Drabssagsundersøgelse i London. Thematic Review of Lesbian Gay Bisexual Transgender Related Murders. Primo 2007.

Vist 94 gange.

LGBT Advisory Groups rapport
LGBT Advisory Groups rapport
LGBT Advisory Group offentliggjorde i begyndelsen af 2007 en undersøgelse af ti drabssager – Thematic Review of Lesbian Gay Bisexual Transgender Related Murders.
Drabene var alle begüet mod LGBT-personer i perioden fra 1990 til 2002. Ni af de drÌbte var bøsser og en var en MtK transseksuel ved navn Robyn Browne.

Drabet pü Robyn Browne fandt sted den 28. februar 1997 og var fortsat uopklaret, da undersøgelsen blev offentliggjort.

I undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med politiet, er de enkelte sager beskrevet med et kort resume af sagernes faktuelle omstÌndigheder, et kort resume af de drÌbtes baggrund og mediernes bevügenhed for sagerne.
LGBT-gruppen er herefter kommet med forskellige kommentarer og forslag til, hvordan politiet i de enkelte sager müske kunne have gjort det bedre, ud fra gruppens kendskab til de miljøer, som ofrene kom fra.

* * *
Rapporten hos i pdf-format.