LGBT Danmarks skrev den 13. september 2015 til sundheds- og √¶ldreministeren om den manglende behandlingsgarranti for k√łnsskifteoperation. Svar den 4. november 2015.

Vist 214 gange.
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde om den manglende behandlingsgaranti for k√łnsskifteoperation og spurgte, om hun ville √¶ndre derp√•.

Herunder gengives f√łrst LGBT Danmarks skrivelse og derefter ministerens svar.
LGBT Danmarks skrivelse af 13. september 2015 til sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde

LGBT Danmark
LGBT Danmark
S√łndag den 13. september 2015.

Sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde
sum@sum.dk

Vedr√łrende den manglende behandlingsgaranti for k√łnsskifteoperation.
LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har erfaret, at begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ i ‚ÄĚBekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.‚ÄĚ i sundhedsv√¶snet fortolkes s√•ledes, at det d√¶kker alle former for behandling af transk√łnnede. Vi kan ikke forestille os, at fortolkningen er i overensstemmelse med de folkevalgtes intentioner.

Begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ anvendes om en r√¶kke forskellige k√łnskorrigerende operationer f.eks. fjernelse af bryster hos transm√¶nd eller √¶ndring af de prim√¶re k√łnskarakteristika.
Transk√łnnede, der er godkendt til ‚ÄĚk√łnsskifteoperationer‚ÄĚ, m√• p√¶nt vente p√•, at der kommer et afbud p√• den afdeling, som skal forest√• operationen. Den uvished, som den ukendte operationsdato medf√łrer, er sv√¶rt belastende for den transk√łnnede.

Der foretages 5 til 10 ‚ÄĚk√łnsskifteoperationer‚ÄĚ i Danmark √•rligt, og det vil n√¶ppe p√•virke sundhedsv√¶snet ressourcer n√¶vnev√¶rdigt, at give de transk√łnnede samme rettigheder, som den √łvrige befolkning.

Transm√¶nd (kvinde til mand) kan ans√łge Sundhedsstyrelsen om operation i Belgien. Ordningen er etableret som f√łlge af erkendelsen af, at der er for f√• patienter til, at den n√łdvendige ekspertise kan opn√•s i Danmark.
I perioden 1978 til 2008 er der foretaget 58 mand til kvinde ‚ÄĚk√łnsskifteoperationer‚ÄĚ i Danmark, hvilket vi anser for v√¶rende utilstr√¶kkeligt til, at der kan opn√•s den n√łdvendige ekspertise.

Sp√łrgsm√•l
Vi anmoder venligst ministeren om en pr√¶cisering af, hvordan begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ skal fortolkes.

Vil ministeren fjerne begrebet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ fra ¬ß 21 i ‚ÄĚBekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.‚ÄĚ, s√•ledes at transk√łnnede ogs√• er omfattet af ventetidsgarantien?

Vil ministeren sikre, at transkvinder (mand til kvinde) ogs√• f√•r mulighed for ‚ÄĚk√łnsskifteoperationer‚ÄĚ i udlandet?

Venlig hilsen
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

* * *
Sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhdes svar af 4. november 2015 til LGBT Danmark

4. november 2015

LGBT Danmark
Att. Linda Thor Pedersen

Sendt via e-mail: linda@lgbt.dk

Kære Linda Thor Pedersen

Sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde har bedt mig takke for og besvare LGBT Danmarks henvendelse af 13. september 2015.

Jeg kan bekr√¶fte, at bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. i ¬ß 21 fasts√¶tter, at bl.a. retten til udvidet frit sygehusvalg ikke omfatter henvisning til k√łnsskifteoperation.

Baggrunden herfor er beskrevet i bem√¶rkningerne til det lovforslag, som blev pr√¶senteret for Folketinget i 2002 og dannede grundlaget for lov nr. 143 af 25. marts 2002 om √¶ndring af lov om sygehusv√¶senet, der indf√łrte et s√•kaldt udvidet frit sygehusvalg. Det er s√•ledes anf√łrt, at “(d)et er endvidere tanken at afgr√¶nse ordningen, s√• den ikke omfatter en r√¶kke behandlingsformer, hvor en ventetid p√• over 2 m√•neder i almindelighed ikke kan anses for et problem, der b√łr prioriteres. Det g√¶lder f.eks. kosmetiske operationer i det omfang, de finder sted i det offentlige sundhedsv√¶sen, barnl√łshedsbehandling, sterilisation, k√łnsskifteoperationer m.m., (‚Ķ)”.

Sundheds- og √Üldreministeriet kan oplyse, at begrebet “k√łnsskifteoperation” fortolkes bredt, hvorfor det s√•ledes ogs√• d√¶kker eksempelvis fjernelse af bryster hos transm√¶nd eller √¶ndring af de prim√¶re k√łnskarakteristika, som du selv n√¶vner.

I forhold til dit sp√łrgsm√•l om behandling i udlandet kan det oplyses, at transk√łnnede under s√¶rlige omst√¶ndigheder kan tilbydes k√łnsmodificerende kirurgisk behandling (k√łnsskifteoperation) i udlandet.

Efter den n√¶vnte bekendtg√łrelses ¬ß 25 har den region, som patienten bor i, mulighed for at kunne henvise til behandling i udlandet uden Sundhedsstyrelsens godkendelse. Det fremg√•r s√•ledes af bestemmelsen, at et regionsr√•d kan tilbyde patienter henvisning til behandling i udlandet. Bestemmelsen g√łr det med andre ord muligt for regionsr√•det at henvise til behandling i udlandet, men den udl√łser ikke en rettighed for patienten.

Et regionsr√•d skal derimod efter bekendtg√łrelsens ¬ß 26 tilbyde en patient henvisning til udlandet, hvis patienten er indstillet til en n√łdvendig behandling, der ikke kan ydes p√• et dansk sygehus. En s√•dan indstilling skal udf√¶rdiges af h√łjeste indenlandske specialkundskab p√• omr√•det og godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Bekendtg√łrelsens ¬ß 26 indeholder s√•ledes en forpligtelse for regionen – og dermed en rettighed for patienten.

Efter sundhedslovens ¬ß 208 godkender Sundhedsstyrelsen specialfunktioner p√• sygehusene. Efter den g√¶ldende specialevejledning er plastikkirurgisk afdeling p√• Rigshospitalet godkendt til at varetage den h√łjtspecialiserede funktion “k√łnsskifteoperation“. Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling kan derfor varetage k√łnsmodificerende kirurgisk behandling fra mand til kvinde.

Sundhedsstyrelsen kan derfor kun efter ¬ß 26 godkende en k√łnsskifteoperation i udlandet, hvis der foreligger en indstilling fra overl√¶gen ved plastikkirurgisk afdeling p√• Rigshospitalet, der ud fra en konkret l√¶gefaglig vurdering indstiller patienten til et konkret behandlingstilbud p√• en navngiven sygehusafdeling i udlandet, og hvis dette behandlingstilbud ikke kan tilbydes i Danmark.

Jeg beklager, at svaret har været længe undervejs.

Med venlig hilsen
Kirstine F. Hindsberger

* * *
Skrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.
Svaret fra sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde i pdf-format.