Lesbiske Feminister får den 20. november 2019 foretræde for Ligestillingsudvalget om LGBTI handlingsplanen. LIU spgsm. 30 den 22. november 2019. Svar 13. december 2019.

Vist 290 gange.
Af dagsordenen til Ligestillingsudvalgets m√łde den 20. november 2019 fremg√•r som punkt:
1. Modtagelse af deputationer fra
b) Lesbiske Feminister om ‚ÄĚHandlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. LIU alm. del ‚Äď bilag 16 (internt).
Bilag:
Internt dokument.

* * *
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 22. november 2019 sp√łrgsm√•l nr. 30 – Samling: 2019-20 – om at kommentere henvendelsen fra Lesbiske Feminister jf. internt bilag 16 til ligestillingsminister Mogens Jensen (S), der svarede den 13. december 2019.

* * *
Den 13. december 2014 – alts√• efter ministeren havde svaret jf. nedenst√•ende – bad jeg via e-mail om aktindsigt i det interne dokument med f√łlgende begrundelse:
I svaret kommenterer ministeren indholdet af skrivelsen om ikke med anvendelse af citater så dog med et ordvalg, som giver det klare indtryk, at skrivelserne i vid udstrækning omhandler transpersoner.
Derved kan der ikke (mere) være grundlag for at holde skrivelserne hemmelige (interne).

Den 17. december 2019 modtog jeg afslag på aktindsigt begrundet i, at:

afsenderen har √łnsket, at deres henvendelse behandles fortroligt.

Regler for adgang til Folketingets parlamentariske dokumenter m.v.
§ 4, stk. 2. Parlamentariske dokumenter er fortrolige, hvis de indeholder oplysninger, som efter deres art er omfattet af §§ 30-33 i lov om offentlighed i forvaltningen, eller andre særlige forhold taler for, at dokumentet behandles fortroligt. Er et dokument modtaget fra en ekstern part, som ved stempling eller på anden måde har oplyst, at parten betragter dokumentet som fortroligt, anses dokumentet for fortroligt.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. oktober 2019 fra Lesbiske Feminister, jf. (internt) LIU alm. del – bilag 16.

Svar
Form√•let med LGBTI-handlingsplanen er at fremme trivsel, tryghed og lige muligheder for hele LGBTI-gruppen (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, trans- og interk√łnnede). Jeg er enig i, at de generelle ligestillingsudfordringer, der er i samfundet mellem kvinder og m√¶nd, ogs√• bliver spejlet i LGBTI-milj√łet. Da der er tale om generelle ligestillingsproblemer, skal de netop ogs√• l√łses generelt og ikke specifikt for LGBTI-gruppen, det g√¶lder fx ligel√łnsproblematikken, k√łnsfordeling i ledelse mv.

For s√• vidt ang√•r bekymringen for, om LGBTI-handlingsplanen bliver l√łftestang for k√łnsneutralisering af sproget, s√• er det ikke regeringens hensigt eller √łnske at k√łnsneutralisere sproget. Jeg har ikke kommentarer til LGBT Danmarks ordbog eller LGBTI-milj√łets forst√•else af k√łn. Jeg mener, det er en diskussion, der b√łr tages med organisationen og i milj√łet. For mig er det vigtigt, at der er plads til og mulighed for, at v√¶re den man er uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet.

I forhold til vold, s√• afspejler regeringens indsats, at kvinder i langt h√łjere grad end m√¶nd uds√¶ttes for b√•de fysisk og psykisk partnervold, og at vold mod kvinder typisk er grovere. Der er fx b√•de flere ambulante tilbud og krisecenterpladser til voldsudsatte kvinder. Derudover er de nationale unders√łgelser om omfanget og karakteren af vold i n√¶re relationer opdelt p√• k√łn. Det vil der ogs√• v√¶re i fremtidige unders√łgelser.

Med hensyn til at √łge indsamlingen og formidlingen af viden om lesbiske og deres historie, s√• har b√•de KVINFO og LGBT+ Danmark f√•et √łget deres bevilling p√• finansloven for 2020, hvis de √łnsker det, vil de kunne prioritere midlerne til at √łge viden om og formidling af lesbisk historie, bev√¶gelse og initiativer.

Regeringen har ingen planer om, at afskaffe kvinders ret til kvinderum som fx toiletter og omkl√¶dningsrum. Min holdning er, at eventuelle udfordringer m√• kunne l√łses i mindelighed i de konkrete tilf√¶lde, fx ved brug af et separat omkl√¶dningsrum.

Jeg kan endvidere oplyse, at Ligebehandlingsn√¶vnet i en konkret sag vedr√łrende en transperson, der f√łlte sig forskelsbehandlet over ikke at kunne kl√¶de om i kvindernes omkl√¶dningsrum i en sv√łmmehal, fandt, at der ikke var tale om forskelsbehandling p√• grund af k√łn, da hun blev henvist til et andet omkl√¶dningsrum af hensyn til de andre g√¶sters bluf√¶rdighed.

For så vidt angår transkvinder i kvindesport er det Kulturministeriets ressort. Jeg har derfor indhentet bidrag til brug for besvarelsen fra kulturministeren:

‚ÄĚTranspersoners deltagelse i konkurrencesport rejser en r√¶kke principielle sp√łrgsm√•l om, hvorn√•r og hvordan man kan inddele konkurrencer p√• baggrund af k√łnskategorier og samtidig sikrer fair play for alle. F√łrst og fremmest mener jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, at det som udgangspunkt er sporten selv, der s√¶tter rammerne for, hvordan konkurrencer afvikles, og hvem der deltager i dem. Jeg har noteret mig, at Danmarks Idr√¶tsforbund har nedsat en arbejdsgruppe, der ser p√• de forskellige problematikker p√• omr√•det, og jeg ser frem til at f√łlge udvalgets konklusioner. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sikrer, at der er lige adgang for alle, men ogs√• fair play for alle, herunder kvinder, som √łnsker at konkurrere med andre kvinder p√• lige vilk√•r.‚ÄĚ

Mogens Jensen

* * *
Folketingets journal med dagsordenen.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.