Legitimationskort, Lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af.

Vist 84 gange.
Pr. 1. juli 2017 kan alle personer p√• 15 √•r og derover, der er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort. Det f√łlger af lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af Legitimationskort, der blev til p√• baggrund af lovforslag L 55 af 9. november 2016. Loven henh√łrer under √ėkonomi- og Indenrigsministeriet.

√ėkonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en bekendtg√łrelse om legitimationskortet.
Legitimationskort, der er forsynet med indehaverens nationalitet, kan anvendes som legitimation ved indrejse i Sverige.

Herunder gengives loven.

§ 1. Loven har til formål at sikre, at alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et legitimationskort.

¬ß 2. Personer p√• 15 √•r og derover, der er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et legitimationskort med foto, fulde navn og personnummer, der udstedes af den kommune, hvor ans√łgeren er bop√¶lsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Legitimationskortet udstedes med en gyldighedsperiode p√• 10 √•r.
Stk. 2. √ėkonomi- og indenrigsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet, herunder n√¶rmere krav for, hvorn√•r ans√łgerens identitet kan anses for godtgjort.
Stk. 3. √ėkonomi- og indenrigsministeren fasts√¶tter regler om betaling af et gebyr for udstedelse af legitimationskortet, jf. stk. 1.

¬ß 3. I lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 √•r, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1020 af 21. oktober 2008, som √¶ndret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010 og ¬ß 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. § 4 ophæves. [1]

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

¬ß 5. Legitimationskort, der ved ikrafttr√¶delsen af denne lov er udstedt efter ¬ß 4, stk. 1, i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 √•r, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1020 af 21. oktober 2008 som √¶ndret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010 og ¬ß 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, forbliver gyldige indtil udl√łbet af disse korts gyldighedsperiode.

¬ß 6. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

* * *
Loven hos Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Den ophævede § 4.
    § 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om, at personer på 16 år og derover af opholdskommunen kan få udstedt legitimationskort med foto samt nærmere regler om udstedelsen og udformningen af legitimationskortet.
    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et gebyr for udstedelse af legitimationskort, jf. stk. 1.