Legitimationskort, Bekendtg√łrelse om udstedelse af. BEK nr. 1220 af 21. november 2017.

Vist 146 gange.

Legitimationskort. Bilag 2.
Legitimationskort. Bilag 2.

Fra den 1. juli 2017 har alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kunnet erhverve et legitimationskort.
Bekendtg√łrelse om udstedelse af legitimationskort – BEK nr. 1220 af 21. november 2017 – fasts√¶tter de n√¶rmere regler om udformningen af legitimationskortet og prisen for det. Fra den 1. december 2017 skal indehaverens nationalitet ogs√• anf√łres p√• legitimationskortet.
Legitimationskortet, der er forsynet med indehaverens nationalitet, kan anvendes som legitimation ved indrejse i Sverige.

Herunder gengives bekendtg√łrelsen.

* * *

Bekendtg√łrelse om udstedelse af legitimationskort

I medf√łr af ¬ß 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort, fasts√¶ttes:

§ 1. Til personer på 15 år og derover kan udstedes et legitimationskort, der har til formål at dokumentere indehaverens identitet.

Stk. 2. Legitimationskortet udstedes i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 1 og 2 af den kommune, hvor ans√łgeren er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

¬ß 2. Ans√łgning om legitimationskort indleveres til den kommune, hvor ans√łgeren er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 2. Ans√łgeren skal m√łde personligt op og ved forevisning af original d√•bs-, navne- eller f√łdselsattest eller pas, k√łrekort eller sygesikringsbevis godtg√łre sin identitet. Kommunen kan i s√¶rlige tilf√¶lde anvende kontrolsp√łrgsm√•l som supplerende kriterium til at godtg√łre ans√łgerens identitet.

Stk. 3. Ans√łgningen skal vedl√¶gges et fotografi af ans√łgeren. Fotografiet skal opfylde f√łlgende krav:
 1. Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre skader.
 2. Fotografiet skal v√¶re et vellignende portr√¶tbillede i st√łrrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet m√•ler 30-36 mm i h√łjden.
 3. Fotografiet skal tages lige forfra og vise ans√łgerens ansigt uden hovedbekl√¶dning og det √łverste af skuldrene.
 4. Ansigtet skal være jævnt belyst.
 5. Begge √łjne skal v√¶re helt synlige, og blikket skal v√¶re rettet mod kameraet.
 6. Munden skal være lukket.
 7. Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.
 8. Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ans√łgeren b√¶rer hovedbekl√¶dning p√• det i stk. 3 n√¶vnte fotografi, hvis ans√łgeren af religi√łse grunde anmoder herom.

¬ß 3. Kommunalbestyrelsen opkr√¶ver et gebyr p√• h√łjst 150 kr. for udstedelsen af legitimationskortet.

Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 skal inden for rammen af det i stk. 1 nævnte maksimale gebyr svare til de med udstedelsen forbundne omkostninger, herunder administrationsomkostninger.

§ 4. Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode på 10 år.

¬ß 5. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. december 2017.

¬ß 6. Bekendtg√łrelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort oph√¶ves.

¬ß 7. Legitimationskort, der er udstedt i medf√łr af bekendtg√łrelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort, er gyldige indtil udl√łbet af deres gyldighedsperiode.

Stk. 2. Med samtykke fra ans√łgeren kan kommunen indtil 1. marts 2018 fortsat i medf√łr af bekendtg√łrelse nr. 1102 af 21. september 2017 om udstedelse af legitimationskort udstede legitimationskort uden oplysning om nationalitet.

√ėkonomi- og Indenrigsministeriet, den 21. november 2017.

Simon Emil Ammitzb√łll

* * *
Bilag 1
Bestemmelser om legitimationskortets udseende og indhold mv.
Legitimationskortets udseende og indhold

Legitimationskortet udstedes efter forskrifterne i dette bilag. Der henvises desuden til bilag 2, der indeholder en standard for kortets opsætning.

Legitimationskortet har to sider.

1) Legitimationskortets forside
P√• forsidens √łverste venstre hj√łrne er anf√łrt betegnelsen ‚ÄĚLegitimationskort‚ÄĚ. P√• forsidens h√łjre side findes et fotografi af indehaveren.

Legitimationskortets indhold er p√• forsiden herudover anf√łrt med f√łlgende indhold:
 1. Indehaverens efternavn.
 2. Indehaverens fornavn(e).
 3. Indehaverens personnummer.
 4. Indehaverens nationalitet.
 5. Udstedende kommunes navn og evt. logo.
 6. Legitimationskortets gyldighedsperiode. Den anf√łrte dato er udl√łbstidspunktet for legitimationskortet.
 7. Indehaverens underskrift.
 8. Taktilt kendem√¶rke, jf. bilag 2. Af tekniske √•rsager kan kendem√¶rket ogs√• udformes som en dyb afrunding af nederste h√łjre hj√łrne, ligesom der tilf√łjes et buet hak over den dybe afrunding, der giver borgere med synshandicap mulighed for at bestemme, hvilken side der er forside.
 9. Legitimationskortets serienummer.

2) Legitimationskortets bagside
P√• bagsidens √łverste venstre hj√łrne er anf√łrt ‚ÄĚDette legitimationskort er udstedt af [kommunens navn] og dokumenterer ikke opholds- eller arbejdstilladelse i Danmark‚ÄĚ.

3) Legitimationskortets mål
1. Legitimationskortets mål er 8,5 cm x 5,4 cm.

* * *
Bilag 2
Standard for legitimationskortets opsætning
Legitimationskort
Legitimationskort

* * *
Bekendtg√łrelsen p√• Retsinformation.

* * *
Historik
Bekendtg√łrelse BEK nr. 1220 af 21. november 2017 (nug√¶ldende) indf√łrte krav om, at indehaverens nationalitet skal v√¶re anf√łrt p√• legitimationskortet.

Bekendtg√łrelse – BEK nr. 1102 af 21. september 2017. Oph√¶vet.