LGBT Asylum skrev (UUI bilag 2) den 1. oktober 2018 til Mattias Tesfaye om bekymring p√• tre centrale omr√•der for LGBT+ asylans√łgere og flygtninge i Danmark.

Vist 26 gange.
LGBT Asylum skrev den 1. oktober 2018 til Mattias Tesfaye om bekymring p√• tre centrale omr√•der for LGBT+ asylans√łgere og flygtninge i Danmark

Udlændinge- og Integrationsudvalget. Samling: 2018-19 (1. samling). Alm.del. Bilag 2.

* * *
LGBT ASYLUM

1. oktober 2018

Til Mattias Tesfaye

LGBT Asylum udtrykker bekymring p√• tre centrale omr√•der for LGBT+ asylans√łgere og flygtninge i Danmark
LGBT Asylum er dybt bekymret over det, som vi oplever som vilkårlighed i sagsbehandlingen af LGBT-asylsager i Danmark.
I to samtidige sager vurderes personernes tilstedev√¶relse p√• sociale medier forskelligt. I den ene sag vurderes det, at et regnbueflag (LGBT-symbol) er strategisk placeret p√• ans√łgers facebookprofil. I den anden sag vurderes det som utrov√¶rdigt, at ans√łger er i et forhold med sin k√¶reste, da denne ikke har angivet forholdet offentligt p√• sin facebookprofil. I begge sager gives der afslag fra Udl√¶ndingestyrelsen.
Danmark vurderer, som det eneste vestlige land LGBT Asylum har kendskab til, at Uganda er et sikkert land for LGBT-personer at leve i. Hvorfor kun LGBT-personer, der vurderes individuelt forfulgt, meldes ophold i Danmark.
LGBT Asylum finder her, at det forekommer vilk√•rligt, hvorn√•r LGBT-personer fra Uganda vurderes individuelt forfulgt, og at der er givet en r√¶kke st√¶rkt bekymrende trov√¶rdighedsafslag i LGBT-asylsager fra Uganda, hvor asylans√łgerne ikke har f√•et den beskyttelse, de har brug for.
LGBT Asylums erfaring er, at myndighederne ikke altid er kl√¶dt p√• til opgaven f.eks. hvad ang√•r interviewteknik og kendskab til adf√¶rdsm√łnstrene eller kulturen i de lande, ans√łgerne kommer fra. LGBT Asylum har siden 2012 r√•dgivet flere end 400 LGBT-personer i deres asylans√łgning og har dermed indsigt i og kendskab til sagernes behandling og afg√łrelse i Danmark

LGBT Asylum er utrygge over forholdene og den manglende sikkerhed for LGBT-personer p√• asylcentrene i Danmark. LGBT Asylum har gennemf√łrt to minisurveys. Ingen af respondenterne i vores unders√łgelse svarer, at de lever √•bent med deres SO (seksuelle orientering) eller KI (k√łnsidentitet) p√• asylcentrene. Unders√łgelserne er begge formidlet til US Booking, med hvem LGBT Asylum har et godt samarbejde, som led i input til regeringens LGBT-handlingsplan. LGBT Asylum mener, at der mangler viden om de faktiske forhold, at personalet p√• centrene ikke er kl√¶dt p√• til opgaven, og at forholdene p√• asylcentrene ikke er sikre for LGBT-personer.

LGBT Asylum oplever utilstrækkelighed og utryghed i integrationsfasen for LGBT-flygtninge der har opholdstilladelse i Danmark. Herunder utrygge vilkår ifm. midlertidig anvist bolig, hvor man ofte bor tæt sammen med andre flygtninge, samt overgreb og social kontrol på sprogskoler og i andre integrationsfora (mobning, voldelige overfald og voldtægt). Utrygheden er ofte koblet til social isolation, som LGBT-flygtninge kan opleve i tilfælde af, at der ikke bliver taget hensyn til betydningen af LGBT-netværk ifm. kommunevisitering og -flytning.

Med venlig hilsen og på vegne af LGBT Asylum

Hanne Gyberg
Talsperson og asylrådgiver

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.