styrke deres tilbud til l√¶rere, der identificerer sig som LGBT+, s√• de ved, at de kan tr√¶kke b√•de p√• den lokale tillidsrepr√¶sentant og p√• hovedkontorets ressourcer, hvis de f√•r behov for det.
 • Ligestillingsministeren b√łr tage initiativ til, at de danske love og regler √¶ndres, s√• det fremg√•r udtrykkeligt, at p√• baggrund af k√łnsidentitet og k√łnsudtryk er beskyttede diskriminationsgrunde.

2.5 SAMMENFATNING
Ovenst√•ende gennemgang viser, at dansk ret beskytter LGBT+-personer mod diskrimination p√• arbejdsmarkedet. S√•ledes er seksuel orientering udtrykkeligt beskyttet efter forskelsbehandlingsloven, mens k√łnsudtryk og k√łnsidentitet ikke er udtrykkeligt beskyttet, men er blevet indfortolket i ligebehandlingslovens beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

P√• den baggrund anbefaler Institut for Menneskerettigheder, at ligestillingsministeren b√łr tage initiativ til, at de danske love og regler tydeligg√łres, s√• det fremg√•r mere klart, at forskelsbehandling p√• baggrund af k√łnsudtryk og k√łnsidentitet er en beskyttet diskriminationsgrund.
[…]

5.4 ANBEFALING 3: LIGESTILLINGSMINISTEREN
Gennemgangen af love og regler viser, at dansk ret beskytter LGBT+-personer mod diskrimination p√• arbejdsmarkedet. S√•ledes er seksuel orientering udtrykkeligt beskyttet efter forskelsbehandlingsloven, og k√łnsudtryk og k√łnsidentitet er blevet indfortolket i ligebehandlinglovens beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor, at:

KAPITEL 6
APPENDIKSER
6.1 APPENDIKS A: SP√ėRGESKEMAET I TEKSTFORMAT

[…]
 1. Hvordan vil du beskrive din seksuelle orientering? (Anden orientering: Uddyb/ Biseksuel/B√łsse/Heteroseksuel/Lesbisk/Queer/√ėnsker ikke at svare) [Heteroseksuelle skilles fra her]
  […]
 2. I hvilket omfang f√łler du dig usikker ved at varetage undervisning om seksuel orientering eller k√łnsidentitet? (I h√łj grad/I mindre grad/I nogen grad/Slet ikke/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 3. Hvor √•ben er du overfor dine kolleger om din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet? (Helt lukket/Helt √•ben/Ret lukket/Ret √•ben/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 4. Hvor √•ben er du overfor din ledelse om din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet? (Helt lukket/Helt √•ben/Ret lukket/Ret √•ben/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 5. Hvor √•ben er du overfor dine elever om din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet? (Helt lukket/Helt √•ben/Ret lukket/Ret √•ben/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 6. Hvor √•ben er du overfor dine elevers for√¶ldre om din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet? (Helt lukket/Helt √•ben/Ret lukket/Ret √•ben/Ved ikke/ √ėnsker ikke at svare)
 7. Hvor √•ben er du om din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet uden for en arbejdssammenh√¶ng? (Helt lukket/Helt √•ben/Ret lukket/Ret √•ben/Ved ikke/ √ėnsker ikke at svare)
 8. Oplever du overordnet, at din arbejdsplads er positiv overfor LGBT+? (I h√łj grad/I mindre grad/I nogen grad/Slet ikke/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 9. I hvilket omfang f√łler du dig s√•rbar i forhold til at varetage seksualundervisning p√• grund af din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet? (I h√łj grad/I mindre grad/I nogen grad/Slet ikke/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 10. F√łler du, at du bliver d√•rligere behandlet af din arbejdsgiver p√• grund af din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet? (I h√łj grad/I mindre grad/I nogen grad/Slet ikke/Ved ikke/√ėnsker ikke at svare)
 11. Vil du v√¶re √•ben om din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, hvis du s√łger et nyt job? (Ja/Nej/N√¶gter at svare/Ved ikke)
 12. Institut for Menneskerettigheder vil gerne foretage kvalitative interviews med lærere, der identificerer sig som LGBT+. Kunne du have lyst til at deltage i et interview? (Ja/Nej)

6.3 APPENDIKS C: KVALITATIV SP√ėRGEGUIDE
INTERVIEWGUIDE, LGBT+-LÆRERE

[…]
K√łn(sidentitet) i arbejdslivet
Hvordan kommer k√łn i spil p√• din arbejdsplads? Hvordan er fordelingen af m√¶nd og kvinder m.m.? Har du kolleger, som ikke cisk√łnnede (forklar eventuelt)?
Er der efter din opfattelse st√¶rke normer for k√łnnet adf√¶rd p√• din skole? Beskriv gerne.
I hvilke situationer i dit arbejdsliv f√łler du, at du kan v√¶re dig selv, og i hvilke f√łler du ikke, du kan v√¶re dig selv?
[…]

* * *
Rapporten i pdf-format hos Institut for Menneskerettigheder.
Omtale af rapporten den 13. autust 2019 hos Institut for Menneskerettigheder.